PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 3 | 201–207
Article title

Aspekty kliniczne chorób prionowych

Authors
Content
Title variants
EN
Clinical aspects of prion diseases
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Choroby prionowe człowieka dzielą się na trzy duże grupy: idiopatyczne, genetycznie uwarunkowane i nabyte. Wszystkie grupy charakteryzują się obecnością postępującej encefalopatii (zwykle z zaznaczonym otępieniem), zawsze śmiertelnej (nie ma obecnie udowodnionego efektywnego leczenia). Definitywne rozpoznanie opiera się na badaniu neuropatologicznym tkanek mózgu, które zwykle przeprowadza się w wyniku autopsji, niemniej istnieją rzadkie wskazania do wykonania biopsji mózgu. Istnieją znaczące różnice w obrazie klinicznym, zarówno pomiędzy tymi grupami, jak i w ich obrębie, jednak wszystkie są postępującymi, śmiertelnymi chorobami mózgu, przebiegającymi z otępieniem, ataksją móżdżkową i ruchami mimowolnymi jako szczególnie zaznaczonymi cechami. Definitywne rozpoznanie wymaga badania neuropatologicznego tkanek mózgu. Istnieją jednak ustalone kryteria kliniczne oraz badania wspierające, obejmujące EEG, MRI i analizę płynu mózgowo-rdzeniowego, które pomagają w wykluczeniu lub potwierdzeniu przypuszczenia choroby prionowej. Dla wariantu CJD dodatkowym testem diagnostycznym jest biopsja migdałków, a w przypadku chorób genetycznych istnieje możliwość testowania krwi, celem wykrycia mutacji genu PRNP. Najczęstszą chorobą prionową jest sporadyczna postać choroby Creutzfeldta-Jakoba (sCJD) o nieznanej etiologii.
EN
Human prion disease is divided into three broad classes: idiopathic, genetic and acquired, reflecting different causation with resulting variations in clinical and neuropathological features. There are significant differences in clinical presentation both between and within these three groups, but all are progressive, fatal brain diseases with dementia, cerebellar ataxia and involuntary movements being particularly prominent features. Absolutely definite diagnosis requires neuropathological analysis of brain tissue (via cerebral biopsy in life or at autopsy) but there are established clinical diagnostic criteria and a variety of supportive investigations including abnormalities in the EEG, cerebral MRI, PRNP genetic analysis and CSF protein analysis. The precise results of these supportive investigations and their diagnostic utility vary somewhat depending on the type of prion disease. For example, EEG periodic discharges are a characteristic finding in sporadic but not variant CJD, for variant CJD, tonsil biopsy is an additional test and, in genetic prion disease, blood testing is possible for pathogenic PRNP mutations.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
201–207
Physical description
Contributors
 • National CJD Research & Surveillance Unit, University of Edinburgh, Western General Hospital, Edinburgh, Wielka Brytania
References
 • 1. Adres: www.cjd.ed.ac.uk/criteria.htm.
 • 2. Green A., Sanchez-Juan P., Ladogana A. i wsp.: CSF analysis in patients with sporadic CJD and other transmissible spongiform encephalopathies. Eur. J. Neurol. 2007; 14: 121–124.
 • 3. Gambetti P., Dong Z., Yuan J. i wsp.: A novel human disease with abnormal prion protein sensitive to protease. Ann. Neurol. 2008; 63: 697–708.
 • 4. Zou W.Q., Puoti G., Xiao X. i wsp.: Variably protease-sensitive prionopathy: a new sporadic disease of the prion protein. Ann. Neurol. 2010; 68: 162–172.
 • 5. Head M.W., Knight R., Zeidler M. i wsp.: A case of protease-sensitive prionopathy in a patient in the United Kingdom. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 2009; 35: 628–632.
 • 6. Head M.W., Lowrie S., Chohan G. i wsp.: Variably protease-sensitive prionopathy in a PRNP codon 129 heterozygous UK patient with co-existing tau, α synuclein and Aβ pathology. Acta Neuropathol. 2010; 120: 821–823.
