Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 4 | 21-29

Article title

Tracheostomy in intensive care unit in a patient with COVID-19.

Content

Title variants

PL
Tracheostomia na oddziale intensywnej terapii u pacjenta z COVID-19.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
INTRODUCTION: For many months now, the entire world experiences effects of the COVID-19 pandemic, and current data indicate that this condition will continue even longer. About 5% of patients who become infected with the SARSCoV- 2 coronavirus may develop a critical form of severe respiratory failure, due to which they will undergo intubation and mechanical ventilation. Prolonged mechanical ventilation will be an indication for an open tracheostomy, burdened with an increased production of aerosol containing virus particles and an increased risk of transmitting the highly contagious pathogen to medical personnel. In this situation, surgical departments with a limited number of operating theaters may be dedicated only to COVID-19 patients. Their use for other procedures will be significantly reduced or even impossible to prevent transmission of infections and exposure to other people. Taking into account the well-being of patients and staff and limiting the transmission of the virus to other departments, other safe solutions are being sought to perform a tracheostomy. An alternative procedure may be to perform a tracheostomy directly at the bedside (point-of- care) of a patient hospitalized in an intensive care unit (ICU). PURPOSE: The purpose of the study is to present an effective performance of safe, open tracheostomy in the ICU. METHODS: The bedside tracheotomy as an alternative to the procedure performed in the setting of an operating theater has been presented. A case study was based on the analysis of the procedure performed in a 42-year-old patient who was installed an open tracheotomy tube on the twenty-ninth day of intubation. CONCLUSIONS:In order to limit the transmission of the SARS-CoV-2 coronavirus outside the intensive care unit, it is recommended to perform a tracheotomy in ICU, in patients requiring mechanical ventilation, as the method is effective and safe.
PL
WSTĘP: Od wielu miesięcy cały świat doświadcza skutków pandemii COVID-19, a obecne dane wskazują, że ten stan będzie trwał jeszcze długo. Około 5% pacjentów zarażonych koronawirusem SARSCoV-2 może rozwinąć krytyczną postać ciężkiej niewydolności oddechowej, w wyniku której zostaną poddani intubacji i wentylacji mechanicznej. Przedłużona wentylacja mechaniczna będzie wskazaniem do otwartej tracheostomii obciążonej zwiększoną produkcją aerozolu zawierającego cząsteczki wirusów i zwiększonym ryzykiem przenoszenia ich zakaźnego patogenu na personel medyczny. W tej sytuacji oddziały chirurgiczne z ograniczoną liczbą operacji mogą być przeznaczone wyłącznie dla pacjentów z COVID-19. Ich użycie do innych procedur zostanie znacznie ograniczone lub nawet niemożliwe, aby zapobiec przenoszeniu infekcji i narażeniu innych osób. Biorąc pod uwagę stan pacjentów oraz ograniczenie przenoszenia wirusa do innych oddziałów, poszukuje się innych bezpiecznych rozwiązań, aby wykonać tracheostomię. Alternatywną procedurą może być wykonanie tracheostomii bezpośrednio przy łóżku pacjenta hospitalizowanego na oddziale intensywnej terapii (OIT). CEL: Celem pracy jest przedstawienie skutecznego wykonania bezpiecznej, otwartej tracheostomii na OIT. METODY: Wykonano tracheotomię przyłóżkową jako alternatywę dla zabiegu wykonywanego na sali operacyjnej. Studium przypadku oparto na analizie zabiegu u 42-letniego pacjenta, któremu założono otwartą rurkę tracheotomijną dwudziestego dziewiątego dnia intubacji. WNIOSKI: W celu ograniczenia przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 poza oddział intensywnej terapii zaleca się wykonanie tracheotomii na OIT u chorych wymagających wentylacji mechanicznej ze względu na skuteczność i bezpieczeństwo tej metody.

Discipline

Year

Volume

3

Issue

4

Pages

21-29

Physical description

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-a6f393b8-233c-4d16-8f48-c78a59127715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.