PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 3 | 256–263
Article title

Zastosowanie nowych parametrów w ocenie 24-godzinnej pH-metrii z impedancją

Content
Title variants
EN
Implementation of new parameters in 24-hour pH monitoring and impedance
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
24-hour oesophageal multichannel impedance and pH monitoring is the gold standard in the diagnostic process of gastroesophageal reflux disease. Together with oesophagogastroduodenoscopy, it enables to distinguish different kinds of this disease and implement appropriate treatment. Recently, thanks to impedance, it was attempted to evaluate new parameters that could be helpful in diagnosis of gastroesophageal reflux disease and its differentiation from functional heartburn. One of these parameters is baseline impedance. It is measured when no swallows and refluxes occur in the oesophagus, i.e. when the oesophageal wall stays still. Postreflux swallow-induced peristaltic wave (PSPW) index is another parameter measured in 24-hour oesophageal multichannel intraluminal impedance and pH-monitoring. It is a quotient of the number of reflux episodes with postreflux swallow-induced peristaltic wave and the total number of reflux episodes. It was proven that baseline impedance and postreflux swallow-induced peristaltic wave index are correlated with oesophageal mucosa integrity. Values of these parameters differ in healthy volunteers, patients with functional heartburn as well as with erosive and nonerosive gastroesophageal reflux disease. They may be useful in the diagnosis, but also in making decisions about pharmacological or surgical treatment. These parameters are not evaluated during 24-hour oesophageal multichannel impedance and pH-monitoring on a routine basis. Since the available studies have been carried out on small groups of patients, there is a need for further investigation to assess the diagnostic value of baseline impedance and PSPW.
PL
Złotym standardem rozpoznawania choroby refluksowej przełyku jest 24-godzinna pH-metria przełyku z impedancją. Wraz z ezofagogastroduodenoskopią umożliwia ona różnicowanie postaci tego schorzenia oraz zastosowanie odpowiedniego leczenia. W ostatnim czasie dzięki wykorzystaniu 24-godzinnej pH-metrii z impedancją próbowano oceniać nowe parametry, które mogą być pomocne w diagnostyce choroby refluksowej przełyku i różnicowaniu jej ze zgagą czynnościową. Jednym z nich jest wartość podstawowej impedancji. Mierzona jest w czasie, gdy nie występują w przełyku przełknięcia ani epizody refluksowe – czyli gdy ściana przełyku pozostaje w spoczynku. Kolejnym parametrem jest wskaźnik PSPW (postreflux swallow-induced peristaltic wave index – porefluksowa fala perystaltyczna indukowana przełknięciem), będący ilorazem liczby epizodów refluksowych z następową falą perystaltyczną indukowaną przełknięciem przez liczbę wszystkich incydentów refluksowych. Wykazano korelację podstawowej impedancji i wskaźnika PSPW z integralnością błony śluzowej przełyku. Wartości tych parametrów różnią się u osób zdrowych, u pacjentów ze zgagą czynnościową oraz z nadżerkową i nienadżerkową postacią choroby refluksowej przełyku. Parametry te mogą być zatem pomocne w diagnostyce, jak również w podejmowaniu decyzji o wyborze sposobu leczenia farmakologicznego lub zastosowaniu leczenia operacyjnego. Nie są one rutynowo oceniane podczas analizy 24-godzinnej pH-metrii przełyku z impedancją. Dostępne badania były wykonywane na niewielkich grupach pacjentów, dlatego potrzebne są dalsze prace oceniające wartość diagnostyczną podstawowej impedancji i wskaźnika PSPW.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
256–263
Physical description
Contributors
 • Klinika Gastroenterologii Wojskowego Instytutu Medycznego, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, tel.: +48 261 818 380
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
author
 • Klinika Gastroenterologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Orlando LA, Orlando RC: Dilated intercellular spaces as a marker of GERD. Curr Gastroenterol Rep 2009; 11: 190–194.
 • 2. Kandulski A, Weigt J, Caro C et al.: Esophageal intraluminal baseline impedance differentiates gastroesophageal reflux disease from functional heartburn. Clin Gastroenterol Hepatol 2015; 13: 1075–1081.
 • 3. de Bortoli N, Martinucci I, Savarino E et al.: Association between baseline impedance values and response proton pump inhibitors in patients with heartburn. Clin Gastroenterol Hepatol 2015; 13: 1082–1088.e1.
 • 4. Patel A, Sayuk GS, Gyawali CP: Parameters on esophageal pHimpedance monitoring that predict outcomes of patients with gastroesophageal reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015; 13: 884–891.
 • 5. Martinucci I, de Bortoli N, Savarino E et al.: Esophageal baseline impedance levels in patients with pathophysiological characteristics of functional heartburn. Neurogastroenterol Motil 2014; 26: 546–555.
 • 6. Zhong C, Duan L, Wang K et al.: Esophageal intraluminal baseline impedance is associated with severity of acid reflux and epithelial structural abnormalities in patients with gastroesophageal reflux disease. J Gastroenterol 2013; 48: 601–610.
 • 7. Kohata Y, Fujiwara Y, Yamagami H et al.: Usefulness of baseline impedance in patients with proton pump inhibitor-refractory nonerosive reflux disease. J Gastroenterol Hepatol 2015; 30 Suppl 1: 36–40.
 • 8. Saritas Yuksel E, Higginbotham T, Slaughter JC et al.: Use of direct, endoscopic-guided measurements of mucosal impedance in diagnosis of gastroesophageal reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10: 1110–1116.
 • 9. Tobey NA, Gambling TM, Vanegas XC et al.: Physicochemical basis for dilated intercellular spaces in non-erosive acid-damaged rabbit esophageal epithelium. Dis Esophagus 2008; 21: 757–764.
 • 10. Pilic D, Hankel S, Koerner-Rettberg C et al.: The role of baseline impedance as a marker of mucosal integrity in children with gastro esophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 2013; 48: 785–793.
 • 11. Frazzoni M, Manta R, Mirante VG et al.: Esophageal chemical clearance is impaired in gastro-esophageal reflux disease – a 24-h impedance-pH monitoring assessment. Neurogastroenterol Motil 2013; 25: 399–406, e295.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a6b6d747-84b6-4189-ba2a-0fdc0f31623a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.