PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 3 | 178-185
Article title

Leczenie skojarzone astmy wziewnymi glikokortykosteroidami i β2-agonistami

Content
Title variants
EN
Treatment of asthma using combination of inhaled corticosteroids and β2-agonist
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This review assesses the evidence regarding the use asthma-treatment with combination long-acting β2-agonist (LAβA) and inhaled corticosteroid (ICS). The first line-treatment in asthma is inhaled corticosteroid. The integral part of asthma management is β2-agonist, which present the strongest bronchodilators. Currently, two long-acting β2-agonist – salmeterol and formoterol are widely available. Recently several clinical studies have proved that LAβAs in combination with ICS are effective and safe option in asthma management. GINA guidelines recommend the addition of LAβAs to a low and medium dose ICS, when low doses of ICS do not allow to achieve control of asthma symptoms. From some clinical trials we have knowledge that LAβAs given in combination with ICS demonstrate that addition LAβAs is more beneficial in control asthma symptoms than doubling dose of ICS. Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways with their hyperresponsiveness. The clinical course of asthma is usually different in different patients and even in the same subject. In normal clinical practice, a maintenance dose of ICS appropriate to the severity of the patient’s asthma of either combination of ICS and LAâA is administered twice daily, and a separate â2-agonist (SAâA – short acting â2-agonist) is used as needed to relieve asthma symptoms. Recently a new model of combination of ICS budesonide and LAâA (formoterol) in one inhaler has been proposed. This model is called SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy). In this treatment concept combination budesonide/formoterol in one inhaler is used for both maintenance and as-needed therapy for symptoms relief, without a separate rescue medication. Several clinical trials have shown that SMART method reduced the risk of severe exacerbations and was well tolerated. This method has a beneficial role in patients who remain symptomatic despite treatment with combination maintenance therapy.
PL
Dokonany w tym artykule przegląd badań ocenia dowody dotyczące leczenia astmy kombinacją wziewnych glikokortykosteroidów (wGKS) i długo działających β2-agonistów (LAβA). Za leki pierwszego wyboru w astmie uznaje się wGKS. Integralną częścią leczenia astmy są β2-agoniści, najsilniejsze leki rozszerzające oskrzela. Obecnie dostępne są dwa leki z grupy długo działających β2-agonistów – formoterol i salmeterol. W kilku badaniach klinicznych udowodniono, że kombinacja wGKS i LAβA stanowi skuteczną i bezpieczną opcję w leczeniu astmy. Raporty GINA zalecają dodanie LAβA do małych i średnich dawek wGKS, co pozwala na uzyskanie kontroli astmy. Także z badań klinicznych uzyskaliśmy wiedzę, że kombinacja wGKS i LAβA daje większe korzyści w kontroli objawów astmy niż dwukrotnie większa dawka wGKS. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną z rozwojem nadreaktywności oskrzeli. Przebieg kliniczny astmy jest zazwyczaj inny u różnych chorych, a nawet u tej samej osoby. W praktyce klinicznej choremu zaleca się podawanie stałych dawek wGKS, odpowiednich do stopnia ciężkości astmy, lub kombinacji wGKS i LAβA dwa razy dziennie i dodatkowo krótko działającego β2-agonisty „według potrzeby” (lub „na żądanie”) dla złagodzenia objawów astmy. Ostatnio wprowadzono nowy model stosowania kombinacji wGKS i LAβA (budezonid/formoterol) – tzw. SMART (Single Maintenance and Reliever Therapy). Jest to połączenie leków według koncepcji SMART stosowane zarówno w leczeniu przewlekłym dwa razy dziennie, jak i „według potrzeby” dla złagodzenia objawów bez dodatkowego stosowania leków tylko przynoszących ulgę. Badania kliniczne wykazały, że metoda SMART zmniejsza ryzyko ostrych zaostrzeń i jest dobrze tolerowana. Metoda ta ma korzystne działanie u pacjentów, u których utrzymują się objawy astmy pomimo leczenia kombinacją leków stosowanych tylko w leczeniu przewlekłym.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
178-185
Physical description
Contributors
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska WZ ZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Dyrektor: inż. Janusz Kazimierczak
References
 • 1. Kips J.C., Pauwels RA.: Long-acting p2-agonist therapy in asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001; 164: 923-932.
