PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 4 | 136-142
Article title

Użyteczność stosowania testów stabilizacji wzrokowej oraz dynamicznej ostrości wzroku za pomocą narzędzia inVision™ w diagnostyce zawrotów głowy

Content
Title variants
EN
Utility of the GST and DVA tests via inVision™ tool in the diagnosis of dizziness
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Pacjenci cierpiący na problemy z utrzymaniem równowagi często doświadczają również zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia. Stabilizacja obrazu w trakcie poruszania się jest jednym z najistotniejszych czynników umożliwiających wykonywanie codziennych czynności. Nieprawidłowości przedsionkowe mogą ten proces bardzo poważnie zakłócać i powodować dyskomfort. Za zachowanie stabilności wzroku podczas obserwacji ruchomych obiektów lub podczas szybkiego poruszania głową odpowiedzialny jest odruch przedsionkowo-wzrokowy (ang. vestibulo-ocular reflex, VOR). Ocena VOR jest ważnym elementem diagnozowania zawrotów głowy i problemów z utrzymaniem równowagi. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat funkcjonowania układu odpowiedzialnego za statyczne utrzymanie wzorku i stabilność patrzenia. Zaprezentowano metodę diagnostyczną zawrotów głowy za pomocą narzędzia inVision™, szczegółowo ją opisując oraz dokonując jej oceny na podstawie licznych badań z jego wykorzystaniem.
EN
Patients with balance problems often complain about dizziness and vision disorders. The ability to keep vision stable while moving is one of the key factors which enable performing daily activities. This process can be very seriously interfered by vestibular abnormalities and thus cause discomfort to the patient. The function of Vestibulo-Ocular Reflex (VOR) is to stabilize vision while viewing moving objects or during fast head movements. The VOR evaluation is an important element in diagnosing dizziness and balance disorders. This paper provides basic information about the functioning of the VOR system responsible for maintaining static vision and vision stability. It presents the dizziness diagnostic method via inVision™ tool, evaluating and describing it in detail based on a number of studies with its use.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
4
Pages
136-142
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
author
 • Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
References
 • 1. Cohen AH. Vision rehabilitation for visual-vestibular dysfunction: The role of the neuro-optometrist. Neuro Rehabilitation 2013; 32(3): 483-92.
 • 2. Schubert MC. Vision Challenges with Vestibular Disorders. Vestibular Disorders Association, 2016.
 • 3. Litwin T, Członkowska A. Zawroty głowy w praktyce neurologa – diagnostyka i leczenie. Pol Prz Neurol 2008; 4 (2): 78-86.
 • 4. Tomaszewski M, Banakiewicz K, Jajko K, Szypowski R, Zielinski P, Zalewski G, et al. Dizziness – pathogenesis, diagnosis and treatment. Health Problems of Civilization 2015; 9(1): 11-17.
 • 5. Litwin T, Barańska-Gieruszczak M. Neurologiczne przyczyny zawrotów głowy – diagnostyka i leczenie. Klinika Nowa 2001; 8: 724-9.
 • 6. Pilarska E, Konieczna S, Lemka M. Zawroty głowy u dzieci – klasyfikacja, przyczyny, objawy, diagnostyka. Neurol Dziec 2012; 21(24): 53-8.
 • 7. Narożny W, Kocić I. Współczesna terapia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Otorynolaryngologia 2016; 15(2): 87-93.
 • 8. Hulewicz A. Badania elektrofizjologiczne w diagnozowaniu wybranych schorzeń narządu wzroku. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inż Biomed 2011; 17(1): 67-71.
 • 9. Styczyński T, Gasik R, Pyskło B. Znaczenie kliniczne zaburzeń. Propriocepcja dla narządu ruchu. Reumatologia 2007; 45(6): 404-6.
 • 10. Pyskir M, Pujszko R, Bosek M, Grzegorzewski B. Wpływ wybranych ćwiczeń fizycznych na system kontroli postawy człowieka. Med Sport 2004; 20(5): 247-53.
 • 11. Obrist D. Fluid mechanics of the inner ear. Diss. Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. Department of Mechanical and Process Engineering. Institute of Fluid Dynamics, 2011.
