PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 407-417
Article title

Choroba zwyrodnieniowa stawów w praktyce lekarza rodzinnego

Content
Title variants
EN
Osteoarthrosis in general practice
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy było zebranie najistotniejszych z punktu widzenia lekarza rodzinnego wiadomości dotyczących ChZS, by w swojej praktyce mógł on, współpracując z lekarzami innych dziedzin, poprowadzić pacjenta we wstępnej diag-nostyce, wspomóc proces terapeutyczny, a także stanowić wsparcie medyczne w razie braku dostępności do konsul-tacji specjalistycznej lub długiego okresu oczekiwania na nią. W pracy przedstawiono definicję ChZS, patomechanizm jej powstawania oraz postaci w zależności od etiologii. Przedstawiono objawy choroby ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji oraz zasady postępowania diagnostycz-nego i terapeutycznego w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. Zwrócono również uwagę na istotną rolę rehabilitacji w celu uzyskania poprawy komfortu życia pacjentów. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest schorzeniem postępującym, nieodwracalnym, prowadzącym do ograniczenia sprawności i pogorszenia jakości życia chorego. Zastosowane leczenie nie jest w stanie zahamować postępu choroby, może natomiast spowolnić jej rozwój i poprawić jakość życia pacjentów. W pracy podkreślono istotną rolę lekarza rodzinnego jako przewodnika po systemie opieki zdrowotnej w przypadku pacjentów z ChZS.
EN
The aim of this study is to collect the most important information concerning OA, from the general practitioner's point of view, to guide the patient in the initial diagnosis, cooperate with doctors in other areas, assist in the thera-peutic process, and provide medical support in the case of a lack of access to a consulting specialist or a long period of waiting for the consultation. The paper presents the definition of OA, pathological mechanism of its formation as well as forms depending on the aetiology. The symptoms of the disease with particular emphasis on the location and the principles of diagnostic and therapeutic procedures in the daily practice of the general practitioner are presented. The important role of rehabilitation in order to improve the quality of life of patients is also highlighted. Osteoarthritis is a progressive, irreversible disease, leading to deterioration of the quality of life of the patient. Applying treatment is not able to stop disease progression, but it is able to slow the development and improve the quality of life of patients. The study highlights the important role of the general practitioner as a guide to the health care system for patients with OA.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
407-417
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Österås N., van Bodegom-Vos L., Dziedzic K., Moseng T., Aas E., Andreassen Ø., Mdala I., Natvig B., Røtterud J.H., Schjervheim U.B., Vlieland T.V., Hagen K.B. Implementing international osteoarthritis treatment guidelines in primary health care: study protocol for the SAMBA stepped wedge cluster randomized controlled trial. Implement Sci. 2015; 10:165. doi: 10.1186/s13012-015-0353-7.
 • 2. Ortopedia i traumatologia. Tom 1–2. Red. nauk. T.Sz. Gaździk. Wydaw-nictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2009.
 • 3. Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Tom 1–2. Red. W. Marciniak, A. Szulc. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2003.
 • 4. Żuk T., Dziak A., Gusta A. Podstawy ortopedii i traumatologii. PZWL. Warszawa 1983.
 • 5. Gajewski P., Szczeklik A. Interna Szczeklika. Medycyna Praktyczna. Kraków 2016.
 • 6. Medycyna Rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red. A. Windak, A. Mastalerz-Migas, S. Chlabicz. Termedia. Poznań 2015.
 • 7. Zimmermann-Górska I., Tuchocka-Kaczmarek A., Andrysiak R. Zastosowanie badań obrazowych w diagnostyce i leczeniu spondyloartropatii, Omówienie zaleceń European League Against Rheumatism (EULAR), Med. Prakt. 2015; 6: 32–41.
 • 8. Imiela T., Bała M., Jaesche R. Ćwiczenia fizyczne w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych: przegląd systematyczny z meta-analizą. Med. Prakt. 2013; 12: 107–109.
 • 9. Łazowski J. Podstawy fizykoterapii. AWF. Wrocław 2002.
 • 10. Farkouh M.E. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych u chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi – co wynika z badań klinicznych. Med. Prakt. 2013; 10: 57–60.
 • 11. Reginster J.Y., Cooper C. Optimizing the management of osteoarthritis-Transitioning evidence-based guidelines into practical guidance for real-world clinical practice. Semin. Arthritis Rheum. 2016; 45(4 Suppl): S1–2. doi: 10.1016/j.semarthrit.2015.10.014.
 • 12. Moćko K., Brożek J. Leczenie farmakologiczne choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego – przegląd systematyczny. Med. Prakt. 2015; 03: 123–125.
 • 13. Runhaar J., Deroisy R., van Middelkoop M., Barretta F., Barbetta B., Oei E.H., Vroegindeweij D., Giacovelli G., Bruyère O., Rovati L.C., Reginster J.Y., Bierma-Zeinstra S.M. The role of diet and exercise and of glucosamine sulfate in the prevention of knee osteoarthritis: Further results from the PRevention of knee Osteoarthritis in Overweight Females (PROOF) study. Semin Arthritis Rheum. 2016; 45(4 Suppl): S42–48. doi: 10.1016/j.se-marthrit.2015.11.001.
 • 14. Zimmermann-Górska I. Reumatologia – postępy. Med. Prakt. 2016; 2: 62–74.
 • 15. Verkleij S.P., Luijsterburg P.A., Willemsen S.P., Koes B.W., Bohnen A.M., Bierma-Zeinstra S.M. Effectiveness of diclofenac versus paracetamol in knee osteoarthritis: a randomised controlled trial in primary care. Br. J. Gen. Pract. 2015; 65(637): e530–537. doi: 10.3399/bjgp15X686101.
 • 16. Clarson L.E., Nicholl B.I., Bishop A., Daniel R., Mallen C.D. Discussing prognosis with patients with osteoarthritis: a cross-sectional survey in general practice. Clin Rheumatol. 2016; 35(4): 1011–1017. doi: 10.1007/s10067-015-3094-8.
 • 17. Autor zbiorowy: Podsumowanie zaleceń American College of Rheumatology 2012, Niefarmakologiczne i farmakologiczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów ręki, stawu biodrowego i kolanowego. Med. Prakt. 2012; 9: 58–64.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a9d8e96b-789c-426c-9aa4-240138067b7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.