PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 157-175
Article title

Aktywność elektrodermalna w metodzie biofeedback – zastosowanie kliniczne na przykładzie padaczki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aktywność elektrodermalna stanowi jeden z najczęściej wykorzystywanych parametrów w psychofizjologii. Początki jej pomiarów sięgają drugiej połowy XIX wieku. Już wtedy zaobserwowano, że skóra człowieka, szczególnie w tych miejscach, w których znajduje się wiele gruczołów potowych, zmienia swoją oporność, a zmiany te mają związek z subiektywnymi reakcjami emocjonalnymi osób poddawanych pomiarom. Aktywność elektrodermalna jest wskaźnikiem obwodowego pobudzenia autonomicznego. Została zaobserwowana ponad czterdzieści lat przed tym, jak Hans Berger udokumentował aktywność bioelektryczną mózgu ludzkiego, dokonując pierwszego zapisu elektroencefalograficznego. Mimo to, zainteresowanie jej terapeutycznym wykorzystaniem wzrasta zauważalnie dopiero na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Zjawisko to uwarunkowane jest między innymi dynamicznym rozwojem metod neuroobrazowania, dzięki którym możliwe jest dokładniejsze opisanie i zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw aktywności elektrodermalnej oraz wskazanie na te obszary mózgu, które są bezpośrednio związane z jej regulacją. Osiągnięcia te przyczyniają się do coraz szerszego zastosowania metody biofeedback opartej na aktywności elektrodermalnej zarówno w diagnozie, jak i w procesie leczenia. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie tej techniki pomocniczo w schorzeniach przewlekłych, na przykład w padaczce lekoopornej.
EN
Electrodermal activity (EDA) is one of the most widely used response systems in psychophysiology. Research involving EDA has been reported since the second half of the 19th century. It was observed at that time that human’s skin and especially its areas with a high density of sweat glands, could change the resistance. These resistance shifts were linked to subjective emotional responses of individuals undergoing EDA measurements. EDA serves as an index of peripheral autonomic arousal. It had been observed more than 40 years before Hans Berger discovered bioelectrical activity of the human brain and made the first electroencephalographic (EEG) recording. Nevertheless, the interests in therapeutic use of EDA is increasing noticeably just over the last several years. These interests are mainly conditioned by rapid development of neuroimaging techniques which enable a better understanding of mechanisms which underlie EDA and indicate these areas of the brain that are directly related to its regulation. These achievements contribute to an increasing use of EDA biofeedback, both in diagnosis and treatment. Of particular note is the use of this technique complementarily in some chronic medical conditions, such as drug resistant epilepsy
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Antebi D., Bird J., The facilitation and evocation of seizures. A questionnaire study of awareness and control, “B. J. Psych.” 1993, No.162, s. 759–764.
 • Blair J. R., Neurobiological basis of psychopathy, “B. J. Psych.” 2003, No. 182 (1), s. 5–7
 • Bosak M., Dudek D., Siwek M., Depresja u chorych z padaczką, „Psychiatria Polska” 2012, nr 5, s. 891–902.
 • Boucsein W., Electrodermal Activity, New York 2012.
 • Braithwaite J. J., Watson D. G., Jones R., Rowe M., A Guide for Analysing Electrodermal Activity (EDA) & Skin Conductance Responses (SCRs) for Psychological Experiments. Technical Report: Selective Attention & Awareness Laboratory, Birmingham 2015.
 • Chattopadhyay P. K., Biswas P. K., Characteristics of galvanic skin response in anxious patients and normal subjects, “Indian Journal of Clinical Psychology” 1983, No. 10, s. 159– 164
 • Damasio A., Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, tłum. M. Karpiński, Poznań 1999.
 • Dawson M. E., Schell A. M., Filion D. L., The Electrodermal System, [w:] Handbook of Psychophysiology, eds. J. T. Cacioppo, L. G. Tassinary, G. B. Bernston, Cambridge 2007, s. 159–181.
 • Edelberg R., Electrical activity of the skin: Its measurement and uses in psychophysiology, [w:] Handbook of Psychophysiology, eds. N. S. Greenfield, R. A. Sternbach, New York 1972, s. 367–418.
 • Fenwick P. B., The behavioural treatment of epilepsy generation and inhibition of seizures, “Neurologic Clinics.” 1994, No. 12, s. 175–202.
