PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 3 | 169-185
Article title

Rola przeszczepiania autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu guzów litych

Content
Title variants
EN
Autologous hematopoietic cell transplantation in the treatment of solid tumors
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
High-dose chemotherapy (HDC) followed by autologous stem cell transplantation (ASCT) has been used in the treatment of solid tumors since the ‘80s. Standard indications include breast cancer, ovarian cancer and germ cell tumors. Results of several phase II trials confirmed a beneficial effect of this therapeutic strategy on recurrence-free survival and total survival compared with conventional chemotherapy. Unfortunately, in most types of solid tumors, this effect has not been confirmed by phase III trials. Subsequently, the number of autologous transplantations in breast cancer decreased considerably. There is no evidence for any favorable effect of HDC in brain tumors and small cell lung cancer. According to 2006 EBMT recommendations, HDC followed by administration of hematopoietic cells is a therapeutic option in cases of therapy-resistant or recurrent primarily extragonadal germ cell tumors. A matter of debate is the use of this technique with similar indications in patients with germ cell tumors originating in the gonads. The first report on the effectiveness of HDC as first-line treatment of non-epithelial soft tissue tumors was by Pritchard et al. (1998). They documented improved event-free survival and total survival after administration of high doses of melphalan in children with stage IV neuroblastoma, achieving complete or very favorable partial remission after completed induction chemotherapy and surgical treatment. To date, neuroblastoma remains the only neoplasm, where randomized trials in children confirmed a favorable effect of transplantation of autologous hematopoietic cells on final treatment outcome.
PL
Wysokodawkowa chemioterapia (HDC) z następowym przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych (ASCT) jest stosowana w leczeniu guzów litych od lat 80. Najczęstszymi wskazaniami były: rak sutka, rak jajnika i guzy zarodkowe. Wyniki wielu badań drugiej fazy wskazywały na korzystny wpływ tej metody leczenia na przeżycie wolne od nawrotu i całkowite przeżycie w porównaniu z konwencjonalną chemioterapią. Niestety, dla większości typów guzów litych efekt ten nie został potwierdzony w badaniach trzeciej fazy. Znacząco spadła liczba autologicznych przeszczepień w raku sutka. Nie znaleziono dowodów o wyższości HDC w guzach mózgu i raku drobnokomórkowym płuca. Według stanowiska EBMT z 2006 roku wysokodawkowa chemioterapia z następową podażą komórek krwiotwórczych stanowi opcję terapeutyczną w przypadkach opornych bądź nawrotowych guzów zarodkowych o pierwotnym punkcie wyjścia pozagonadalnym. Dyskusyjna jest sprawa zastosowania tej metody w podobnych wskazaniach u chorych z guzem zarodkowym wywodzącym się z gonad. Pierwszym doniesieniem potwierdzającym skuteczność zastosowania wysokodawkowej chemioterapii w leczeniu pierwotnym nowotworów nienabłonkowych tkanek miękkich była praca Pritcharda i wsp. z 1998 roku. Autorzy udokumentowali w niej poprawę przeżycia wolnego od zdarzeń i całkowitego przeżycia (ES i OS) po zastosowaniu wysokich dawek melfalanu u dzieci w stadium IV neuroblastoma, które uzyskały całkowitą lub bardzo dobrą częściową remisję po zakończeniu chemioterapii indukcyjnej i leczeniu operacyjnym. Do chwili obecnej neuroblastoma pozostaje jedynym nowotworem, w przypadku którego w badaniu randomizowanym (u dzieci) wykazano korzystny wpływ przeszczepienia autologicznych komórek krwiotwórczych na ostateczne wyniki leczenia.
Discipline
Publisher

Year
Volume
9
Issue
3
Pages
169-185
Physical description
Contributors
author
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, tel./faks: 22 681 65 59, 22 610 30 98, przepecki@wim.mil.pl
 • Ośrodek Przeszczepiania Szpiku Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny. Kierownik Ośrodka Przeszczepiania Szpiku CSK MON WIM: prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
References
 • 1. Matthay K.K.: Intensification of therapy using hematopoietic stem-cell support for high-risk neuroblastoma. Pediatr. Transplant. 1999; 3 supl. 1: 72-77.
