PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 10 | 4 | 405–410
Article title

Świeże spojrzenie na plamicę Henocha–Schönleina. Porównanie przebiegu choroby, powikłań u dzieci i dorosłych w świetle najnowszych doniesień

Content
Title variants
EN
Fresh approach to Henoch–Schönlein purpura. Comparison of its course and complications in children and adults in the light of the latest reports
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Henoch–Schönlein purpura is a disease that belongs to the group of vasculitides. The disease in children is usually mild, but if it occurs in adulthood it can bring many adverse consequences. In mild forms, the major manifestation is skin lesions. The disease may also affect the joints, kidneys, gastrointestinal tract and lungs. The aim of the study is to present the differences in the course and prognosis of Henoch–Schönlein purpura in children and adults, the diversity of aetiological factors of IgA-associated vasculitis as well as clinical implications and diseases concomitant with purpura. Typically, it is believed that viral and bacterial agents induce Henoch–Schönlein purpura. Vaccination is one of the stimuli which can cause IgA-associated vasculitides. The coexistence of Henoch–Schönlein purpura with neoplasms is another interesting issue. The appearance of purpura may indicate a metastasis or recurrence. In adults, the course of Henoch–Schönlein purpura is much more severe – up to 75% of adults who have developed it have gastrointestinal complications. Renal complications occur in up to 87% of adult patients. Pain in the hip joints in the course of Henoch–Schönlein purpura may be a manifestation of necrosis of the femoral head. There are also described cases of complete myocardial infarcts or only its clinical signs. Epididymitis and scrotal oedema are complications of boys and men who have developed purpura. The occurrence of Henoch–Schönlein purpura in males older than 50 is associated with a worse prognosis. Patients with recurrent vasculitis should be carefully evaluated for the presence of a neoplasm.
PL
Plamica Henocha–Schönleina to choroba należąca do grupy zapaleń naczyń. U dzieci ma zwykle łagodny przebieg, natomiast jeżeli wystąpi w wieku dorosłym, niesie za sobą wiele niekorzystnych konsekwencji. W lekkich postaciach występują tylko zmiany skórne. Choroba może także dotykać stawów, nerek, przewodu pokarmowego i płuc. Celem pracy jest wskazanie różnic w przebiegu oraz rokowaniu plamicy Henocha–Schönleina u dzieci i dorosłych, różnorodności czynników etiologicznych zapalenia naczyń związanego z IgA, a także implikacji klinicznych oraz chorób współistniejących z plamicą. Typowo uważa się, że czynniki wirusowe i bakteryjne indukują plamicę Henocha–Schönleina. Szczepienie stanowi jeden z bodźców, który może wywołać zapalenie naczyń związane z IgA. Interesujące jest współwystępowanie plamicy z nowotworem. Jej pojawienie się może również zwiastować przerzut lub wznowę. U dorosłych przebieg tej choroby jest znacznie cięższy. Nawet 75% dorosłych, u których wystąpiła plamica, ma powikłania gastroenterologiczne. Implikacje nerkowe dotyczą nawet 87% dorosłych pacjentów. Ból stawów biodrowych w przebiegu choroby może być manifestacją martwicy głowy kości udowej. Opisano przypadki wystąpienia dokonanego zawału serca lub tylko jego wykładników klinicznych. Zapalenie najądrzy, obrzęk moszny to powikłania dotyczące chłopców i mężczyzn, u których pojawiła się plamica. Wystąpienie tego schorzenia po 50. roku życia u mężczyzn wiąże się z gorszym rokowaniem. Pacjenci z nawracającym zapaleniem naczyń powinni zostać szczególnie wnikliwie przebadani w kierunku obecności nowotworu.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
405–410
Physical description
Contributors
 • Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe English Division, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe English Division, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
author
 • Studenckie Dermatologiczne Koło Naukowe English Division, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
 • Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
References
 • 1. Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA et al.: 2012 revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides. Arthritis Rheum 2013; 65: 1-11.
 • 2. Zimmermann-Górska I: Choroby reumatyczne. In: Interna Szczeklika: Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2012: 1843-1844.
 • 3. Sepp N: Zapalenia naczyń. In: Braun-Falco O, Burgdorf WHC, Plewig G et al.: Dermatologia. Vol. II, Lublin, Czelej 2011: 895-917.
 • 4. Watanabe T: Henoch-Schonlein purpura following influenza vaccinations during the pandemic of influenza A (H1N1). Pediatr Nephrol 2011; 26: 795-798.
 • 5. Pimentel MI, Vasconcellos Ede C, Cerbino-Neto J: Henoch-Schonlein purpura following influenza A H1N1 vaccination. Rev Soc Bras Med Trop 2011; 44: 531.
 • 6. Urso R, Bevilacqua N, Gentile M et al.: Pandemic 2009 H1N1 virus infection associated with purpuric skin lesions: a case report. J Med Case Rep 2011; 5: 132.
