PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 4 | 253 - 259
Article title

Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży

Content
Title variants
EN
Multiple sclerosis in children and adolescents
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Multiple sclerosis (MS) is a rare disease of the central nervous system in the patients at developmental age. The onset of MS occurring in childhood constitutes less than 10% of the cases. The majority of data originating from the publications concerns the clinical course and laboratory investigations. At present not much is known about the sufficient competence in the histopathological findings, immunopathogenesis and genetic factors in the aforementioned age group. The suitable diagnostic criteria for the paediatric MS have not been defined yet, but many attempts have been made. At present McDonald’s criteria are obligatory, but they are less specific and sensitive for the children. To distinguish acute disseminated encephalomyelitis (ADEM) from the first attack of MS is still a challenging problem. In the differential diagnosis of paediatric MS it should be also taken into account: borreliosis, vasculitis, mitochondrial and metabolic disorders. Paediatric MS is associated with a more favourable course compared to adult MS, however, children can become disabled at a younger age. The relapsing-remitting course in paediatric MS concerns about 90% cases. The primary progressive course occurs rarely. The application of immunomodulatory therapies for children have been recommended, but still there is a lack of prospective investigations and long-term observations. Tolerability and efficacy of interferon β and glatiramer acetate appear to be similar to those observed at adults. In this paper we present the individualities of the childhood MS based on the literature available over the past decade. In particular, the authors present the symptoms, diagnostic and therapeutic difficulties of paediatric MS.
PL
Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM) należy do rzadkich chorób ośrodkowego układu nerwowego w wieku rozwojowym. SM o początku w dzieciństwie stanowi mniej niż 10% przypadków. Najwięcej danych z piśmiennictwa dotyczy przebiegu klinicznego i badań laboratoryjnych. Do tej pory niewiele wiadomo o obrazie histopatologicznym, immunopatogenezie i czynnikach genetycznych w tej grupie wiekowej. Podejmowane są próby stworzenia odpowiednich kryteriów rozpoznania SM wieku rozwojowego. Obecnie obowiązują kryteria McDonalda w modyfikacji Polmana z 2005 roku, jednak w przypadku dzieci są one mniej czułe i specyficzne. Wyzwaniem nadal pozostaje różnicowanie ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia (acute disseminated encephalomyelitis, ADEM) z pierwszym rzutem SM. W diagnostyce różnicowej SM u dzieci należy również uwzględnić neuroboreliozę, zapalenia naczyń, choroby mitochondrialne i metaboliczne. Dziecięce SM jest związane z łagodniejszym przebiegiem w porównaniu z dorosłymi, jednak najmłodsi osiągają niepełnosprawność we wcześniejszym wieku. Przebieg remitująco-rzutowy u dzieci dotyczy około 90% przypadków, a przebieg pierwotnie postępujący występuje znacznie rzadziej niż u dorosłych. U dzieci zaleca się stosowanie leków immunomodulacyjnych, niemniej brak jest badań prospektywnych i obserwacji długoterminowych. Tolerancja i skuteczność interferonów β oraz octanu glatirameru wydają się podobne do obserwowanych u dorosłych. W niniejszym artykule przedstawiono odrębności dziecięcego SM zebrane na podstawie publikacji z ostatniego dziesięciolecia. Autorzy opisują przede wszystkim objawy oraz trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
253 - 259
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 61-355 Poznań, tel.: 61 869 12 55. Kierownik Kliniki: prof. UM dr hab. n. med. Barbara Steinborn
 • Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 61-355 Poznań, tel.: 61 869 12 55. Kierownik Kliniki: prof. UM dr hab. n. med. Barbara Steinborn
References
 • 1. Renoux C., Vukusic S., Mikaeloff Y. i wsp.; Adult Neurology Departments KIDMUS Study Group: Natural history of multiple sclerosis with childhood onset. N. Engl. J. Med. 2007; 356: 2603-2613.
 • 2. Ruggieri M., Iannetti P., Polizzi A. i wsp.; Italian Society of Paediatric Neurology Study Group on Childhood Multiple Sclerosis: Multiple sclerosis in children under 10 years of age. Neurol. Sci. 2004; 25 (supl. 4): S326-S335.