 • 2. Demirer T.: Solid tumours. W: Apperley J.F., Carreras E., Gluckman E. i wsp. (red.): Haemopoietic Stem Cell Transplantation. Forum Service Editore, Genoa 2004: 277-279.
 • 3. Pritchard J., Cotterill S.J., Germond S.M. i wsp.: High dose melphalan in the treatment of advanced neuroblastoma: results of a randomised trial (ENSG-1) by the European Neuroblastoma Study Group. Pediatr. Blood Cancer 2005; 44: 348-357.
 • 4. Durando X., Lemaire J.J., Tortochaux J. i wsp.: High-dose BCNU followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation in supratentorial high-grade malignant gliomas: a retrospective analysis of 114 patients. Bone Marrow Transplant. 2003; 31: 559-564.
 • 5. Valteau-Couanet D., Fillipini B., Benhamou E. i wsp.: High-dose busulfan and thiotepa followed by autologous stem cell transplantation (ASCT) in previously irradiated medullo-blastoma patients: high toxicity and lack of efficacy. Bone Marrow Transplant. 2005; 36: 939-945.
 • 6. Chen B., Ahmed T., Mannancheril A. i wsp.: Safety and efficacy of high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation for patients with malignant astrocytomas. Cancer 2004; 100: 2201-2207.
 • 7. Tyczynski J.E., Bray F., Parkin D.M.: Lung cancer in Europe in 2000: epidemiology, prevention, and early detection. Lancet Oncol. 2003; 4: 45-55.
 • 8. Govindan R., Page N., Morgensztern D. i wsp.: Changing epidemiology of small-cell lung cancer in the United States over the last 30 years: analysis of the surveillance, epidemiologic, and end results database. J. Clin. Oncol. 2006; 24: 4539-4544.
 • 9. Lally B.E., Urbanic J.J., Blackstock A.W i wsp.: Small cell lung cancer: have we made any progress over the last 25 years? Oncologist 2007; 12: 1096-1104.
 • 10. Lorigan P., Woll PJ., O’Brien M.E. i wsp.: Randomized phase III trial of dose-dense chemotherapy supported by whole-blood hematopoietic progenitors in better-prognosis smallcell lung cancer. J. Natl Cancer Inst. 2005; 97: 666-674.
 • 11. Tartarone A., Romano G., Galasso R. i wsp.: Should we continue to study high-dose chemotherapy in metastatic breast cancer patients? A critical review of the published data. Bone Marrow Transplant. 2003; 31: 525-530.
 • 12. Rodenhuis S., Bontenbal M., Beex L.V i wsp.; Netherlands Working Party on Autologous Transplantation in Solid Tumors: High-dose chemotherapy with hematopoietic stemcell rescue for high-risk breast cancer. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 7-16.
 • 13. Tallman M.S., Gray R., Robert N.J. i wsp.: Conventional adjuvant chemotherapy with or without high-dose chemotherapy and autologous stem-cell transplantation in high-risk breast cancer. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 17-26.
 • 14. Elfenbein G.J.: Stem-cell transplantation for high-risk breast cancer. N. Engl. J. Med. 2003; 349: 80-82.
 • 15. Viens P, Maraninchi D., Legros M. i wsp.: High dose mel-phalan and autologous marrow rescue in advanced epithelial ovarian carcinomas: a retrospective analysis of 35 patients treated in France. Bone Marrow Transplant. 1990; 5: 227-233.
 • 16. Stiff P.J., Shpall E.J., Liu P.Y. i wsp.; Southwest Oncology Group Study: Randomized Phase II trial of two high-dose chemotherapy regimens with stem cell transplantation for the treatment of advanced ovarian cancer in first remission or chemosensitive relapse: a Southwest Oncology Group Study. Gynecol. Oncol. 2004; 94: 98-106.