 • 12. Torres M, Giráldez F. The development of the vertebrate inner ear. Mech Dev 1998; 71(1): 5-21.
 • 13. Schubert MC, Migliaccio AA. Stability of the aVOR to Repeat Head Impulse Testing. Otol Neurotol 2016; 37(6): 781-6.
 • 14. Schubert MC, Migliaccio AA, Ng TW, Shaikh AG, Zee DS. The under-compensatory roll avor does not affect dynamic visual acuity. J Assoc Res Otolaryngol 2012; 13(4): 517-25.
 • 15. Gromann GE, Leigh RJ, Bruce EN, Huebner WP, Lanska DJ. Performance of the human vestibuloocular reflex during locomotion. J Neurophysiol 1989; 62(1): 264-72.
 • 16. Koziorowska-Gawron E, Budrewicz S, Jadanowski K. Patofizjologia zaburzeń gałkoruchowych w niektórych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Pol Prz Neurol 2009; 5(3): 117-22.
 • 17. Badaracco C, Labini FS, Meli A, Tufarelli D. Oscillopsia in labyrinthine defective patients: comparasion of objective and subjective measures. Am J Otolaryngol 2010; 31(6): 399-403.
 • 18. Schubert MC, Zee DS. Saccade and vestibular ocular motor adaptation. Restor Neurol Neurosci 2010; 28(1): 9-18.
 • 19. Wong A. Eye movement disorders. Oxford University Press, 2008.
 • 20. Leigh RJ, Zee DS. The neurology of eye movements. Oxford University Press, 2015.
 • 21. Pritcher MR, Whitney SL, Marchetti GF, Furman JM. The influence of age and vestibular disorders on gaze stabilization: a pilot study. Otol Neurotol 2008; 29(7): 982-8.
 • 22. Zając M. Od czego zależy jakość widzenia? Prz Okul 2012; 4: 7-9.
 • 23. System inVision™. Podręcznik integracji klinicznej. NeuroCom® International, Inc. 2015.
 • 24. Mohammad MT, Whitney SL, Marchetti GF, Furman JM. The reliability and response stability of dynamic testing of the vestibulo-ocular reflex in patients with vestibular disease. J Vestib Res 2011; 21(5): 277-88.
 • 25. Vander Vegt CB. Resultant Effects of Head Impacts on Vestibular Function in Division I Male Lacrosse Players. Diss. Texas State University, 2015.
 • 26. Ward BK, Mohammad MT, Whitney SL, Furman JM. The reliability, stability, and concurrent validity of a test of gaze stabilization. J Vestib Res 2010; 20(5): 363-72.
 • 27. Kaufman DR, Puckett MJ, Smith MJ, Wilson KS, Cheema R, Landers MR. Test-retest reliability and responsiveness of gaze stability and dynamic visual acuity in high school and college football players. Phys Ther Sport 2014; 15(3): 181-8.
 • 28. Honaker JA, Shepard NT. Age effect on the gaze stabilization test. J Vestib Res 2010; 20(5): 357-62.
 • 29. Goebel JA, Tungsiripat N, Sinks B, Carmody J. Gaze stabilization test: a new clinical test of unilateral vestibular dysfunction. Otol Neurotol 2007; 28(1): 68-73.
 • 30. Mañago MM, Schenkman M, Berliner J, Hebert JR. Gaze stabilization and dynamic visual acuity in people with multiple sclerosis. J Vestib Res 2016; 26(5-6): 469-77.
 • 31. Honaker JA, Shepard NT. Use of the Dynamic Visual Acuity Test as a screener for community-dwelling older adults who fall. J Vestib Res 2011; 21(5): 267-76.
 • 32. Whitney SL, Marchetti GF, Pritcher MR, Furma JM. Gaze stabilization and gait performance in vestibular dysfunction. Gait Posture 2009; 29(2): 194-8.
 • 33. Clark AR. Variables affecting dynamic visual acuity in normal adults. Pacific University 2013.
 • 34. Honaker JA, Tomasek R, Bean K, Logan B. Impact of visual disorders on vestibular and balance rehabilitation therapy outcomes in soldiers with blast injury. Int Tinnitus J 2012; 17(2): 124-33.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a714db75-66f3-429f-8902-0ad733a0b9ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.