 • 3. Selmaj K.: Stwardnienie rozsiane. Wydawnictwo Medyczne Termedia, Poznań 2006.
 • 4. Krupp L.B., Banwell B., Tenembaum S.; International Pediatric MS Study Group: Consensus definitions proposed for pediatric multiple sclerosis and related disorders. Neurology 2007; 68 (supl. 2): S7-S12.
 • 5. McDonald WI., Compston A., Edan G. i wsp.: Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann. Neurol. 2001; 50: 121-127.
 • 6. Polman C.H., Reingold S.C., Edan G. i wsp.: Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the “McDonald Criteria”. Ann. Neurol. 2005; 58: 840-846.
 • 7. Banwell B., Ghezzi A., Bar-Or A. i wsp.: Multiple sclerosis in children: clinical diagnosis, therapeutic strategies, and future directions. Lancet Neurol. 2007; 6: 887-902.
 • 8. Sloka J.S., Pryse-Phillips WE., Stefanelli M.: The relation between menarche and the age of first symptoms in a multiple sclerosis cohort. Mult. Scler. 2006; 12: 333-339.
 • 9. Pohl D.: Epidemiology, immunopathogenesis and management of pediatric central nervous system inflammatory demyelinating conditions. Curr. Opin. Neurol. 2008; 21: 366-372.
 • 10. Confavreux C., Suissa S., Saddier P. i wsp.; Vaccines in Multiple Sclerosis Study Group: Vaccinations and the risk of relapse in multiple sclerosis. N. Engl. J. Med. 2001; 344: 319-326.
 • 11. Mikaeloff Y., Caridade G., Suissa S., Tardieu M.: Hepatitis B vaccine and the risk of CNS inflammatory demyelination in childhood. Neurology 2009; 72: 873-880.
 • 12. Izquierdo G., Lyon-Caen O., Marteau R. i wsp.: Early onset multiple sclerosis. Clinical study of 12 pathologically proven cases. Acta Neurol. Scand. 1986; 73: 493-497.
 • 13. Boiko A.N., Gusev E.I., Sudomoina M.A. i wsp.: Association and linkage of juvenile MS with HLA-DR2(15) in Russians. Neurology 2002; 58: 658-660.
 • 14. Correale J., Tenembaum S.N.: Myelin basic protein and myelin oligodendrocyte glycoprotein T-cell repertoire in childhood and juvenile multiple sclerosis. Mult. Scler. 2006; 12: 412-420.
 • 15. Rostasy K., Withut E., Pohl D. i wsp.: Tau, phosphotau, and S-100B in the cerebrospinal fluid of children with multiple sclerosis. J. Child Neurol. 2005; 20: 822-825.
 • 16. Rithidech K.N., Honikel L., Milazzo M. i wsp.: Protein expression profiles in pediatric multiple sclerosis: potential biomarkers. Mult. Scler. 2009; 15: 455-464.
 • 17. Ness J.M., Chabas D., Sadovnick A.D. i wsp.; International Pediatric MS Study Group: Clinical features of children and adolescents with multiple sclerosis. Neurology 2007; 68 (supl. 2): S37-S45.
 • 18. McDonald WI., Compston A.: The symptoms and signs of multiple sclerosis. W: Compston A. (red.): McAlpine’s Multiple Sclerosis. Churchill Livingston, Philadelphia 2005: 287-346.
 • 19. Kaciński M., Kubik A., Gergont A. i wsp.: Charakterystyka stwardnienia rozsianego u dzieci na podstawie obserwacji dziesięciorga chorych. Neurol. Dziec. 2004; 13: 23-29.
 • 20. Wilejto M., Shroff M., Buncic J.R. i wsp.: The clinical features, MRI findings, and outcome of optic neuritis in children. Neurology 2006; 67: 258-262.
 • 21. Bonhomme G.R., Waldman A.T., Balcer L.J. i wsp.: Pediatric optic neuritis: brain MRI abnormalities and risk of multiple sclerosis. Neurology 2009; 72: 881-885.
 • 22. MacAllister WS., Belman A.L., Milazzo M. i wsp.: Cognitive functioning in children and adolescents with multiple sclerosis. Neurology 2005; 64: 1422-1425.
 • 23. Kurul S., Cakmakęi H., Dirik E., Kovanlikaya A.: Schilder’s disease: case study with serial neuroimaging. J. Child Neurol. 2003; 18: 58-61.
