PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 1 | 9-17
Article title

"112: CAN I HELP YOU?" – an european first aid education project.

Content
Title variants
PL
"112: CZY MOGĘ POMÓC?" - europejski projekt edukacyjny w zakresie pierwszej pomocy.
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: From terrorist attacks in 2015 the French Government has made laws to quickly increase the number of students leaving Junior High School with a proper first aid training. Beside these national measures, some local projects are being developed to promote first aid to a maximum of people. MATERIAL AND METHODS: Implemented the European Erasmus+ project “112: Can I help You ?”. A 3-year project has involved 5 countries (France, Poland, Czech Republic, Spain and Romania) to promote lifesaving lessons among European people. With several mobilities, students visited different places with professionals of medicine, lifesaving. They acted in short promoting pieces and created posters in relation to first aid techniques. RESULTS: The project has been going on for 3 years. At that time, the authors of the program from France included a total of 300 people in the activities, who will be students and educators from five countries. The dissemination of the project is based on the high visibility of the videos and the posters created by the students themselves. Posters and videos can be found on different websites but also with temporary exhibitions in city halls, shopping malls. CONCLUSIONS: Program has been effectively implemented in five Central European countries. Activities of pedagogues and persons without medical education may be an effective form of propagating first aid principles in accordance with the subject of PSC1. Further activity of the project contractors and analysis of the effectiveness of the forms of training activities undertaken by them is necessary.
PL
WSTĘP: Po atakach terrorystycznych w 2015 r. rząd francuski wprowadził przepisy mające na celu szybkie zwiększenie liczby uczniów kończących gimnazjum z odpowiednim szkoleniem w zakresie pierwszej pomocy. Oprócz krajowych środków opracowywane są również niektóre lokalne projekty, mające na celu promocję pierwszej pomocy wśród jak największej liczby osób. MATERIAŁ I METODY: Wdrożono europejski projekt Erasmus + pt.: "112: W czym mogę pomóc?". W trzyletnim projekcie uczestniczyło 5 krajów (Francja, Polska, Czechy, Hiszpania i Rumunia), aby promować lekcje ratowania życia wśród Europejczyków. Studenci odwiedzali różne miejsca wraz ze specjalistami medycyny ratunkowej. Ich działalność polegała na promowaniu zajęć i tworzeniu plakatów związanych z technikami udzielania pierwszej pomocy. WYNIKI: Projekt trwa od 3 lat. W tym czasie autorzy programu z Francji włączyli w działania 300 osób, którymi są studenci i nauczyciele z pięciu krajów. Rozpowszechnianie projektu opiera się na wysokiej widoczności filmów i plakatów stworzonych przez samych studentów. Plakaty i filmy można znaleźć na różnych stronach internetowych, ale także na wystawach w ratuszach, czy centrach handlowych. WNIOSKI: Program został skutecznie wdrożony w pięciu krajach Europy Środkowej. Działalność pedagogów i osób bez wykształcenia medycznego może być skuteczną formą propagowania zasad pierwszej pomocy zgodnie z przedmiotem PSC1. Konieczna jest dalsza aktywność wykonawców projektu i analiza skuteczności podejmowanych przez nich form działań szkoleniowych.
Keywords
Discipline
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
9-17
Physical description
Contributors
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a87d0d8d-a604-4570-ba73-1ccb94e53019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.