PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 13 | 2 | 78-84
Article title

Ocena funkcji układu moczowego oraz komfortu życia kobiet po skojarzonym leczeniu raka endometrium

Content
Title variants
EN
An assessment of the urinary function and the comfort of life in patients after endometrial cancer combined treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Endometrial cancer is currently the most common form of female reproductive tract tumors. The efficacy of treatment, which involves surgery, radiotherapy and systemic therapy, is increasing and the assessment of the quality of life of patients is subject to careful analysis. Difficulty in urination represents a major factor reducing the quality of life of patients. The aim of the study was to collect data on the urinary functioning and the quality of life in endometrial cancer patients considered cured after a combined treatment compared to patients after non-oncological hysterectomy. A total of 46 females divided into two groups were included in the study. Group I (study group) included 23 endometrial cancer patients (stage IA, G1–G2) after combined treatment, who received surgical treatment and adjuvant brachytherapy; group II (control group) included 23 patients after non-oncological hysterectomy and uterine appendage removal. The patients were assessed once, between month 6 and 12 after treatment termination. Medical history, gynecologic examination, urodynamic testing and life quality assessment were performed in all patients. Statistical analysis showed a significant difference between the two groups in terms of urogynecologic outcomes (p = 0.0193). The proportion of women without any disturbances was definitely higher in the control group (only 22%) vs. study group. Stress urinary incontinence, mixed incontinence and overactive bladder were more common in the study group compared to controls. Furthermore, a significant difference in the quality of life was shown between the compared groups of patients (p = 0.0270). Reduced quality of life was significantly more common in the study group (57% vs. 26% of controls). Improvement of life quality was less common in the study group (13%) compared to controls (28%). Brachytherapy increases the severity of genitourinary disorders, which adversely affects the quality of life in patients after cancer therapy.
PL
Rak endometrium to obecnie najczęstszy nowotwór narządu rodnego. Leczenie – wykorzystujące zabieg operacyjny, radioterapię i terapię systemową – jest coraz skuteczniejsze, a ocenę komfortu życia pacjentek poddaje się dokładnej analizie. Głównym czynnikiem obniżającym jakość życia chorych stają się problemy z oddawaniem moczu. Celem badania było uzyskanie informacji na temat funkcjonowania układu moczowego i jakości życia kobiet uznanych za wyleczone po skojarzonym leczeniu raka endometrium w porównaniu z tymi, którym macicę usunięto z przyczyn nieonkologicznych. Badaniu poddano 46 kobiet podzielonych na dwie grupy. Grupa pierwsza (badana) składała się z 23 pacjentek po skojarzonym leczeniu raka endometrium (IA, G1–G2), leczonych chirurgicznie i uzupełniającą brachyterapią, a grupa druga (kontrolna) – z 23 pacjentek po usunięciu macicy z przydatkami z powodów nieonkologicznych. Kobiety badano jednorazowo, między 6. a 12. miesiącem po zakończeniu leczenia. We wszystkich przypadkach przeprowadzono wywiad lekarski, badanie ginekologiczne, badanie urodynamiczne i badanie jakości życia. Analiza statystyczna wykazała istotną różnicę wyników badania uroginekologicznego między grupami (p = 0,0193). Odsetek kobiet, u których nie stwierdzono zmian, był zdecydowanie większy w grupie kontrolnej niż grupie badanej, gdzie wyniósł zaledwie 22%. W grupie badanej częściej niż w kontrolnej notowano przypadki wysiłkowego nietrzymania moczu, postaci mieszanej nietrzymania moczu i pęcherza nadreaktywnego. Okazało się także, że jakość życia pacjentek z porównywanych grup istotnie się różni (p = 0,0270). Jej spadek stwierdzano znacząco częściej w grupie badanej – u 57% kobiet (w grupie kontrolnej – u 26%). Polepszenie jakości życia notowano w grupie badanej rzadziej (13%) niż w grupie kontrolnej (28%). Brachyterapia powoduje nasilenie zaburzeń w układzie moczowo-płciowym, co negatywnie wpływa na komfort życia po leczeniu onkologicznym.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
2
Pages
78-84
Physical description
Contributors
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Polska. Ordynator: dr n. med. Marcin Opławski
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Polska. Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Blecharz
 • Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Polska. Ordynator: dr n. med. Marcin Opławski
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Polska. Kierownik: dr hab. n. med. Paweł Blecharz
References
 • Zwierko M, Wronkowski Z: Epidemiologia. In: Markowska J, Mądry R (eds.): Zarys ginekologii onkologicznej. Vol. 1, Termedia, Poznań 2012: 25–48.
 • Bartodziej U, Szyłło K, Włodarczyk B et al.: Analiza wybranych parametrów badania urodynamicznego w aspekcie funkcjonowania dolnego odcinka układu moczowego u chorych na raka szyjki macicy po radykalnej histerektomii i radioterapii. Prz Menopauzalny 2008; 6: 332–337.
 • Naik R, Nwabinelli J, Mayne C et al.: Prevalence and management of (non-fistulous) urinary incontinence in women following radical hysterectomy for early stage cervical cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2001; 22: 26–30.
 • Landoni F, Maneo A, Cormio G et al.: Class II versus class III radical hysterectomy in stage IB–IIA cervical cancer: a prospective randomized study. Gynecol Oncol 2001; 80: 3–12.
 • Zullo MA, Manci N, Angioli R et al.: Vesical dysfunction after radical hysterectomy for cervical cancer: a critical review. Crit Rev Oncol Hematol 2003; 48: 287–293.
 • Pisarska M, Sajdak S: Lower urinary tract function after postoperative radiotherapy in the treatment of cervical cancer. Eur J Gynaecol Oncol 2003; 24: 490–494.
 • Pisarska M, Samulak D, Obrębowska A et al.: Ocena cystometryczna zmian w układzie moczowym u kobiet leczonych kompleksowym napromienianiem z powodu raka szyjki macicy i raka endometrium. Rep Pract Oncol Radiother 2000; 5: 21–22.
 • Gilbaz E, Gungor Ugurlucan F, Aslay I et al.: The effects of simple and radical hysterectomy and radiotherapy on lower urinary tract symptoms and urodynamics. Eur J Gynaecol Oncol 2013; 34: 248–253.
 • Choo R, Do V, Herschorn S et al.: Urodynamic changes at 18 months post-therapy in patients treated with external beam radiotherapy for prostate carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 53: 290–296.
 • Lin HH, YU HJ, Sheu BC et al.: Importance of urodynamic study before radical hysterectomy for cervical cancer. Gynecol Oncol 2001; 81: 270–272.
 • Skręt-Magierło J, Naróg M, Kruczek A et al.: Radical hysterectomy during the transition period from traditional to nerve-sparing technique. Gynecol Oncol 2010; 116: 502–505.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a81ec589-1963-4a58-b50a-ea087e298e11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.