PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 11 | 2 | 8-14
Article title

Evaluation of the effectiveness of radio frequency (RF) treatment on improving the overall appearance of the facial skin in women – a pilot study

Content
Title variants
PL
Ocena skuteczności zabiegu radiofrekwencji RF na poprawę ogólną wyglądu skóry twarzy u kobiet – badania pilotażowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Aging facial skin is a natural and unavoidable process. It involves a gradual weakening of the biological activity of cells, extension of regenerative processes and reduction of adaptability. At the same time, a smooth, radiant, wrinkle-free complexion has been a global trend in cosmetology for many years, which results in more and more people, especially women, benefiting from new non-invasive anti-aging treatments. One of such treatments offered on the cosmetology market are treatments utilising RF radio waves. Therefore, the aim of this study was to assess the impact of a series of treatments utilising RF on the skin of the faces of women. Materials and methods: The analysis of the results was carried out by the examined person and by the authors of the project via a point scale of visual assessment of skin condition. The following facial skin parameters were analysed in the study: depth of wrinkles, elasticity, skin brightening and moisturising. Results and conclusions: The conducted own study proves the impact of treatments using RF radio waves on the skin of the face. The applied series of treatments caused a partial reduction of the most visible and deepest wrinkles, as well as improved elasticity, brightening and moisturising of the facial skin.
PL
Wprowadzenie: Starzenie się skóry twarzy jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Polega on na stopniowym słabnięciu aktywności biologicznej komórek, wydłużaniu procesów regeneracyjnych oraz obniżaniu zdolności adaptacyjnych. Jednocześnie światowym trendem w kosmetologii od wielu lat pozostaje gładka, promienista, pozbawiona zmarszczek cera co powoduje, że coraz więcej osób, a zwłaszcza kobiet, korzysta z nowych nieinwazyjnych zabiegów przeciwstarzeniowych. Jednym z takich zabiegów oferowanych na rynku kosmetologicznym są zabiegi z użyciem fal radiowych RF. Dlatego też celem niniejszej pracy była ocena wpływu serii zabiegów przy użyciu RF na skórę twarzy kobiet. Materiał i metody: Analizę wyników przeprowadzono za pomocą skali punktowej wizualnej oceny stanu skóry przez osobę badaną oraz przez autorki projektu. W badaniach analizowano następujące parametry skóry twarzy: głębokość zmarszczek, elastyczność, rozświetlenie i nawilżenie skóry. Wyniki i wnioski: Przeprowadzone badania własne dowodzą wpływu zabiegów z zastosowaniem fal radiowych RF na skórę twarzy. Zastosowana seria zabiegów spowodowało częściową redukcję najbardziej widocznych i najgłębszych zmarszczek, a także poprawę elastyczności, rozświetlenia i nawilżenia skóry twarzy.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
8-14
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej University of Physical Education in Krakow, Faculty of Rehabilitation, Poland
References
 • [1] Lizak A, Załęska I, Matuła A, Wilk M. Molekularne mechanizmy starzenia się skóry w okresie menopauzy. Kosmetologia Estetyczna. 2019;2(8):229-235.
 • [2] Rhein LD, Fluhr JW. Starzenie skóry, aktualne strategie terapeutyczne. MedPharm Polska 2013:11-201.
 • [3] Leźnicki M. Medykalizacja kobiecego ciała na przykładzie operacji plastycznych. Scienta et Fides. 2013;1(1):213-30.
 • [4] Augustyniak A, Tazbir M. Zastosowanie przeciwstarzeniowe fal radiowych w kosmetologii. Acta Clinica et Morphologica. 2012;15(2):29-35.
 • [5] Wesołowska J, Iwan-Ziętek I, Mosiejczuk H, Kemicer-Chmielewska E, Marchlewicz M. The use of selected physical factors in professional cosmetology treatments. Part 3. Low-frequency current and radio-frequency electromagnetic waves as an alternative to invasive aesthetic medicine treatments. Pomeranian J Life Sci. 2017;63(3):48-51.
 • [6] Molski M. Nowoczesna kosmetologia, kosmetyki, zabiegi, suplementy. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN; 2014;274-287.
 • [7] Malcolm P, Blugerman G, Kreindel M, Mulholland RS. Three-Dimensional Radiofrequency Tissue Tightening: A Proposed Mechanism and Applications for Body Contouring. Aesth Plast. Surg. 2011;35:87-95.