 • 7. Jansen C., Head M.W., van Gool W.A. i wsp.: The first case of protease sensitive prionopathy (PSPr) in the Netherlands: a patient with an unusual GSS-like clinical phenotype. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2010; 81: 1052–1055.
 • 8. Rodríguez-Martínez A.B., Garrido J.M., Zarranz J.J. i wsp.: A novel form of human disease with a protease-sensitive prion protein and heterozygosity methionine/valine at codon 129: case report. BMC Neurol. 2010; 10: 99.
 • 9. Nonno R., Di Bari M., Pirisinu L. i wsp.: Variably protease-sensitive prionopathy is transmissible in bank voles. Prion 2012; 6: 6–7.
 • 10. Pocchiari M., Puopolo M., Croes E.A. i wsp.: Predictors of survival in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease and other human transmissible spongiform encephalopathies. Brain 2004; 127: 2348–2359.
 • 11. Cooper S.A., Murray K.L., Heath C.A. i wsp.: Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease with cerebellar ataxia at onset in the United Kingdom. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2006; 77: 1273–1275.
 • 12. Cooper S.A., Murray K.L., Heath C.A. i wsp.: Isolated visual symptoms at onset in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease: the clinical phenotype of the ‘Heidenhain variant’. Br. J. Ophthalmol. 2005; 89: 1341–1342.
 • 13. Parchi P., Giese A., Capellari S. i wsp.: Classification of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease based on molecular and phenotypic analysis of 300 subjects. Ann. Neurol. 1999; 46: 224–233.
 • 14. Meissner B., Kallenberg K., Sanchez-Juan P. i wsp.: MRI lesion profiles in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Neurology 2009; 72: 1994–2001.
 • 15. Nurmi M.H., Bishop M., Strain L. i wsp.: The normal population distribution of PRNP codon 129 polymorphism. Acta Neurol. Scand. 2003; 108: 374–378.
 • 16. Puoti G., Giaccone G., Rossi G. i wsp.: Sporadic Creutzfeldt- Jakob disease: co-occurrence of different types of PrPSc in the same brain. Neurology 1999; 53: 2173–2176.
 • 17. Head M.W., Bunn T.J.R., Bishop M.T. i wsp.: Prion protein heterogeneity in sporadic but not variant Creutzfeldt-Jakob disease: UK cases 1991–2002. Ann. Neurol. 2004; 55: 851–859.
 • 18. Cali I., Castellani R., Alshekhlee A. i wsp.: Co-existence of scrapie prion protein types 1 and 2 in sporadic Creutzfeldt- Jakob disease: its effect on the phenotype and prion-type characteristics. Brain 2009; 132: 2643–2658.
 • 19. Parchi P., Strammiello R., Notari S. i wsp.: Incidence and spectrum of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease variants with mixed phenotype and co-occurrence of PrPSc types: an updated classification. Acta Neuropathol. 2009; 118: 659–671.
 • 20. Zerr I., Pocchiari M., Collins S. i wsp.: Analysis of EEG and CSF 14-3-3 proteins as aids to the diagnosis of Creutzfeldt- Jakob disease. Neurology 2000; 55: 811–815.
 • 21. Collie D.A., Sellar R.J., Zeidler M. i wsp.: MRI of Creutzfeldt- Jakob disease: imaging features and recommended MRI protocol. Clin. Radiol. 2001; 56: 726–739.
 • 22. Adres: http://www.cjd.ed.ac.uk/documents/criteria.pdf.
 • 23. Chohan G., Pennington C., Mackenzie J.M. i wsp.: The role of cerebrospinal fluid 14-3-3 and other proteins in the diagnosis of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in the UK: a 10-year review. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2010; 81: 1243–1248.
 • 24. Atarashi R., Sano K., Satoh K., Nishida N.: Real-time quaking-induced conversion: a highly sensitive assay for prion detection. Prion 2011; 5: 150–153.
 • 25. McGuire L.I., Peden A.H., Orrú C.D. i wsp.: Real time quaking-induced conversion analysis of cerebrospinal fluid in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Ann. Neurol. 2012; 72: 278–285.
