PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 1 | 85–94
Article title

Terapia zaburzeń lękowych – problem wyboru leku w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Content
Title variants
EN
Therapy of anxiety disorders – the problem of choosing a drug in the primary health care physician’s practice
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Anxiety disorders are the most prevalent mental disorders. A vast majority of patients with such problems are treated by the primary health care physicians. In practice, the most available form of treatment at this level of health care is pharmacotherapy. The most frequently chosen drugs belong to the group of benzodiazepines. Benzodiazepine anxiolytics exhibit the commonly known advantages: they are effective in the short run and very well tolerated. A bit less attention is paid to their severe disadvantages. These disadvantages comprise first of all: inclination to induce dependence which is often connected with the need to increase the dose of the drug to obtain a comparable effect, adverse impact on cognitive functions, and the risk of a significant increase in the dose of the drug after discontinuation of benzodiazepine (rebound phenomena). The article presents disadvantages and advantages of benzodiazepines and benefits connected with the use of the underestimated though effective anxiolytic – hydroxyzine. The results of controlled studies point to the efficacy of this drug in therapy of generalized anxiety disorder. Hydroxyzine may be also effectively used during discontinuation of benzodiazepines. This drug does not exhibit any addictive properties and its administration does not cause disturbances in cognitive functions. Psychotherapy continues to be the basic form of treatment of anxiety disorders, but its use in everyday medical practice conditions is often very difficult. In pharmacotherapy of anxiety the use of hydroxyzine is safer than the use of benzodiazepines, and it is often equally effective. Also other drugs, which are not discussed extensively in this article, such as antidepressants in the group of selective serotonin reuptake inhibitors, buspirone and pregabalin, exhibit significant anti-anxiety effects.
PL
Zaburzenia lękowe są najczęściej występującymi zaburzeniami psychicznymi. Znaczna większość chorych z tego typu problemami jest leczona przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W praktyce najbardziej dostępną formą leczenia na tym poziomie opieki medycznej jest farmakoterapia. Najczęściej wybierane leki należą do grupy benzodiazepin. Anksjolityki benzodiazepinowe mają powszechnie znane zalety – są skuteczne przez krótki okres oraz bardzo dobrze tolerowane. Nieco mniejszą uwagę poświęca się ich poważnym wadom. Do wad tych należą przede wszystkim: skłonność do wywoływania uzależnienia, często połączona z koniecznością zwiększania dawki leku w celu uzyskania porównywalnego efektu, niekorzystny wpływ na funkcje poznawcze oraz ryzyko istotnego zwiększenia dawki leku po odstawieniu benzodiazepiny (objawy z odbicia). W artykule omówiono wady i zalety benzodiazepin oraz korzyści związane ze stosowaniem niedocenianego i skutecznego anksjolityku, jakim jest hydroksyzyna. Wyniki badań kontrolowanych wskazują na skuteczność tego leku w terapii zaburzenia lękowego uogólnionego. Hydroksyzyna może być również skutecznie stosowana podczas odstawiania benzodiazepin. Lek nie ma właściwości uzależniających, a jego podawanie nie powoduje zaburzeń funkcji poznawczych. Podstawową formą leczenia zaburzeń lękowych pozostaje psychoterapia, jednak jej stosowanie w warunkach codziennej praktyki medycznej jest często bardzo trudne. W przypadku prowadzenia farmakoterapii lęku stosowanie hydroksyzyny jest wyjściem bezpieczniejszym niż stosowanie benzodiazepin, często równie skutecznym. Istotne działanie przeciwlękowe wywierają także inne leki, nieomawiane szerzej w tym artykule, takie jak leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, buspiron, pregabalina i inne.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
85–94
Physical description
Contributors
 • II Klinika Psychiatryczna, Oddział Chorób Afektywnych, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, Polska. Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Łukasz Święcicki, Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski
References
 • 1. Kobayashi M: Zaburzenia lękowe uogólnione i napadowe. In: Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (eds.): Psychiatria. Psychiatria kliniczna. Tom 2. 2nd ed., Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011: 395-415.