 • 17. Salerno M.G., Ferrandina G., Greggi S. i wsp.: High-dose chemotherapy as a consolidation approach in advanced ovarian cancer: long-term results. Bone Marrow Transplant. 2001; 27: 1017-1025.
 • 18. Ikeba K., Okubo M., Takeda S. i wsp.: Five-year results of cyclic semi-high dose neoadjuvant chemotherapy supported by autologous peripheral blood stem-cell transplantation in patients with advanced ovarian cancer. Int. J. Clin. Oncol. 2004; 9: 113-119.
 • 19. Ledermann J.A., Herd R., Maraninchi D. i wsp.: High-dose chemotherapy for ovarian carcinoma: long-term results from the Solid Tumour Registry of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Ann. Oncol. 2001; 12: 693-699.
 • 20. Bengala C., Guarneri V, Ledermann J. i wsp.; EBMT Solid Tumor Working Party: High-dose chemotherapy with autologous haemopoietic support for advanced ovarian cancer in first complete remission: retrospective analysis from the Solid Tumour Registry of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). Bone Marrow Transplant. 2005; 36: 25-31.
 • 21. Möbus V, Wandt H., Frickhofen N. i wsp.; AGO-Ovar/AIO; EBMT: Phase III trial of high-dose sequential chemotherapy with peripheral blood stem cell support compared with standard dose chemotherapy for first-line treatment of advanced ovarian cancer: intergroup trial of the AGO-Ovar/ AIO and EBMT. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 4187-4193.
 • 22. Papadimitriou C., Dafni U., Anagnostopoulos A. i wsp.: High-dose melphalan and autologous stem cell transplantation as consolidation treatment in patients with chemosensi-tive ovarian cancer: results of a single-institution randomized trial. Bone Marrow Transplant. 2008; 41: 547-554.
 • 23. Siedlecki P.: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach układu moczowo-płciowego. W: Krzakowski M., Siedlecki P. (red.): Standardy leczenia systemowego nowotworów złośliwych u dorosłych w Polsce. Grupa Multimedia Sp. z o.o., Warszawa 1999: 181-183.
 • 24. Goldman J.M., Schmitz N., Niethammer D. i wsp.: Indications for stem cell transplantation. W: Apperley J.F. (red.). Blood and Marrow Transplantation. Forum Service Editore, Genoa 2000: 59.
 • 25. Buckner C.D., Clift R.A., Fefer A. i wsp.: High-dose cyclophosphamide (NSC-26271) for the treatment of metastatic testicular neoplasms. Cancer Chemother. Rep. 1974; 58: 709-714.
 • 26. Wolff S.N., Johnson D.H., Hainsworth J.D., Greco F.A.: High-dose VP-16-213 monotherapy for refractory germinal malignancies: a phase II study. J. Clin. Oncol. 1984; 2: 271-274.
 • 27. Postmus P.E., de Vries E.G.E., de Vries-Hospers H.G. i wsp.: Cyclophosphamide and VP 16-213 with autologous bone marrow transplantation. A dose escalation study. Eur. J. Cancer Clin. Oncol. 1984; 20: 777-782.
 • 28. Motzer R.J., Mazumdar M., Bosl G.J. i wsp.: High-dose car-boplatin, etoposide, and cyclophosphamide for patients with refractory germ cell tumors: treatment results and prognostic factors for survival and toxicity. J. Clin. Oncol. 1996; 14: 1098-1105.
 • 29. Margolin K., Doroshow J.H., Ahn C. i wsp.: Treatment of germ cell cancer with two cycles of high-dose ifosfamide, carboplatin, and etoposide with autologous stem-cell support. J. Clin. Oncol. 1996; 14: 2631-2637.
 • 30. Lotz J.P., Machover D., Malassagne B. i wsp.: Phase I-II study of two consecutive courses of high-dose epipodophyl-lotoxin, ifosfamide, and carboplatin with autologous bone marrow transplantation for treatment of adult patients with solid tumors. J. Clin. Oncol. 1991; 9: 1860-1870.
 • 31. De Giorgi U., Papiani G., Severini G. i wsp.: High-dose chemotherapy in adult patients with germ cell tumors. Cancer Control 2003; 10: 48-56.