 • 2. Ind P.W, Villasante C., Shiner R.J. i wsp.: Safety of for-moterol by Turbuhaler® as reliever medication compared with terbutaline in moderate asthma. Eur. Respir. J. 2002; 20: 859-866.
 • 3. Johnson M., Butchers PR., Coleman RA. i wsp.: The pharmacology of salmeterol. Life Sci. 1993; 52: 2131-2143.
 • 4. Greening A.P., Ind P.W, Northfield M., Shaw G.: Added salmeterol versus higher-dose corticosteroid in asthma patients with symptoms on existing inhaled corticosteroid. Allen & Hanburys Limited UK Study Group. Lancet 1994; 344: 219-224.
 • 5. Woolcock A., Lundback B., Ringdal N., Jacques L.A.: Comparison of addition of salmeterol to inhaled steroids with doubling of the dose of inhaled steroids. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1996; 153: 1481-1488.
 • 6. Pearlman D.S., Stricker W, Weinstein S. i wsp.: Inhaled salmeterol and fluticasone: a study comparing monotherapy and combination therapy in asthma. Ann. Allergy Asthma Immunol. 1999; 82: 257-265.
 • 7. Pauwels RA., Lofdahl C.G., Postma D.S. i wsp.: Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy (FACET) International Study Group. N. Engl. J. Med. 1997; 337: 1405-1411.
 • 8. O’Byrne P.M., Barnes P.J., Rodriguez-Roisin R. i wsp.: Low dose inhaled budesonide and formoterol in mild persistent asthma: the OPTIMA randomized trial. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001; 164: 1392-1397.
 • 9. Ind P.W, Dal Negro R., Colman N.C. i wsp.: Addition of salmeterol to fluticasone propionate treatment in moderate-to-severe asthma. Respir. Med. 2003; 97: 555-562.
 • 10. Kroczyńska-Bednarek J., Grzelewska-Rzymowska I.: Przydatność testów nadreaktywności oskrzeli w diagnostyce i terapii chorób obturacyjnych. Terapia 2008; 16: 35-40.
 • 11. Lazarus S.C., Boushey H.A., Fahy J.V i wsp.; Asthma Clinical Research Network for the National Heart, Lung, and Blood Institute: Long-acting p2-agonist monotherapy vs continued therapy with inhaled corticosteroids in patients with persistent asthma: a randomized controlled trial. JAMA 2001; 285: 2583-2593.
 • 12. Simons F.E.: A comparison of beclomethasone, salme-terol, and placebo in children with asthma. Canadian Beclomethasone Dipropionate-Salmeterol Xinafoate Study Group. N. Engl. J. Med. 1997; 337: 1659-1665.
 • 13. Foresi A., Morelli M.C., Catena E.: Low-dose budesonide with the addition of an increased dose during exacerbations is effective in long-term asthma control. On behalf of the Italian Study Group. Chest 2000; 117: 440-446.
 • 14. Bateman E.D., Boushey H.A., Bousquet J. i wsp.; GOAL Investigators Group: Can guideline-defined asthma control be achieved? The Gaining Optimal Asthma ControL study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2004; 170: 836-844.
 • 15. Górski P.: Fenotypy astmy. Terapia 2008; 16: 13-16.
 • 16. Kips J.C., O’Connor B.J., Inman M.D. i wsp.: A long-term study of the antiinflammatory effect of low-dose budesonide plus foimoterol versus high-dose budesonide in asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2000; 161: 996-1001.
 • 17. Jarjour N.N., Wilson S.J., Koenig S.M. i wsp.: Control of airway inflammation maintained at a lower steroid dose with 100/50 μg of fluticasone propionate/salmeterol. J. Allergy Clin. Immunol. 2006; 118: 44-52.
 • 18. Li X., Ward C., Thien F. i wsp.: An antiinflammatory effect of salmeterol, a long-acting β2 agonist, assessed in airway biopsies and bronchoalveolar lavage in asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1999; 160: 1493-1499.
 • 19. Wallin A., Sue-Chu M., Bjermer L. i wsp. Effect of inhaled fluticasone with and without salmeterol on airway inflammation in asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 2003; 112: 72-78.
 • 20. Stahl E.: Respiratory Patients Opinions Survey (RESPONSE): market research for asthma patients in Europe. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2002; 165: 109.