 • 2. Basińska A: Zapobieganie uzależnieniom od benzodiazepin i niebenzodiazepinowych leków nasennych - regulacje prawne i zalecenie medyczne. Terapia 2011; 19: 66-70.
 • 3. Holzbach R, Martens M, Kalke J et al: Zusammenhang zwischen Verschreibungsverhalten der Arzte und Medikamentenabhan-gigkeit ihrer Patienten. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsfor-schung Gesundheitsschutz 2010; 53: 319-325.
 • 4. Nelson J, Chouinard H: Guidelines for the clinical use of benzodiazepines: pharmacokinetics, dependency, rebound and withdrawal. Canadian Society for Clinical Pharmacology. Can J Clin Pharmacol 1999; 6: 68-83.
 • 5. Gallacher J, Elwood P, Pickering J et al.: Benzodiazepine use and risk of dementia: evidence from the Caerphilly Prospective Study (CaPS). J Epidemiol Community Health 2012; 66: 869-873.
 • 6. van Vliet P, van der Mast RC, van den Broek M et al.: Use of benzodiazepines, depressive symptoms and cognitive function in old age. Int J Geriatr Psychiatry 2009; 24: 500-508.
 • 7. Mura T, Proust-Lima C, Akbaraly T et al.: Chronic use of benzodiazepines and latent cognitive decline in the elderly: results from the Three-city study. Eur Neuropsychopharmacol 2013; 23: 212-223.
 • 8. Kitajima R, Miyamoto S, Tenjin T et al.: Effects of tapering of long-term benzodiazepines on cognitive function in patients with schizophrenia receiving a second-generation antipsychotic. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2012; 36: 300-306.
 • 9. Hoiseth G, Tanum L, Tveito M et al.: A clinical study of the cognitive effects of benzodiazepines in psychogeriatric patients. Pharmacopsychiatry 2013; 46: 209-213.
 • 10. Dowben JS, Grant JS, Froelich KD et al.: Biological perspectives: hydroxyzine for anxiety: another look at an old drug. Perspect Psychiatr Care 2013; 49: 75-77.
 • 11. Ferreri M, Hantouche EG, Billardon M: Interet de l’hydroxyzine dans le trouble anxiete generalisee: etude controle en double aveugle versus placebo. Encephale 1994; 20: 785-791.
 • 12. Lader M, Scotto JC: A multicentre double-blind comparison of hydroxyzine, buspirone and placebo in patients with generalized anxiety disorder. Psychopharmacology (Berl) 1998; 139: 402-406.
 • 13. Guaiana G, Barbui C, Cipriani A: Hydroxyzine for generalised anxiety disorder. Cochrane Database Syst Rev 2010; (12): CD006815.
 • 14. Hidalgo RB, Tupler LA, Davidson JRT: An effect-size analysis of pharmacologic treatments for generalized anxiety disorder. J Psychopharmacol 2007; 21: 864-872.
 • 15. Martin P, Guillou N, Lacroix P et al.: Effets d’une coadministration d’antidepresseur et d’anxiolytique dans le paradigme de «learned-helplessness»: interet de l’hydroxyzine. Encephale 1996; 22: 270-279.
 • 16. De Brabander A, Deberdt W: Effets de l’hydroxyzine sur l’attention et la memoire chez le sujet age. Acta Psychiatr Belg 1992; 92: 370-382.
 • 17. Lemoine P, Touchon J, Billardon M: Comparaison de 6 differentes modalites de sevrage du lorazepam. Une etude controlee, hydroxyzine versus placebo. Encephale 1997; 23: 290-299.
 • 18. Lopez-Peig C, Mundet X, Casabella B et al.: Analysis of benzodiazepine withdrawal program managed by primary care nurses in Spain. BMC Res Notes 2012; 5: 684.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a5f2cccb-02cc-4bbc-9c00-4e7142350b6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.