 • 26. Kovacs G.G., Trabattoni G., Hainfellner J.A. i wsp.: Mutations of the prion protein gene: phenotypic spectrum. J. Neurol. 2002; 249: 1567–1582.
 • 27. Kovacs G.G., Puopolo M., Ladogana A. i wsp.: Genetic prion disease: the EUROCJD experience. Hum. Genet. 2005; 118: 166–174.
 • 28. Bugiani O., Giaccone G., Piccardo P. i wsp.: Neuropathology of Gerstmann-Sträussler-Scheinker disease. Microsc. Res. Tech. 2000; 50: 10–15.
 • 29. Medori R., Tritschler H.J., LeBlanc A. i wsp.: Fatal familial insomnia, a prion disease with a mutation at codon 178 of the prion protein gene. N. Engl. J. Med. 1992; 326: 444–449.
 • 30. Spencer M.D., Knight R.S.G., Will R.G.: First hundred cases of variant Creutzfeldt-Jakob disease: retrospective case note review of early psychiatric and neurological features. BMJ 2002; 324: 1479–1482.
 • 31. Heath C.A., Cooper S.A., Murray K. i wsp.: Validation of diagnostic criteria for variant CJD. Ann. Neurol. 2010; 67: 761–770.
 • 32. Macleod M.A., Stewart G., Zeidler M. i wsp.: Sensory features of variant Creutzfeldt-Jakob disease. J. Neurol. 2002; 249: 706–711.
 • 33. Heath C.A., Cooper S.A., Murray K. i wsp.: Diagnosing variant Creutzfeldt-Jakob disease: a retrospective analysis of the first 150 cases in the UK. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2011; 82: 646–651.
 • 34. Yamada M.: The first Japanese case of variant Creutzfeldt- Jakob disease showing periodic electroencephalogram. Lancet 2006; 367: 874.
 • 35. Goodall C.A., Head M.W., Everington D. i wsp.: Raised CSF phospho-tau concentrations in variant CJD: diagnostic and pathological implications. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2006; 77: 89–91.
 • 36. Binelli S., Agazzi P., Giaccone G. i wsp.: Periodic electroencephalogram complexes in a patient with variant Creutzfeldt- Jakob disease. Ann. Neurol. 2006; 59: 423–427.
 • 37. Zeidler M., Collie D.A., Macleod M.A. i wsp.: FLAIR MRI in sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. Neurology 2001; 56: 282.
 • 38. Collie D.A., Summers D.M., Sellar R.J. i wsp.: Diagnosing variant Creutzfeldt-Jakob disease with the pulvinar sign: MR imaging findings in 86 neuropathologically confirmed cases. Am. J. Neuroradiol. 2003; 24: 1560–1569.
 • 39. Hill A.F., Zeidler M., Ironside J., Collinge J.: Diagnosis of new variant Creutzfeldt-Jakob disease by tonsil biopsy. Lancet 1997; 349: 99–100.
 • 40. Kaski D., Mead S., Hyare H. i wsp.: Variant CJD in an individual heterozygous for PRNP codon 129. Lancet 2009; 374: 2128.
 • 41. Brown P., Brandel J.P., Preece M., Sato T.: Iatrogenic Creutzfeldt-Jakob disease. The waning of an era. Neurology 2006; 67: 389–393.
 • 42. Noguchi-Shinohara M., Hamaguchi T., Kitamoto T. i wsp.: Clinical features and diagnosis of dura mater associated Creutzfeldt-Jakob disease. Neurology 2007; 69: 360–367.
 • 43. Heath C.A., Barker R.A., Esmonde T.F.G. i wsp.: Dura mater-associated Creutzfeldt-Jakob disease – experience from surveillance in the UK. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2006; 77: 880–882.
 • 44. Brown P., Preece M.A., Will R.G.: “Friendly fire” in medicine: hormones, homografts, and Creutzfeldt-Jakob disease. Lancet 1992; 340: 24–27.
 • 45. Adres: www.cjd.ac.uk.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a96d34b7-190d-4621-a38b-b75ba46a06be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.