PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 1 | 58-61
Article title

Stres oksydacyjny u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Content
Title variants
EN
Oxidative stress in children and adolescents with primary hypertensi
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Primary or essential hypertension is diagnosed more often in children and adolescents. Studies carried out in recent years indicate a complex part of oxidative stress and endothelial dysfunction in the pathogenesis of primary hypertension. Studies on disorders of oxidative metabolism in children with primary hypertension are few. The aim of the study was to assess oxidative stress in children and adolescents with primary hypertension, based on the concentration of malonyldialdehyde (MDA) as a marker of lipid peroxidation and the activity of selected enzymes of the antioxidant system (superoxide dismutase – SOD and glutatione peroxidase – GSH-Px) in erythrocytes. Material and methods: The study included 24 children with newly diagnosed primary hypertension at the age of 5-18 years. The control group comprised 24 healthy children respectively matched according to age and gender. The concentration of MDA and the activity of GSH-Px and SOD were tested in erythrocytes and additionally a full blood count was examined. Results: MDA concentration in erythrocytes was significantly higher in the group of sick children compared to the healthy group (p<0.001). GSH-Px activity in children with primary hypertension was significantly lower than in the control group (p<0.001), SOD activity did not differ between the groups examined. No correlation was found between the values of MDA and SOD and between MDA and GSH-Px in the group of sick patients. Conclusions: Studies reveal intensification of lipid peroxidation and disturbance in functioning of the antioxidant enzyme system in erythrocytes of children with primary hypertension.
PL
Wstęp: Nadciśnienie tętnicze pierwotne (NTP) coraz częściej rozpoznawane jest u dzieci i młodzieży. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazują na złożony udział stresu oksydacyjnego i dysfunkcji śródbłonka naczyń w patogenezie NTP. Prace dotyczące zaburzeń metabolizmu tlenowego u dzieci z NTP są nieliczne. Celem pracy była ocena stresu oksydacyjnego u dzieci i młodzieży z NTP na podstawie stężenia dialdehydu malonylowego (MDA) jako markera peroksydacji lipidów i aktywności wybranych enzymów układu antyoksydacyjnego (dysmutazy ponadtlenkowej – SOD, peroksydazy glutationu – GSH-Px) w erytrocytach. Materiał i metody: Badaniami objęto 24 osoby ze świeżo rozpoznanym NTP w wieku 5-18 lat. Grupę kontrolną stanowiło 24 dzieci zdrowych, odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku. W erytrocytach oznaczono: stężenie MDA oraz aktywność GSH-Px i SOD, ponadto zbadano morfologię krwi. Wyniki: Stężenie MDA w erytrocytach było istotnie wyższe w grupie chorych w porównaniu ze zdrowymi (p<0,001). Aktywność GSH-Px w grupie dzieci z NTP była znamiennie niższa aniżeli w grupie kontrolnej (p<0,001), aktywność SOD nie różniła się w badanych grupach. Nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami MDA i SOD oraz MDA i GSH-Px w grupie chorych. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na wzmożenie peroksydacji lipidów oraz zaburzenia w funkcjonowaniu enzymatycznego układu antyoksydacyjnego w erytrocytach dzieci z NTP.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
58-61
Physical description
Contributors
author
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 • Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
 • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Nefrologii Pediatrycznej AM we Wrocławiu
 • Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
References
 • 1. Śladowska J., Niemirska A., Litwin M. i wsp.: Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Część I. Zasady postępowania diagnostycznego. Standardy Medyczne 2005; 1: 1452-1461.
 • 2. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents: The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. Pediatrics 2004; 114 (supl. 4th Report): 555-576.
 • 3. Lurbe E., Rodicio J.L.: Hypertension in children and adolescents. J. Hypertens. 2004; 22: 1423-1425.
 • 4. Luma G.B., Spiotta R.T: Hypertension in children and adolescents. Am. Fam. Physician 2006; 73: 1558-1568.
 • 5. Feld L.G., Springate J.E.: Hypertension in children. Curr. Prob. Pediatr. 1988; 18: 317-373.
 • 6. Arar M.Y., Hogg R.J., Arant B.S. Jr, Seikaly M.G.: Etiology of sustained hypertension in children in the southwestern United States. Pediatr. Nephrol. 1994; 8: 186-189.
 • 7. Flynn J.T., Alderman M.H.: Characteristics of children with primary hypertension seen at a referral center. Pediatr. Nephrol. 2005; 20: 961-966.
 • 8. Wyrzykowski B.: Nadciśnienie tętnicze pierwotne. W: Januszewicz A., Januszewicz W, Szczepańska-Sadowska E., Sznajderman M. (red.): Nadciśnienie tętnicze. Wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2004: 365-371.
 • 9. Litwin M., Śladowska J., Antoniewicz J. i wsp.: Metabolic abnormalities, insulin resistance, and metabolic syndrome in children with primary hypertension. Am. J. Hypertens. 2007; 20: 875-882.
 • 10. Rozwodowska M.M., Rozwodowska M., Świątkiewicz I. i wsp.: Ocena stężenia produktów peroksydacji lipidów i aktywności enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Arterial Hypertension 2005; 9: 178-183.
 • 11. Martynowicz H., Skoczyńska A., Silber M., Andrzejak R: Rola stresu oksydacyjnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Arterial Hypertention 2004; 8: 431-438.
 • 12. Paglia D.E., Valentine WN.: Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocytes glutatio-ne peroxidase. J. Lab. Clin. Med. 1967; 70: 158-169.
 • 13. Misra H.P, Fridovich I.: The role of superoxide anion in the autoxidation of epinephrine and a simple assay for superoxide dismutase. J. Biol. Chem. 1972; 247: 3170-3175.
 • 14. TCri S., Friedman A., Bereczki C. i wsp.: Oxidative stress in juvenile essential hypertension. J. Hypertens. 2003; 21: 145-152.
 • 15. Śladowska J., Wierzbicka A., Litwin M. i wsp.: Stres oksydacyjny a uszkodzenie ściany naczyń u dzieci z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. Przegl. Lek. 2006; 63 (supl. 3): 107-110.
 • 16. Konukoglu D., Akęay T., Erdem T.: Susceptibility of erythrocyte lipids to oxidation and erythrocyte antioxidant status in myocardial infarction. Clin. Biochem. 1998; 31: 667-671.
 • 17. Lacy F., O’Connor D.T., Schmid-Schonbein G.W: Plasma hydrogen peroxide production in hypertensives and normotensive subjects at genetic risk of hypertension. J. Hypertens. 1998; 16: 291-303.
 • 18. Russo C., Olivieri O., Girelli D. i wsp.: Anti-oxidant status and lipid peroxidation in patients with essential hypertension. J. Hypertens. 1998; 16: 1267-1271.
 • 19. Sagar S., Kallo I.J., Kaul N. i wsp.: Oxygen free radicals in essential hypertension. Mol. Cell. Biochem. 1992; 111: 103-108.
 • 20. Matoba T., Shimokawa H., Nakashima M. i wsp.: Hydrogen peroxidate is an endothelium-derived hyperpolarizing factor in mice. J. Clin. Invest. 2000; 106: 1521-1530.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a64e28a9-3dce-41ab-9a20-3aaecf7ff6c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.