 • Féré C., Note on changes in electrical resistance under the effect of sensory stimulation and emotion, “Comptes Rendus des Seances de la Societe de Biologie” 1888, No. 9 (5), s. 217– 219
 • Gomez-Caminero A., Blumentals W. A., Russo L. J., Brown R. R., Castilla-Puentes R., Does panic disorder increase the risk of coronary heart disease? A cohort study of a National Managed Care Database, “Psychosom. Med.” 2005, No. 67, s. 688–691.
 • Hofmann S. G., Moscovitch D. A., Litz B. T., The worried mind: autonomic and prefrontal activation during worrying, “Emotion” 2005, No. 5 (4), s. 464–475
 • Iacono W. G., Lykken D. T., Peloquin L. J., Lumry A. E., Valentine R. H., Tuason V. B., Electrodermal activity in euthymic unipolar and bipolar affective disorders. A possible marker for depression, “Arch. Gen. Psychiatry” 1983, No. 40 (5), s. 557–565
 • Jędrzejczak J., Zwoliński P., Padaczka, [w:] Choroby układu nerwowego, red. W. Kozubski, P. Liberski, Warszawa 2004, s. 442–466.
 • . Jung C. G., Studies in word-association; experiments in the diagnosis of psychopathological conditions carried out at the Psychiatric clinic of the University of Zurich, under the direction of C. G. Jung, New York 1919, [online] https://archive.org/stream/studiesin wordass00jung#page/446/mode/2up [dostęp: 20.09.2015].
 • Kamiya J., Operant control of the EEG alpha rhythm and some of its reported effects on consciousness, [w:] C. Tart, Altered States of Consciousness, New York 1969.
 • Lader M. H., Wing L., Habituation of the psycho-galvanic reflex in patients with anxiety states and in normal subjects, “J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry” 1964, No. 27, s. 210–218
 • Lorber M. F., Psychophysiology of aggression, psychopathy, and conduct problems: A metaanalysis, “Psychological Bulletin” 2004, No. 130, s. 531–552.
 • Meador K. J., Kapur R., Loring D. W., Kanner A. M., Morrell M. J., Quality of life and mood in patients with medically intractable epilepsy treated with targeted responsive neurostimulation, “Epilepsy Behav.” 2015, No. 45, s. 242–247.
 • Micoulaud-Franchi J. A., Kotwas I., Lanteaume L., Berthet Ch., Bastien M., Vion-Dury J., McGonigal A., Bartolomei F., Skin conductance biofeedback training in adults with drugresistant temporal lobe epilepsy and stress-triggered seizures: A proof-of-concept study, “Epilepsy Behav.” 2015, No. 41, s. 244–250.
 • . Miller G. A., The behavioral high risk paradigm in psychopathology, New York 1995.
 • Nagai Y., Trimble M. R., Long-term effects of electrodermal biofeedback training on seizure control in patients with drug-resistant epilepsy: Two case reports, “Epilepsy Res.” 2014, No. 108, s. 149–152.
 • Nagai Y., Goldstein L. H., Fenwick P. B. C., Trimble M. R., Clinical efficacy of galvanic skin response biofeedback training in reducing seizures in adult epilepsy: a preliminary randomized controlled study, “Epilepsy Behav.” 2004, No. 5, s. 216–223.
 • Nagai Y., Goldstein L. H., Critchley H. D., Fenwick P. B. C., Influence of sympathetic autonomic arousal on cortical arousal: implications for a therapeutic behavioural intervention in epilepsy, “Epilepsy Res.” 2004, No. 58, s. 185–193.
 • . Nagai Y., Critchley H. D., Featherstone E., Trimble M. R., Dolan R. J., Activity in ventromedial prefrontal cortex covaries with sympathetic skin conductance level: a physiological account of a “default mode” of brain function, “NeuroImage” 2004, No. 22, (1), s. 243–251.
 • Narkiewicz O., Moryś J., Neuroanatomia czynnościowa i kliniczna, Warszawa 2013.
 • National Research Council, The Polygraph and Lie Detection, Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph. Division of Behavioral and Social Sciences and Education, Washington DC 2003.
 • Neuman E., Blanton R., The Early History of Electrodermal Research, “Psychophysiology” 1970, No. 6 (4), s. 453–475
 • Ostrzyżek A., Jakość życia w chorobach przewlekłych, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2008, nr 89 (4), s. 467–470
 • Player M. S., Peterson L. E., Anxiety disorders, hypertension and cardiovascular risk: a review, “Int. J. Psychiat. Med.” 2011, No. 41 (4), s. 365–377
 • Roest A. M., Martens E. J., de Jonge P., Denollet J., Anxiety and risk of incident coronary heart disease: A meta-analysis, “American College of Cardiology” 2010, No. 56 (1), s. 38– 46
 • Scrimali T., Tomasello D., Sciuto M., Integrating electrodermal biofeedback into pharmacologic treatment of grand mal seizures, “Front. Hum. Neurosci.” 2015, No. 9, s. 252, doi: 10.3389/fnhum.2015.00252.
