PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 1 | 26-32
Article title

Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

Authors
Content
Title variants
EN
Determinants of cognitive impairments resulting from oncological treatment and selected methods of cognitive therapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the light of the current empirical data, the situation of a patient suffering from a cancer can be additionally burdened by the co-occurrence of cognitive impairments, which are referred to as chemobrain, appearing as a result of oncological treatment. However, research findings are extremely diversified both with respect to the occurrence of cognitive impairments, their exacerbation, duration, and with respect to the factors determining as well as modifying the symptoms of the deterioration of cognitive processes. The mechanisms which directly influence the occurrence of cognitive impairments include neurotoxic factors, oxidative stress, DNA damage, hormonal changes, immunological dysregulation, central nervous system vascular changes, and genetic predispositions. Genetic mutations, proinflammatory cytokines, paraneoplastic diseases, type of treatment, genetic polymorphism, immunological reactivity, diet, the level of hormones as well as the previous cognitive resources of patients have also an indirect, yet significant, influence on the occurrence of cognitive impairments. Therefore, the aim of this article is to analyze the test results explaining the diversified cognitive outcomes of oncological treatment, with particular reference to the factor of the dysregulation of cytokines level, which seems to have a major influence on the occurrence of chemobrain symptoms. A number of exemplary therapeutical approaches, which improve the daily cognitive functioning of patients suffering from oncological diseases, have been described: MAAT training (Memory and Attention Adaptation Training), the Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory method (CBMEM), the C-Car exercises and Strategy Training, the Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – a strategy reducing stress – or the Polish RehaCom system. All of the mentioned therapeutic options aim to improve selected functions, that is attention or memory, the increase of self-awareness of the experienced deficits or self-control abilities.
PL
Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających na wystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział w patogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training), metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory), ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction) i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
26-32
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Litewski 5, 20-080 Lublin, tel.: +48 665 745 888
References
 • Ahles TA, Saykin AJ: Candidate mechanisms for chemotherapy‑induced cognitive changes. Nat Rev Cancer 2007; 7: 192–201.
 • Ahles TA, Saykin AJ, Noll WW et al.: The relationship of APOE genotype to neuropsychological performance in long‑term cancer survivors treated with standard dose chemotherapy. Psychooncology 2003; 12: 612–619.
 • Aluise CD, Sultana R, Tangpong J et al.: Chemobrain (chemofog) as a potential side effect of doxorubicin administration: role of cytokine-induced, oxidative/nitrosative stress in cognitive dysfunction. In: Raffa RB, Tallarida RJ (eds.): Chemo Fog: Cancer Chemotherapy-Related Cognitive Impairment. Springer/Landes, New York 2010: 147–156.
 • Bender CM, Sereika SM, Brufsky AM et al.: Memory impairments with adjuvant anastrozole versus tamoxifen in women with early‑stage breast cancer. Menopause 2007; 14: 995–998.
 • Broeckel JA, Jacobsen PB, Horton J et al.: Characteristics and correlates of fatigue after adjuvant chemotherapy for breast cancer. J Clin Oncol 1998; 16: 1689–1696.
 • Bury M, Borkowska AR, Daniluk B: Impact of chemotherapy on memory, attention and executive functions depending on the stages of treatment and the level of depression in female patients with cancer. Acta Neuropsychologica 2014; 12: 417–427.
 • Capuron L, Ravaud A, Dantzer R: Timing and specificity of the cognitive changes induced by interleukin‑2 and interferon‑alpha treatments in cancer patients. Psychosom Med 2001; 63: 376–386.
 • Cheung YT, Lim SR, Ho HK et al.: Cytokines as mediators of chemotherapy-associated cognitive changes: current evidence, limitations and directions for future research. PLoS One 2013; 8: e81234.
 • Collins B, Mackenzie J, Stewart A et al.: Cognitive effects of hormonal therapy in early stage breast cancer patients: a prospective study. Psychooncology 2009; 18: 811–821.
 • Cull A, Hay C, Love SB et al.: What do cancer patients mean when they complain of concentration and memory problems? Br J Cancer 1996; 74: 1674–1679.
 • Ferguson RJ, Martinson AA: An overview of cognitive-behavioral management of memory dysfunction associated with chemotherapy. Psicooncologia 2011; 8: 385–404.
 • Ferguson RJ, Ahles TA, Saykin AJ et al.: Cognitive-behavioral management of chemotherapy-related cognitive change. Psychooncology 2007; 16: 772–777.
 • Ferguson RJ, McDonald BC, Saykin AJ et al.: Brain structure and function differences in monozygotic twins: possible effects of breast cancer chemotherapy. J Clin Oncol 2007; 25: 3866–3870.
 • Ganz PA, Bower JE, Kwan L et al.: Does tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) play a role in post-chemotherapy cerebral dysfunction? Brain Behav Immun 2013; 30 Suppl: S99–S108.
 • Gehring K, Sitskoorn M, Gundy M et al.: Cognitive rehabilitation in patients with gliomas: a randomized, controlled trial. J Clin Oncol 2009; 27: 3712–3722.
 • Hede K: Chemobrain is real but may need new name. J Natl Cancer Inst 2008; 100: 162–163, 169.
 • Hermelink K, Untch M, Lux MP et al.: Cognitive function during neoadjuvant chemotherapy for breast cancer: results of prospective, multicenter, longitudinal study. Cancer 2007; 109: 1905–1913.