 • 21. Pauwels R.A., Sears M.R., Campbell M. i wsp.; RELIEF Study Investigators: Formoterol as relief medication in asthma: a worldwide safety and effectiveness trial. Eur. Respir. J. 2003; 22: 787-794.
 • 22. Rabe K.F., Vermeire PA., Soriano J.B., Maier W.C.: Clinical management of asthma in 1999: the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study. Eur. Respir. J. 2000; 16: 802-807.
 • 23. Kowalski M.L., Jędrzejczak M., Cirlić M.: Efektywność leczenia astmy oskrzelowej w Polsce w ocenie pacjentów - wyniki badania AIRCEE (Asthma Insights & Reality in Central and Eastern Europe). Alerg. Astma Immun. 2004; 9: 187-195.
 • 24. Pauwels R.A., Pedersen S., Busse WW i wsp.; START Investigators Group: Early intervention with budesonide in mild persistent asthma: a randomised, double-blind trial. Lancet 2003; 361: 1071-1076.
 • 25. Stoloff S.W, Stempel D.A., Meyer J. i wsp.: Improved refill persistence with fluticasone propionate and salmeterol in a single inhaler compared with other controller therapies. J. Allergy Clin. Immunol. 2004; 113: 245-251.
 • 26. FitzGerald J.M., Boulet L.P., Follows R.M.: The CONCEPT trial: a 1-year, multicenter, randomized, doubleblind, double-dummy comparison of a stable dosing regimen of salmeterol/fluticasone propionate with an adjustable maintenance dosing regimen of formoterol/budesonide in adults with persistent asthma. Clin. Ther. 2005; 27: 393-406.
 • 27. Dahl R., Chuchalin A., Gor D. i wsp.: EXCEL: a randomised trial comparing salmeterol/fluticasone propionate and formoterol/budesonide combinations in adults with persistent asthma. Respir. Med. 2006; 100: 1152-1162.
 • 28. Zetterstrom O., Buhl R., Mellem H. i wsp.: Improved asthma control with budesonide/formoterol in a single inhaler, compared with budesonide alone. Eur. Respir. J. 2001; 18: 262-268.
 • 29. Balanag VM., Yunus F., Yang PC., Jorup C.: Efficacy and safety of budesonide/formoterol compared with salbutamol in the treatment of acute asthma. Pulm. Pharmacol. Ther. 2006; 19: 139-147.
 • 30. Aalbers R., Backer V, Kava T.T.K. i wsp.: Adjustable maintenance dosing with budesonide/formoterol compared with fixed-dose salmeterol/fluticasone in moderate to severe asthma. Curr. Med. Res. Opin. 2004; 20: 225-240.
 • 31. FitzGerald J.M., Sears M.R., Boulet L.P i wsp.; Canadian Investigators: Adjustable maintenance dosing with budesonide/formoterol reduces asthma exacerbations compared with traditional fixed dosing: a five-month multicentre Canadian study. Can. Respir. J. 2003; 10: 427-434.
 • 32. O’Byrne P.M., Bisgaard H., Godard P.P. i wsp.: Budesonide/formoterol combination therapy as both maintenance and reliever medication in asthma. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2005; 171: 129-136.
 • 33. Rabe K.F., Atienza T., Magyar P. i wsp.: Effect of budesonide in combination with formoterol for reliever therapy in asthma exacerbations: a randomised controlled, double-blind study. Lancet 2006; 368: 744-753.
 • 34. Rabe K.F., Pizzichini E., Stallberg B. i wsp.: Budesonide/formoterol in a single inhaler for maintenance and relief in mild-to-moderate asthma: a randomized, doubleblind trial. Chest 2006; 129: 246-256.
 • 35. Vogelmeier C., D’Urzo A., Pauwels R. i wsp.: Budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy: an effective asthma treatment option? Eur. Respir. J. 2005; 26: 819-828.
 • 36. Papi A., Paggiaro PL., Nicolini G. i wsp.; Inhaled Combination Asthma Treatment versus SYmbicort (ICAT SY) Study Group: Beclomethasone/formoterol versus budesonide/formoterol combination therapy in asthma. Eur. Respir. J. 2007; 29: 682-689.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a889f2fc-1a87-4c99-8f33-e8e763e06415
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.