PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 294-300
Article title

Jan Evangelista Purkyně and his influence on Polish and worldwide science. Historical essay

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Discoveries made by Jan Evangelista Purkyně laid foundations for development of medical sciences in the nineteenth century. It particularly pertained to ophthalmology, neurology, neurosurgery and cardiology. Universality of scientific interests and activities supporting the Polish science in the nineteenth century will be regarded in this papers.
Year
Volume
72
Pages
294-300
Physical description
Contributors
author
 • Faculty of Medical History and Medical Ethics, Pomeranian Medical University in Szczecin, 1 Rybacka Str., 70-204 Szczecin, Poland
References
 • [1] F. Martinczak, Czesko polskie stosunki lekarskie w latach 1819-1869, na tle działalności Jana Ewangelisty Purkyniego, doctoral thesis, typescript, Krakow 1962.
 • [2] V. Jay, The Extraordinary Career of Dr Purkinje, Archives of Pathology & Laboratory Medicine 5 (2000), 662-663
 • [3] A. Grzybowski, K. Pietrzak, Jan Ewangelista Purynje (1787–1869), J. Neurol (2014) 261, 2048 -2050
 • [4] E. Rosivalová, Život a dilo Jana Ev. Purkyně, ČSL Ak Věd, sekc biologická, Praha 1956.
 • [5] N. Wade, J.Brožek, Purkinje’s Vision; The Dawning of Neuroscience, New Jersey, London 2001
 • [6] B. Neměc, O. Matoušek, Jan Ev. Purkyne, Badatel- Narodni buditiel, Praha 1955.
 • [7] E. Posner, J. Evangelista Purkyně, Brit. Med. Journal 1969, 3, 107-109
 • [8] J. E. Purkynje, O literarni jednote mezi slovanskemi ple meny, Jutrzenka-Dennica, 1842.
 • [9] J. W. Opatrny, Korespondencja Polaków z Janem Ewangelistą Purkyniem. Works of Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wroclaw 1969.
 • [10] S. Konopka, Jan Ewangelista Purkyne wśród młodzieży medycznej i wśród lekarzy polskich, Arch Hist Med. 23 (1960) 69-78
 • [11] J. Jedlička, Korespondence J. E. Purkyně, V. 1, Praha 1920.
 • [12] W. Pol, Wiersz Wincentego Pola do profesora fizjologii J. Purkynego, Biblioteka Warszawska, t. 3, (1861) 284 -287
 • [13] J. F Nowakowski, Życie i prace naukowe Jana Purkyne’go doktora medycyny i filozofii, Biblioteka Warszawska, t. 3, (1861), 288
 • [14] E. Achremowicz, T. Żabski, Towarzystwo Literacko –Słowiańskie we Wrocławiu 1836 – 1886, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1973.
 • [15] F. Nowakowski, Purkyne i Schwann, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, t. 9, (1866) 420-422
 • [16] J. Englová, D. Tomiček, Jan Ewvangelista Purkyně,Jan Evangelista Purkyně University In Ùsti nad Labem 2009.
 • [17] J. Róziewicz, Życie i dzieło Jana Ewangelisty Purkynego w piśmiennictwie polskim (1841-1987), Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 33/2 (1988) 345-365
 • [18] J. E. Purkynje, Commentatio de examine physiologico organi visus et systematis cutanei, Wratislaviae 1823.
 • [19] K. Bross, Jan Ewangelista Purkyne a Towarzystwo Literacko Słowiańskie przy Uniwersytecie Wrocławskim, Med. Prakt, (1937), no. 15-16, 313-315
 • [20] J. Opatrny, S. Szpilczyński, H. Wybultowa, Jan Evangelista Purkyne, 1787-1869: Ausstellungskatalog, Wroclaw, 24.10. - 15.11.1959, Wrocław 1959.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a8dc7470-3820-43f0-a889-2f73718e7a84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.