 • 32. Beyer J., Kramar A., Mandanas R. i wsp.: High-dose chemotherapy as salvage treatment in germ cell tumors: a multivariate analysis of prognostic variables. J. Clin. Oncol. 1996; 14: 2638-2645.
 • 33. Beyer J., Stenning S., Gerl A. i wsp.: High-dose versus conven-tional-dose chemotherapy as first-salvage treatment in patients with non-seminomatous germ-cell tumors: a matched-pair analysis. Ann. Oncol. 2002; 13: 599-605.
 • 34. De Giorgi U., Demirer T., Wandt H. i wsp.; Solid Tumor Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation: Second-line high-dose chemotherapy in patients with mediastinal and retroperitoneal primary non-seminomatous germ cell tumors: the EBMT experience. Ann. Oncol. 2005; 16: 146-151.
 • 35. Rosti G., Pico J.L., Wandt H. i wsp.: High-dose chemotherapy (HDC) in the salvage treatment of patients failing first-line platinum chemotherapy for advanced germ cell tumours (GCT); first results of a prospective randomised trial of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EbMt): IT-94 study. Proc. Annu. Meet. Am. Soc. Clin. Oncol. 2002; 21: 716-720.
 • 36. Einhorn L.H., Williams S.D., Chamness A. i wsp.: High-dose chemotherapy and stem-cell rescue for metastatic germ-cell tumors. N. Engl. J. Med. 2007; 357: 340-348.
 • 37. Chevreau C., Droz J.P., Pico J.L. i wsp.: Early intensified chemotherapy with autologous bone marrow transplantation in first line treatment of poor risk of non-seminomatous germ cell tumours. Preliminary results of a French randomized trial. Eur. Urol. 1993; 23: 213-218.
 • 38. Motzer R.J., Mazumdar M., Gulati S.C. i wsp.: Phase II trial of high-dose carboplatin and etoposide with autologous bone marrow transplantation in first-line therapy for patients with poor-risk germ cell tumors. J. Natl Cancer Inst. 1993; 85: 1828-1835.
 • 39. Motzer R.J., Mazumdar M., Bajorin D.F. i wsp.: High-dose carboplatin, etoposide, and cyclophosphamide with autologous bone marrow transplantation in first-line therapy for patients with poor-risk germ cell tumors. J. Clin. Oncol. 1997; 15: 2546-2552.
 • 40. Bokemeyer C., Schleucher N., Metzner B. i wsp.: First-line sequential high-dose VIP chemotherapy with autologous transplantation for patients with primary mediastinal non-seminomatous germ cell tumours: a prospective trial. Br. J. Cancer 2003; 89: 29-35.
 • 41. De Giorgi U., Rosti G., Papiani G., Marangolo M.: Longterm follow-up of patients with poor prognosis germ cell tumor treated with early high-dose chemotherapy with hematopoietic progenitor cell support: a single-center experience. Bone Marrow Transplant. 2004; 33: 639-643.
 • 42. El-Helw L., Coleman R.E.: Salvage, dose intense and high-dose chemotherapy for the treatment of poor prognosis or recurrent germ cell tumours. Cancer Treat. Rev. 2005; 31: 197-209.
 • 43. Motzer R.J., Nichols C.J., Margolin K.A. i wsp.: Phase III randomized trial of conventional-dose chemotherapy with or without high-dose chemotherapy and autologous hematopoietic stem-cell rescue as first-line treatment for patients with poor-prognosis metastatic germ cell tumors. J. Clin. Oncol. 2007; 25: 247-256.
 • 44. Ljungman P., Urbano-Ispizua A., Cavazzana-Calvo M. i wsp.; European Group for Blood and Marrow: Allogeneic and autologous transplantation for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: definitions and current practice in Europe. Bone Marrow Transplant. 2006; 37: 439-449.
 • 45. Motzer R.J., Boston B., Carducci M.A.: NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology - v.1.2010. Testicular Cancer.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a7b97dd4-71ef-42c1-803e-06e748f345d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.