PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 3 | 3 | 208-121
Article title

Ewerolimus w codziennej praktyce klinicznej. Omówienie niemieckiego nieinterwencyjnego badania ewerolimusu w terapii przerzutowego raka nerki po niepowodzeniu leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych

Content
Title variants
EN
Everolimus in clinical practice. Review of German non-interventional study of everolimus in metastatic renal cell cancer after failure of initial tyrosine kinase inhibitor therapy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Everolimus is a standard for treatment of anti-vascular endothelial growth factor (VEGF)-refractory patients with metastatic renal cell carcinoma (mRCC). A German study documented mRCC patient treated everolimus from 79 sites. Results from German study were better then RECORD-1 study – the median time to progression was 7 months versus the median progression free survival was 4.9 months but results from non-interventional study should be treated with reserve. Tolerance of everolimus was good. Pneumonitis was reported as an AE for only 3% patient, in RECORD-1 study in 14%. Results from German study and strategy of sequential treatment were discussed (results from studies INORSECT, AXIS, RECORD-3).
PL
Leczenie przerzutowego raka nerki ewerolimusem po niepowodzeniu terapii anty-VEGF jest obecnie standardem. Badacze niemieccy zebrali dane z 79 ośrodków w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności leku. Otrzymane wyniki były lepsze niż w badaniu rejestracyjnym – średni czas do progresji wyniósł 7 miesięcy, a w badaniu rejestracyjnym RECORD-1 wynosił on 4,9 miesiąca, jednak ze względu na nieinterwencyjny charakter badania trzeba je przyjąć z pewną rezerwą. Ocena bezpieczeństwa potwierdziła dobrą tolerancję leku. Zaskakująco niski okazał się odsetek pacjentów z zapaleniem płuc: jedynie 3% działań niepożądanych w stosunku do 14% w badaniu RECORD-1. W dyskusji omówiono wyniki badania oraz strategie leczenia sekwencyjnego na podstawie uzyskanych wyników badań temsirolimusu (INTORSECT), sorafenibu (INTORSECT, AXIS), aksitinibu (AXIS), ewerolimusu (RECORD-3).
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
3
Pages
208-121
Physical description
Contributors
  • Klinika Onkologii i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
  • Klinika Onkologii i Hematologii, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
References
  • Motzer R.J., Escudier B., Oudard S. et al.: Phase 3 trial of everolimus for metastatic renal cell carcinoma: final results and analysis of prognostic factors. Cancer 2010; 116: 4256-4265.
  • Bergmanna L., Goebellb P., Kubec U. et al.: Everolimus in Metastatic Renal Cell Carcinoma after Failure of Initial Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitor (VEGFr-TKI) Therapy: Results of an Interim Analysis of a Non-Interventional Study. Onkologie 2013; 36: 95-100.
  • Rini B.I., Escudier B., Tomczak P. et al.: Comparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial. Lancet 2011; 378: 1931-1939.
  • Hutson T.E., Escudier B., Esteban E. et al.: Temsirolimus vs. sorafenib as second line therapy in metastatic renal cell carcinoma: phase 3 results from the INTORSEC trial. Presented at 37th Congress of the European Society for Medical Oncology (ESMO), Vienna, Austria, September 28–October 2, 2012.
  • Motzer R., Barrios C., Kim T. et al.: Record-3: Phase II randomized trial comparing sequential first-line everolimus and second-line sunitinib versus first-line sunitinib and second-line everolimus in patients with metastatic renal cell carcinoma. Abstract No 4504 presented ASCO meeting 2013.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a8565196-dad1-478d-85b6-43cf32f7c2de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.