PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 1 | 77–84
Article title

Spirometria w długoterminowej kontroli u dzieci z alergicznym nieżytem nosa

Content
Title variants
EN
Spirometry in a long-term follow-up in children with allergic rhinitis
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Allergic rhinitis is currently considered the most common allergic condition. The ECAP (Epidemiology of Allergic Disorders in Poland) study, which was conducted in Poland between 2006 and 2008, found that allergic rhinitis affects 23.6% of children aged 6–7 years, 24.6% of children aged 13–14 years and 21.0% of adults aged 35–44 years. It was shown that allergic rhinitis causes a nine-fold increase in the risk of allergic asthma. The aim of the study was to assess the risk of asthma in children with allergic rhinitis based on spirometric identification of bronchial obstruction. A three-year follow-up was conducted in a group of 60 children, including 37 study patients with diagnosed allergic rhinitis and 23 controls. Three (8.1%) children in the study group developed asthma. Despite normal spirometry findings in the three asthmatic children with allergic rhinitis, comparison analyses indicated statistically significant differences in FEV1 and FVC values between the study group with allergic rhinitis and asthma and the controls. Normal spirometry results in most monitored children, suggesting the absence of lower respiratory inflammation, may be associated with an adequate control of allergic rhinitis as a result of proper treatment.
PL
Alergiczny nieżyt nosa jest obecnie uważany za najczęściej występującą chorobę alergiczną. W Polsce w przeprowadzonym w latach 2006–2008 badaniu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) stwierdzono, że na alergiczny nieżyt nosa choruje 23,6% dzieci w wieku 6–7 lat, 24,6% w wieku 13–14 lat i 21,0% dorosłych w wieku 35–44 lat. Wykazano, że rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa zwiększa ryzyko rozwoju astmy alergicznej aż dziewięciokrotnie. Celem prezentowanej pracy była ocena ryzyka rozwoju astmy u dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa poprzez określenie, czy występują u nich cechy obturacji oskrzeli w badaniu spirometrycznym. Trzyletniej obserwacji poddano grupę 60 dzieci: 37 stanowiło grupę badaną z rozpoznanym alergicznym nieżytem nosa, a 23 – grupę kontrolną. W badanej grupie 3 dzieci rozwinęło astmę, co stanowiło 8,1%. Wyniki badań spirometrycznych u 3 dzieci z alergicznym nieżytem nosa, u których rozwinęła się astma, były prawidłowe, ale analizy porównawcze wskazywały na statystycznie znamienną różnicę wartości FEV1 i FVC pomiędzy grupą badaną z alergicznym nieżytem nosa i astmą a grupą referencyjną. Prawidłowe wyniki badań spirometrycznych u większości obserwowanych dzieci, sugerujące brak toczenia się procesu zapalnego w dolnych drogach oddechowych, mogą być związane z dobrą kontrolą alergicznego nieżytu nosa w wyniku poprawnie prowadzonego leczenia.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
77–84
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, CSK MON WIM, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, tel.: +48 261 817 236, faks: +48 22 515 05 85
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
References
 • 1. Johansson SG, Hourihane JO, Bousquet J et al.; EAACI (the European Academy of Allergology and Cinical Immunology) nomenclature task force: A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 2001; 56: 813–824.
 • 2. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Committee. Lancet 1998; 351: 1225–1232.
 • 3. Asher MI, Montefort S, BjÖrkstén B et al.; ISAAC Phase Three Study Group: Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet 2006; 368: 733–743.
 • 4. Bauchau V, Durham SR: Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J 2004; 24: 758–764.
 • 5. de Marco R, Cappa V, Accordini S et al.; GEIRD Study Group: Trends in the prevalence of asthma and allergic rhinitis in Italy between 1991 and 2010. Eur Respir J 2012; 39: 883–892.
 • 6. Strachan D, Sibbald B, Weiland S et al.: Worldwide variations in prevalence of symptoms of allergic rhinoconjunctivitis in children: the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Pediatr Allergy Immunol 1997; 8: 161–176.
 • 7. International Consensus Report on the diagnosis and management of rhinitis. International Rhinitis Management Working Group. Allergy 1994; 49 (Suppl): 1–34.
 • 8. van Cauwenberge P, Bachert C, Passalacqua G et al.: Consensus statement on the treatment of allergic rhinitis. European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy 2000; 55: 116–134.
 • 9. Wallace DV, Dykewicz MS, Bernstein DI et al.; Joint Task Force on Practice; American Academy of Allergy; Asthma & Immunology; American College of Allergy; Asthma and Immunology; Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology: The diagnosis and management of rhinitis: an updated practice parameter. J Allergy Clin Immunol 2008; 122 (Suppl): S1–S84.
 • 10. Bousquet J, Khaltaev N, Cruz AA et al.; World Health Organization; GA2LEN; AllerGen: Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008 update (in collaboration with the World Health Organization, GA2LEN and AllerGen). Allergy 2008; 63 Suppl 86: 8–160.
 • 11. Lai L, Casale TB, Stokes J: Pediatric allergic rhinitis: treatment. Immunol Allergy Clin North Am 2005; 25: 283–299.
 • 12. Samoliński B, Sybilski AJ, Raciborski F et al.: Prevalence of rhinitis in Polish population according to the ECAP (Epidemiology of Allergic Disorders in Poland) study. Otolaryngol Pol 2009; 63: 324–330.