 • Inagaki M, Yoshikawa E, Matsuoka Y et al.: Smaller regional volumes of brain gray and white matter demonstrated in breast cancer survivors exposed to adjuvant chemotherapy. Cancer 2007; 109: 146–156.
 • Jankowski T, Holas P: Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Stud Psychol 2009; 47: 59–79.
 • Kenis G, Maes M: Effects of antidepressants on the production of cytokines. Int J Neuropsychopharmacol 2002; 5: 401–412.
 • Kesler S, Janelsins M, Koovakkattu D et al.: Reduced hippocampal volume and verbal memory performance associated with interleukin-6 and tumor necrosis factor-alpha levels in chemotherapytreated breast cancer survivors. Brain Behav Immun 2013; 30 Suppl: S109–S116.
 • Kohli S, Fisher SG, Tra Y et al.: The effect of modafinil on cognitive function in breast cancer survivors. Cancer 2009; 115: 2605–2616.
 • Masembe EDM: Chemobrain: “Cancer free but losing my mind.” MPJ 2014; 12: e6–e12.
 • McDougall GJ, Becker H, Acee TW et al.: Symptom management of affective and cognitive disturbance with a group of cancer survivors. Arch Psychiatr Nurs 2011; 25: 24–35.
 • McEwen B: Estrogen action throughout the brain. Recent Prog Horm Res 2002; 57: 357–384.
 • Meyers CA, Albitar M, Estey E: Cognitive impairment, fatigue and cytokine levels in patients with acute myelogenous leukemia or myelodysplastic syndrome. Cancer 2005; 104: 788–793.
 • Pascal JP: Management of cancer-related cognitive dysfunction – conceptualization challenges and implications for clinical research and practice. US Oncol 2010; 6: 9–12.
 • Potrata B, Cavet J, Blair S et al.: ‘Like a sieve’: an exploratory study on cognitive impairments in patients with multiple myeloma. Eur J Cancer Care (Engl) 2010; 19: 721–728.
 • Raffa RB: A proposed mechanism for chemotherapy-related cognitive impairment (‘chemo-fog’). J Clin Pharm Ther 2011; 36: 257–259.
 • Raffa RB, Duong PV, Finney J et al.: Is ‘chemo-fog’/‘chemo-brain’ caused by cancer chemotherapy? J Clin Pharm Ther 2006; 31: 129–138.
 • Rzeski W, Pruskil S, Macke A et al.: Anticancer agents are potent neurotoxins in vitro and in vivo. Ann Neurol 2004; 56: 351–360.
 • Seniów J: Rehabilitacja chorych z uszkodzeniami zdolności poznawczych wynikającymi z ogniskowego uszkodzenia mózgu. Użyteczność programów komputerowych w terapii. In: Talar J (ed.): Neurorehabilitacja u progu XXI wieku. Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej im. L. Rydygiera, Bydgoszcz 2003: 113–120.
 • Sherwin BB: Estrogen and cognitive functioning in women. Proc Soc Exp Biol Med 1998; 217: 17–22.
 • Shilling V, Jenkins V, Trapala IS: The (mis)classification of chemofog – methodological inconsistencies in the investigation of cognitive impairment after chemotherapy. Breast Cancer Res Treat 2006; 95: 125–129.
 • Silverman DH, Dy CJ, Castellon SA et al.: Altered frontocortical, cerebellar, and basal ganglia activity in adjuvant‑treated breast cancer survivors 5–10 years after chemotherapy. Breast Cancer Res Treat 2007; 103: 303–311.
 • Szafryna-Kliwicka A, Litwiniuk M: Zaburzenia funkcji poznawczych indukowane chemioterapią przeciwnowotworową. Onkol Pol 2011; 14: 139–145.
 • Taillibert S: Is systemic anti‑cancer therapy neurotoxic? Does ‘chemobrain’ exist? And should we rename it? In: Raffa RB, Tallarida RJ (eds.): Chemo Fog: Cancer Chemotherapy-Related Cognitive Impairment. Springer/Landes, New York 2010: 86–95.
 • Tannock IF, Ahles TA, Ganz PA et al.: Cognitive impairment associated with chemotherapy for cancer: report of a workshop. J Clin Oncol 2004; 22: 2233–2239.
 • Vardy J, Rourke S, Tannock IF: Evaluation of cognitive function associated with chemotherapy: a review of published studies and recommendations for future research. J Clin Oncol 2007; 25: 2455–2463.
 • de Walden-Gałuszko K: Jakość życia – rozważania ogólne. In: de Walden-Gałuszko K, Majkowicz M (eds.): Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 • de Walden-Gałuszko K: Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 • Wefel JS, Lenzi R, Theriault R et al.: ‘Chemobrain’ in breast carcinoma?: a prologue. Cancer 2004; 101: 466–475.
 • Whitney KA, Lysaker PH, Steiner AR et al.: Is “chemobrain” a transient state? A prospective pilot study among persons with nonsmall cell lung cancer. J Support Oncol 2008; 6: 313–321.
 • Witek-Janusek L, Albuquerque K, Chroniak KR et al.: Effect of mindfulness- based stress reduction on immune function, quality of life and coping in women newly diagnosed with early stage breast cancer. Brain Behav Immun 2008: 969–981.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a9b543db-b5f9-43a3-9956-e9d207579182
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.