 • 7. Jariwala S, Vernon N, Shliozberg J: Henoch-Schonlein purpura after hepatitis A vaccination. Ann Allergy Asthma Immunol 2011; 107: 180-181.
 • 8. Chave T, Neal C, Camp R: Henoch-Schonlein purpura following hepatitis B vaccination. J Dermatolog Treat 2003; 14: 179-181.
 • 9. Goodman MJ, Nordin JD, B elongia EA et al.: Henoch- Schonlein purpura and polysaccharide meningococcal vaccine. Pediatrics 2010;126: e325-e329.
 • 10. Fujiwara N, Oka M, Nishiyama S et al.: Henoch-Schonlein-like purpura associated with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection. Eur J Dermatol 2010; 20: 830-832.
 • 11. Mitsui H, Shibagaki N, Kawamura T et al.: A clinical study of Henoch-Schonlein Purpura associated with malignancy. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23: 394-401.
 • 12. Nozato K, Morishima Y, Furuta J et al.: [A case of Henoch-Schonlein purpura which was difficult to distinguish from a skin rash associated with gefitinib]. Nihon Kokyuki Gakkai Zasshi 2010;48: 529-534.
 • 13. Blanco R, Gonzalez-Gay MA, Ibanez D et al.: Henoch-Schonlein purpura as a clinical presentation of small cell lung cancer. Clin Exp Rheumatol 1997; 15: 545-547.
 • 14. Angelier AS, Petit L, Wynckel A et al.: [Schoenlein-Henoch purpura as a presentation of squamous cell bronchial carcinoma]. Rev Mal Respir 2011; 28: 372-376.
 • 15. Hayem G, Gomez MJ, Grossin M et al.: Systemic vasculitis and epithelioma. A report of three cases with a literature review. Rev Rhum Engl Ed 1997; 64: 816-824.
 • 16. Pertuiset E, Liote F, Launay-Russ E et al.: Adult Henoch-Schonlein purpura associated with malignancy. Sem Arthritis Rheum 2000; 29: 360-367.
 • 17. Zhang XD, Yang SY, Li W et al.: Adult Henoch-Schonlein purpura associated with small cell lung cancer: a case report and review of the literature. Oncol Lett 2013; 5: 1927-1930.
 • 18. Hou JY, Liu HC, Liang DC et al.: Henoch-Schonlein purpura and elevated hepatitis C virus antibody in a girl with nasopharyngeal diffuse large B-cell lymphoma. Pediatr Neonatol 2011; 52: 349-352.
 • 19. Fox MC, Carter S, Khouri IF et al.: Adult Henoch-Schonlein purpura in a patient with myelodysplastic syndrome and a history of follicular lymphoma. Cutis 2008; 81: 131-137.
 • 20. Blanco R, Gonzalez-Gay MA, Ibanez D et al.: Henoch-Schonlein purpura as clinical presentation of a myelodysplastic syndrome. Clin Rheumatol 1997; 16: 626-628.
 • 21. Mills JA, Michel BA, Bloch DA et al.: The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Henoch-Schonlein purpura. Arthritis Rheum 1990; 33: 1114-1121.
 • 22. Ozen S, Pistorio A, Iusan SM et al.; Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO): EULAR/PRINTO/ PRES criteria for Henoch-Schonlein purpura, childhood polyarteritis nodosa, childhood Wegener granulomatosis and childhood Takayasu arteritis: Ankara 2008. Part II: Final classification criteria. Ann Rheum Dis 2010; 69: 798-806.
 • 23. Saulsbury FT: Henoch-Schonlein purpura. Curr Opin Rheumatol 2010; 22: 598-602.
 • 24. Oshikata C, Tsurikisawa N, Takigawa M et al.: An adult patient with Henoch-Schonlein purpura and non-occlusive mesenteric ischemia. BMC Res Notes 2013; 6: 26.
 • 25. Byun JW, Song HJ, Kim L et al.: Predictive factors of relapse in adult with Henoch-Schonlein purpura. Am J Dermatopathol 2012;34: 139-144.
 • 26. Martin-Sune N, Rios-Blanco JJ, Diaz-Menendez M et al.: Mesenteric panniculitis as a first manifestation of Schonlein-Henoch disease. J Postgrad Med 2010; 56: 303-304.
 • 27. Hirahara K, Kano Y, Asano Y et al.: Osteonecrosis of the femoral head in a patient with Henoch-Schonlein purpura and drug-induced hypersensitivity syndrome treated with corticosteroids. Acta Derm Venereol 2013; 93: 85-86.
 • 28. Hayakawa K, Shiohara T: Two cases of Henoch-Schonlein purpura with transient myocardial ischaemia. Acta Derm Venereol 2003; 83: 393-394.
 • 29. Aaron S, Al-Watban L, Manca D: Scrotal involvement in an adult with Henoch-Schonlein purpura. Clin Rheumatol 2013; 32 Suppl1:S93-S95.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a7203ad5-52ed-4ff7-ac35-439d49252dba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.