 • [8] Cirillo-Hyland VA. A standardized total energy-delivered protocol using hybrid radio frequency for treating rhytides and lax skin. Cosmet Dermatol. 2009;22(1):19-20.
 • [9] Macierzyńska A, Pierzchala E. Wpływ fal o wysokiej częstotliwości (RF) na poprawę elastyczności skóry. Dermatol. Estet. 2010;12(5):291-299.
 • [10] Adamczyk K. Zastosowanie fal radiowych w medycynie estetycznej, dermatologii i kosmetologii. Aesthetica. 2017;21:38-43.
 • [11] Beilin G. Home-use TriPollar RF device for facial skin tightening: Clinical study results. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2011;13:69-76.
 • [12] Zelickson BD, Kist D, Bernstein E, Brown DB, Ksenzenko S, Burns J, et al. Histological and ultrastructural evaluation of the effects of a radiofrequency-based nonablative dermal remodeling device: a pilot study. Arch Dermatol. 2004;140(2):204-209.
 • [13] Boisnic S, Branchet MC. Ex vivo study of the home-use TriPollar RF device using an experimental human skin model. Journal of Dermatological Treatment. 2010a;21:301-305.
 • [14] Gemza K, Surgiel-Gemza A. Zastosowanie bipolarnej radiofrekwencji mikroigłowejcw kosmetologii, ze szczególnym uwzględnieniem redukcji blizn potrądzikowych. Kosmetologia estetyczna. 2018;6(7):695-700.
 • [15] Mlosek RK, Malinowska S, Serafin-Król M. Użyteczność ultrasonografii wysokiej częstotliwości w monitorowaniu terapii odmładzającej skórę twarzy przy zastosowaniu tri-polarnych fal radiowych (RF). Ultrasonografia. 2011;47:49-57.
 • [16] Rodrigues de Araújo A, Campos Soares VP, Souza da Silva F, Silva Moreira T. Radiofrequency for the treatment of skin laxity: mith or truth. An Bras Dermatol. 2015;90(5):707-21.
 • [17] Podbielska H. Fale radiowe w kosmetologii. In: Noszczyk M., Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Warszawa: PZWL; 2010.
 • [18] Trznadel-Grodzka E, Kaszuba A. Etiopatogeneza procesu starzenia skóry. In: Dermatologia Geriatryczna. Kaszuba A, Szepietowski J, Adamski Z. (red.), wyd. I, Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2016:21-24.
 • [19] Röck K, Fischer JW. Role of the extracellular matrix in extrinsic skin aging. Hautarzt. 2011;62(8):591-597.
 • [20] Gold MH, Goldman MP, Rao J, Carcamo AS, Ehrlich M. Treatment of wrinkles and elastosis using vacuum-assisted bipolar radiofrequency heating of the dermis. Dermatol Surg. 2007;33(3):300-309.
 • [21] Meyer PF, Oliveira P, Silva F, Costa A, Pereira C, Casenave S, et al. Radiofrequency treatment induces fibroblast growth factor 2 expression and subsequently promotes neocollagenesis and neoangiogenesis in the skin tissue. Lasers in Medical Science. 2017;32:1727-1736.
 • [22] Meyer PF, Oliveira P, Silva F, Costa A, Pereira C, Casenave S, et al. Radiofrequency treatment induces fibroblast growth factor 2 expression and subsequently promotes neocollagenesis and neoangiogenesis in the skin tissue. Lasers in Medical Science. 2017;32:1727-1736.
 • [23] Alvarez N, Ortiz L, Vicente V, Alcaraz M, Sánchez-Pedreño P. The effects of radiofrequency on skin: experimental study. Lasers Surg Med. 2008;40(2):76-82.
 • [24] Boisnic S, Branchet MC. Ex vivo human skin evaluation of localized fat reduction and anti-aging effect by TriPollar™ radio frequency treatments. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2010b;12:25-31.
 • [25] Atiyeh BS, Dibo SA. Nonsurgical nonablative treatment of aging skin: radiofrequency technologies between aggressive marketing and evidence-based efficacy. Aesthetic Plast. Surg. 2009;33(3):283-294.
 • [26] Levenberg A. Clinical experience with a TriPollar radiofrequency system for facial and body aesthetic treatments. Eur. J. Dermatol. 2010;20(5):615-619.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a65c1cd6-1bba-4160-a3d6-d57e0f6fa3c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.