PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 2 | 168-171
Article title

Pęknięcie śledziony po badaniu kolonoskopowym – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Splenic rupture during the colonoscopy – a case study
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Colonoscopy is routinely performed test in the diagnosis and prevention of colon diseases. Splenic rupture is a rare complication, 80 cases described so far. Case study: Patient at age 72, hospitalized with anaemia. During the colonoscopy – polypectomy of sigmoid colon polyp. In the second day after treatment: the morning syncope, hypotension, positive peritoneal signs. Additional examinations: X‑ray: no change, USG and CT scan: splenic rupture with a large hematoma, a large amount of blood in the peritoneal cavity. The patient was qualified for laparotomy by which it was found: blood in the peritoneal cavity, spleen rupture, liver capsule ruptured, stomach with a small hematoma, mesentery colon hematoma, no perforation of the colon. Discussion: Splenic rupture is a rare but serious complication of colonoscopy. Mechanisms leading to splenic rupture: direct trauma, traction system ligament, pulling adhesions between the spleen and the purse. Start of symptoms could occur as from 1 hour up to 2.5 days, usually until 24 hours after colonoscopy. Time to determine the diagnosis: as from 2 hours up to 13 days, mostly before 24‑48 hours. The most commonly used methods for the diagnosis: CT scan, USG. Conclusion: Persons performing endoscopic examination as well as patients undergoing colonoscopy should be aware of the possibility of splenic rupture. In the case of indication of the factors predisposing to complications, in asymptomatic patients an observation for 24 hours after the colonoscopy is recommended as well as USG. If symptoms of splenic rupture appeared, USG and CT should be urgently carried out.
PL
Wprowadzenie: Kolonoskopia jest rutynowo wykonywanym badaniem w diagnostyce i profilaktyce chorób jelita grubego. Pęknięcie śledziony to rzadko odnotowywane powikłanie, dotychczas opisano 80 przypadków. Opis przypadku: Pacjent, lat 72, hospitalizowany z powodu niedokrwistości mikrocytarnej. W trakcie badania kolonoskopowego wykonano polipektomię polipa esicy. W drugiej dobie po zabiegu: poranne omdlenie przy próbie pionizacji, utrzymująca się hipotonia, dodatnie objawy otrzewnowe. W badaniach dodatkowych: RTG przeglądowe jamy brzusznej – bez zmian, USG jamy brzusznej – płyn w jamie otrzewnej, powiększona śledziona o nierównych obrysach. W KT jamy brzusznej – rozerwanie śledziony z rozległym krwiakiem, duża ilość krwi w jamie otrzewnej. Pacjenta zakwalifikowano do laparotomii zwiadowczej, w wyniku której stwierdzono: znaczna ilość płynnej krwi i skrzepów w jamie otrzewnej, śledziona z linijnym pęknięciem przy szypule, wątroba z pękniętą torebką oraz niewielkim uszkodzeniem miąższu i krwawieniem, na przedniej ścianie żołądka krwiak z niewielkim uszkodzeniem surowicówki, krezka okrężnicy – w pobliżu zagięcia śledzionowego krwiak, nie ujawniono perforacji jelita. Omówienie: Pęknięcie śledziony jest bardzo rzadkim, ale groźnym powikłaniem kolonoskopii. Wśród mechanizmów prowadzących do uszkodzenia śledziony wymienia się: bezpośredni uraz, pociąganie układu więzadłowego, pociąganie zrostów między śledzioną i okrężnicą. Pęknięcie śledziony może być natychmiastowe lub opóźnione. Początek objawów występuje od 1 godziny do 2,5 dnia, najczęściej do 24 godzin od wykonania kolonoskopii. Czas do ustalenia rozpoznania – od 2 godzin do 13 dni, najczęściej do 24‑48 godzin. Najczęściej stosowane metody ustalenia rozpoznania to KT jamy brzusznej i USG jamy brzusznej. Śmiertelność wskutek pęknięcia śledziony po kolonoskopii – opisano 2 przypadki. Leczenie – w większości przypadków splenektomia. Podsumowanie: Wykonujący badania endoskopowe, jak również pacjenci poddawani badaniu kolonoskopowemu powinni być świadomi możliwości wystąpienia pęknięcia śledziony. W przypadku wystąpienia czynników predysponujących do wystąpienia tego powikłania u pacjentów bezobjawowych wskazana jest obserwacja do 24 godzin po kolonoskopii oraz wykonanie badania USG jamy brzusznej. W przypadku wystąpienia objawów sugerujących pęknięcie śledziony należy w trybie pilnym wykonać USG i KT jamy brzusznej.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
168-171
Physical description
Contributors
 • Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Gastroenterologii, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Gastroenterologii, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Gastroenterologii, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
 • Zakład Radiologii, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Gastroenterologii, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwon Grys
References
 • 1. Guerra J.F., San Francisco I., Pimentel 1. F., Ibanez L.: Splenic rupture following colonoscopy. World J. Gastroenterol. 2008; 14: 6410‑6412.
 • 2. Cappellani A., Di Vita M., Zanghì A. i wsp.: Splenic rupture after colonoscopy: report of a case and review of literature. World J. Emerg. Surg. 2008; 3: 8.
 • 3. Castelli M.: Splenic rupture: an unusual late complication of colonoscopy. CMAJ 1986; 134: 916‑917.
 • 4. Goitein D., Goitein O., Pikarski A.: Splenic rupture after colonoscopy. Isr. Med. Assoc. J. 2004; 6: 61‑62.
 • 5. Hamzi L., Soyer P., Boudiaf M. i wsp.: Splenic rupture following colonoscopy: report of an unusual case in the absence of underlying splenic disease. J. Radiol. 2003; 84: 320‑322.
 • 6. de Vries J., Ronnen H.R., Oomen A.P., Linskens R.K.: Splenic rupture following colonoscopy, a rare complication. Neth. J. Med. 2009; 67: 230‑233.
 • 7. Wherry D.C., Zehner H. Jr: Colonoscopy‑fiberoptic endoscopic approach to the colon and polypectomy. Med. Ann. Dist. Columbia 1974; 43: 189‑192.
 • 8. Saad A., Rex D.K.: Colonoscopy‑induced splenic injury: report of 3 cases and literature review. Dig. Dis. Sci. 2008; 53: 892‑898.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a93c67af-192e-46f9-bc95-156b57c43d79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.