 • 24. McAdam L.C., Blaser S.I., Banwell B.L.: Pediatric tumefac-tive demyelination: case series and review of the literature. Pediatr. Neurol. 2002; 26: 18-25.
 • 25. Pichiecchio A., Tavazzi E., Maccabelli G. i wsp.: What insights have new imaging techniques given into aggressive forms of MS - different forms of Ms or different from MS? Mult. Scler. 2009; 15: 285-293.
 • 26. Mikaeloff Y., Adamsbaum C., Husson B. i wsp.; KIDMUS Study Group on Radiology: MRI prognostic factors for relapse after acute CNS inflammatory demyelination in childhood. Brain 2004; 127: 1942-1947.
 • 27. Callen D.J.A., Shroff M.M., Branson H.M. i wsp.: MRI in the diagnosis of pediatric multiple sclerosis. Neurology 2009; 72: 961-967.
 • 28. Banwell B., Shroff M., Ness J.M. i wsp.; International Pediatric MS Study Group: MRI features of pediatric multiple sclerosis. Neurology 2007; 68 (supl. 2): S46-S53.
 • 29. Korteweg T., Tintore M., Uitdehaag B. i wsp.: MRI criteria for dissemination in space in patients with clinically isolated syndromes: a multicentre follow-up study. Lancet Neurol. 2006; 5: 221-227.
 • 30. Ghassemi R., Antel S.B., Narayanan S. i wsp.; Canadian Pediatric Demyelinating Disease Study Group: Lesion distribution in children with clinically isolated syndromes. Ann. Neurol. 2008; 63: 401-405.
 • 31. Bruhn H., Frahm J., Merboldt K.D. i wsp.: Multiple sclerosis in children: cerebral metabolic alterations monitored by localized proton magnetic resonance spectroscopy in vivo. Ann. Neurol. 1992; 32: 140-150.
 • 32. Mezzapesa D.M., Rocca M.A., Falini A. i wsp.: A preliminary diffusion tensor and magnetization transfer magnetic resonance imaging study of early-onset multiple sclerosis. Arch. Neurol. 2004; 61: 366-368.
 • 33. Pohl D., Rostasy K., Reiber H., Hanefeld F.: CSF characteristics in early-onset multiple sclerosis. Neurology 2004; 63: 1966-1967.
 • 34. Pohl D., Rostasy K., Treiber-Held S. i wsp.: Pediatric multiple sclerosis: detection of clinically silent lesions by multimodal evoked potentials. J. Pediatr. 2006; 149: 125-127.
 • 35. Tenembaum S., Chitnis T., Ness J., Hahn J.S.; International Pediatric MS Study Group: Acute disseminated encephalomyelitis. Neurology 2007; 68 (supl. 2): S23-S36.
 • 36. Atzori M., Battistella P.A., Perini P. i wsp.: Clinical and diagnostic aspects of multiple sclerosis and acute monophasic encephalomyelitis in pediatric patients: a single centre prospective study. Mult. Scler. 2009; 15: 363-370.
 • 37. Hahn J.S., Pohl D., Rensel M., Rao S.; International Pediatric MS Study Group: Differential diagnosis and evaluation in pediatric multiple sclerosis. Neurology 2007; 68 (supl. 2): S13-S22.
 • 38. Pohl D., Waubant E., Banwell B. i wsp.; International Pediatric MS Study Group: Treatment of pediatric multiple sclerosis and variants. Neurology 2007; 68 (supl. 2): S54-S65.
 • 39. Ghezzi A., Amato M.P, Capobianco M. i wsp.; Immunomodulatory Treatment of Early onset MS Group: Disease-modifying drugs in childhood-juvenile multiple sclerosis: results of an Italian cooperative study. Mult. Scler. 2005; 11: 420-424.
 • 40. Śmigielska-Kuzia J., Sobaniec W, Kułak W i wsp.: Aktualne dane na temat zastosowania interferonu w leczeniu stwardnienia rozsianego u pacjentów wieku rozwojowego. Neurol. Neurochir. Pol. 2004; 38 (supl. 1): S45-S51.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a78cc04e-1613-4ac3-9f57-0a6cef44f0e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.