 • Scrimali T., Entropy of Mind and Negative Entropy. A Complex Cognitive Approach to Schizophrenia and its Therapy, London 2008.
 • Scrimali T., Grimaldi L., Fineo & Tantalo: A complex systems-oriented cognitive approach in the treatment of patients with eating disorders, “Archives of Psychiatry and Psychotherapy” 2003, No. 5 (1), s. 15–30.
 • Sequeira H., Roy J. C., Cortical and hypothalamolimbic control of electrodermal responses, [w:] Progress in Electrodermal Research, eds. J. C. Roy, W. Boucsein, D. C. Fowles, J. H. Gruzelier, New York 1993, s. 93–114.
 • Sponheim S. R., Allen J. J., Iacono W. G., Selected psychophysiological measures in depression: The significance of electrodermal activity, electroencephalographic asymmetries and contingent negative variation to behavioral and neurobiological aspects of depression, [w:] The behavioral high risk paradigm in psychopathology, ed. G. A. Miller, New York 1995, s. 222–249.
 • Tan G., Thornby J., Hammond D. C., Strehl U., Canady B., Arnemann K., Kaiser D. A., Meta-analysis of EEG biofeedback in treating epilepsy, “Clin. EEG Neurosci.” 2009, No. 40 (3), s. 173–179.
 • Tarchanoff I., Galvanic phenomena in the human skin during stimulation of the sensory organs and during various forms of mental activity, “Pflugers Archive fur die Gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere” 1890, 46, s. 46–55.
 • Tellez-Zenteno J. F., Patten S. B., Jetté N., Williams J., Wiebe S., Psychiatric comorbidity in epilepsy: a population-based analysis, “Epilepsia” 2007, No. 48 (12), s. 2336–2344
 • Thorell L. H., Wolfersdorf M., Straub R., Steyer J., Hodgkinson S., Kaschka W. P., Jandl M., Electrodermal hyporeactivity as a trait marker for suicidal propensity in uni- and bipolar depression, “J. Psychiatr. Res.” 2013, No. 47 (12), s. 1925–1931.
 • Vigouroux R., Sur le role de la resistance electrique des tissues dans l’electro-diagnostic, “Comptes Rendus Societe de Biologie” 1879, no 31, s. 336–339.
 • . Weimer W. B., A conceptual framework for cognitive psychology: motor theories of the mind, [w:] Perceiving, Acting and Knowing. Towards an Ecological Psychology, eds. R. Shaw, J. Bransford, Hillsdale 1997, s. 267–284
 • Wyrwicka W., Sterman B. M., Instrumental Conditioning of Sensorimotor Cortex EEG Spindles in the Waking Cat, “Physiology and Behavior” 1968, No. 3, s. 703–707.
 • Yucha C., Montgomery D., Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback, Wheat Ridge: Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback 2008.
 • Zahn T. P., Frith C. D., Stainhauer S. R., Autonomic functioning in schizophrenia: electrodermal activity, heart rate, pupillography, [w:] Handbook of Schizophrenia, vol. 5: Neuropsychology, psychophysiology and information processing, eds. S. R. Steinhauer, J. H. Gruzelier, J. Zubin, Amsterdam 1991, s. 185–224
 • Zhang S., Hu S., Chao H. H., Ide J. S., Luo X., Farr O. M., Chiang-Shan R. L., Ventromedial prefrontal cortex and the regulation of physiological arousal, “Soc. Cogn. Affect. Neurosci.” 2014, No. 9 (7), s. 900–908
 • . Zhao L., Wu W., Liang Z., Hu G., Changes in EEG measurements in intractable epilepsy patients with neurofeedback training, “Progress in Natural Science” 2009, No. 19, s. 1509– 1514.
 • Żuralska R., Mziray M., Muczyn A., Postrożny D., Kuzepska M., Ocena związku między zachowaniami zdrowotnymi a poczuciem własnej skuteczności u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku, „Problemy Pielęgniarstwa” 2012, nr 20 (2), s. 247–251.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a7fbc85f-0db8-4925-83b1-a1f356b053af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.