Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 12 | 1 |

Article title

Functional assessment of pediatric pain patients: Psychometric properties of the Functional Disability Inventory

Title variants

PL
Czynnościowa ocena pediatrycznych pacjentów z bólem – psychometryczne własności Inwentarza Niepełnosprawności Czynnościowej (FDI)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Inwentarz Niepełnosprawności Czynnościowej (ang. Functional Disability Inventory - FDI; [31] Walker LS, Greene JW. Inwentarz niepełnosprawności czynnościowej: pomiar zaniedbywanego aspektu stanu zdrowia dziecka. J Pediatr Psychol 1991;16:39-58) ocenia ograniczenia aktywności dzieci i nastolatków z różnymi schorzeniami pediatrycznymi. Badanie oceniało psychometryczne własności FDI u pediatrycznych pacjentów z bólem. Uczestniczyło w nim 596 pacjentów z przewlekłym bólem brzucha w wieku 8-17 lat, oraz podgrupa ich rodziców (n=151), którzy podczas wizyty w klinice wypełniali FDI oraz udzielali informacji na temat stopnia intensywności bólu, ograniczeń w zajęciach szkolnych oraz objawów somatycznych i depresyjnych. Niezawodność pomiaru powtarzanego była wysoka po upływie 2 tygodni (relacja dziecka, 0,74; relacja rodzica, 0,64) i umiarkowana po upływie 3 miesięcy (relacja dziecka, 0,48; relacja rodzica, 0,39). Spójność wewnętrzna była doskonała i wahała się między 0,86 a 0,91. Trafność potwierdziła znacząca korelacja punktacji FDI w relacjach dzieci i rodziców z pomiarami niepełnosprawności szkolnej, bólu i objawów somatycznych. Wyniki badania powiększają rosnący zbiór empirycznej literatury potwierdzającej niezawodność i trafność FDI w czynnościowej ocenie pediatrycznych pacjentów z przewlekłym bólem.
EN
The Functional Disability Inventory (FDI; Walker LS, Greene JW. The functional disability inventory: measuring a neglected dimension of child health status. J Pediatr Psychol 1991;16:39-58) assesses activity limitations in children and adolescents with a variety of pediatric conditions. This study evaluated the psychometric properties of the FDI in pediatric pain patients. Participants included 596 patients with chronic abdominal pain, ages 8-17, and a subset of their parents (n=151) who completed the FDI and measures of pain, limitations in school activities, and somatic and depressive symptoms at a clinic visit. Test-retest reliability was high at 2 weeks (child report, .74; parentreport,.64) and moderate at 3 months (child report, 0.48; parent report, 0.39). Internal consistency reliability was excellent, ranging from .86 to .91. Validity was supported by significant correlations of child- and parent-report FDI scores with measures of school-related disability, pain, and somatic symptoms. Study results add to a growing body of empirical literature supporting the reliability and validity of the FDI for functional assessment of pediatric patients with chronic pain.

Discipline

Journal

Year

Volume

12

Issue

1

Physical description

Contributors

  • Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
  • Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN, USA

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-a7f90627-3ba4-4391-8ad0-e5af6774feff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.