 • 13. Samoliński B (red.): ECAP – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce. Raport z badań przeprowadzonych w latach 2006–2008 w oparciu o metodologię ECRHS II i ISAAC. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2008.
 • 14. Shaaban R, Zureik M, Soussan D et al.: Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based study. Lancet 2008; 372: 1049–1057.
 • 15. Boulay ME, Morin A, Laprise C et al.: Asthma and rhinitis: what is the relationship? Curr Opin Allergy Clin Immunol 2012; 12: 449–454.
 • 16. Samoliński B, Sybilski AJ: Jeden układ – jedna choroba. In: Fal AM (ed.): Alergia, choroby alergiczne, astma. Vol. II, 1st ed., Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 245–253.
 • 17. Miller MR, Crapo R, Hankinson J et al.; ATS/ERS Task Force: General considerations for lung function testing. Eur Respir J 2005; 26: 153–161.
 • 18. Miller MR, Hankinson J, Brusasco V et al.; ATS/ERS Task Force: Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005; 26: 319–338.
 • 19. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (dawniej Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne) dotyczące wykonywania badań spirometrycznych. Pneumonol Alergol Pol 2006; 74 Suppl 1.
 • 20. Beydon N, Davis SD, Lombardi E et al.; American Thoracic Society/European Respiratory Society Working Group on Infant and Young Children Pulmonary Function Testing: An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: pulmonary function testing in preschool children. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175: 1304–1345.
 • 21. Nystad W, Samuelsen SO, Nafstad P et al.: Feasibility of measuring lung function in preschool children. Thorax 2002; 57: 1021–1027.
 • 22. Eigen H, Bieler H, Grant D et al.: Spirometric pulmonary function in healthy preschool children. Am J Respir Crit Care Med 2001; 163: 619–623.
 • 23. Tomalak W, Radliński J, Latawiec W: [Quality of spirometric measurements in children younger than 10 years of age in the light of the recommendations]. Pneumonol Alergol Pol 2008; 76: 421–425.
 • 24. Marostica PJ, Weist AD, Eigen H et al.: Spirometry in 3- to 6-year-old children with cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166: 67–71.
 • 25. Global Initiative for Asthma (GINA): Global Strategy for Asthma Management and Prevention. NHLBI/WHO Workshop Report 2002. Available from: www.ginasthma.org.
 • 26. Global Initiative for Asthma (GINA): Global Strategy for Asthma Management and Prevention. NHLBI/WHO Workshop Report 2014. Available from: www.ginasthma.org.
 • 27. Mazurek H, Mazurek E: Badania czynnościowe układu oddechowego w rozpoznawaniu i leczeniu astmy u dzieci. In: Stelmach I (ed.): Astma dziecięca. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007: 127–148.
 • 28. Holt EW, Tan J, Hosgood HD: The impact of spirometry on pediatric asthma diagnosis and treatment. J Asthma 2006; 43: 489–493.
 • 29. Dundas I, Mckenzie S: Spirometry in the diagnosis of asthma in children. Curr Opin Pulm Med 2006; 12: 28–33.
 • 30. Jat KR: Spirometry in children. Prim Care Respir J 2013; 22: 221–229.
 • 31. Banasiak NC: Spirometry in primary care for children with asthma. Pediatr Nurs 2014; 40: 195–198.
 • 32. Dombkowski KJ, Hassan F, Wasilevich EA et al.: Spirometry use among pediatric primary care physicians. Pediatrics 2010; 126: 682–687.
 • 33. Zanconato S, Meneghelli G, Braga R et al.: Office spirometry in primary care pediatrics: a pilot study. Pediatrics 2005; 116: e792–e797.
 • 34. Schneider WV, Bulloch B, Wilkinson M et al.: Utility of portable spirometry in a pediatric emergency department in children with acute exacerbation of asthma. J Asthma 2011; 48: 248–252.
 • 35. Madaj A, Ziora D, Kozielski J et al.: Jakość życia u dzieci chorych na astmę oskrzelową – korelacja z badaniami czynnościowymi układu oddechowego. Alerg Astma Immun 2004; 9: 45–49.
 • 36. Reichenberg K, Broberg AG: Quality of life in childhood asthma: use of the Paediatric Asthma Quality of Life Questionnaire in a Swedish sample of children 7 to 9 years old. Acta Paediatr 2000; 89: 989–995.
 • 37. Enright PL, Linn WS, Avol EL et al.: Quality of spirometry test performance in children and adolescents: experience in a large field study. Chest 2000; 118: 665–671.
 • 38. Schneider A, Gindner L, Tilemann L et al.: Diagnostic accuracy of spirometry in primary care. BMC Pulm Med 2009; 9: 31.
 • 39. National Asthma Education and Prevention Program: Expert Panel Report 3 (EPR-3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma – Summary Report 2007. J Allergy Clin Immunol 2007; 120 (Suppl): S94–S138.
 • 40. Chang C: Asthma in children and adolescents: a comprehensive approach to diagnosis and management. Clin Rev Allergy Immunol 2012; 43: 98–137.
 • 41. Spahn JD, Cherniack R, Paull K et al.: Is forced expiratory volume in one second the best measure of severity in childhood asthma? Am J Respir Crit Care Med 2004; 169: 784–786.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a866aa99-ffb8-4831-925d-7b2b85af300f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.