PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 4 | 357–362
Article title

Ocena rozwoju fizycznego i stanu odżywienia dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym

Content
Title variants
EN
Assessment of physical development and nutrition status in children beginning education in sports primary school
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkoły sportowe odgrywają ważną rolę w promowaniu istotnego dla zdrowia ruchu, w jego najbardziej aktywnej formie, czyli sportu wyczynowego. Cel pracy: Celem podjętych badań była próba określenia, na podstawie oceny stanu odżywienia oraz rozwoju fizycznego, potencjału zdrowotnego dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, w tym u 41 uczniów ze szkoły sportowej i 46 ze szkoły powszechnej. U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne (wzrostu, masy ciała) oraz grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki: Podstawowe parametry rozwoju fizycznego (wzrost, masa ciała, BMI) nie wykazywały istotnych statystycznie różnic w obu analizowanych grupach uczniów. U dzieci ze szkoły sportowej częściej niż w grupie kontrolnej występowała wysokorosłość (wzrost powyżej 95. centyla), a także otyłość (BMI powyżej 95. centyla). Niedobór masy ciała (poniżej 5. centyla), niskorosłość (poniżej 5. centyla) oraz niedożywienie (BMI poniżej 5. centyla) obserwowano wyłącznie u uczniów ze szkoły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopatkowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u dzieci ze szkoły sportowej. Wnioski: Analiza podstawowych parametrów rozwoju fizycznego nie wykazywała istotnych różnic w obu badanych grupach uczniów, chociaż skrajne wartości tych parametrów częściej były obserwowane u dzieci ze szkoły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopatkowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u uczniów ze szkoły sportowej.
EN
Sports schools play crucial role in promotion of physical activity by organized sports participation. Aim of the study: The aim of this study was to evaluate physical development and nutrition status in children beginning education in sports primary school (athletic profile). Material and methods: The research was carried out in the group of 41 children beginning education in sports elementary school and in group of 46 children beginning education in common primary school. The anthropometric measurements (height, weight) with body mass index (BMI) and skinfolds measurements were performed in the examined groups. Results: No significant differences between groups occurred for basic anthropometric measurements (height, weight, BMI). Extreme values some of these parameters were more common in children from sports school, e.g. tall stature (height above the 95th centile) and obesity (BMI above the 95th centile). Underweight (weight below the 5th centile), short stature (height below the 5th centile) and malnutrition (BMI below the 5th centile) were observed only in children from sports school. Thickness of skinfolds (subscapular, suprailiac, crural) were statistically lower in children from sports school. Conclusions: Basic anthropometric measurements (height, weight, BMI) were not significantly different between groups, but extreme values of these parameters were more common in children from sports school. Thickness of subscapular, suprailiac and crural skinfolds were statistically lower in children from sports school.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
357–362
Physical description
Contributors
 • Pracownia Kardiologii Sportowej przy Klinice Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Pracowni: dr n. med. Zbigniew Krenc. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Pracownia Kardiologii Sportowej przy Klinice Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Pracowni: dr n. med. Zbigniew Krenc. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
References
 • 1. Belay B., Belamarich P., Racine A.D.: Pediatric precursors of adult atherosclerosis. Pediatr. Rev. 2004; 25: 4–16.
 • 2. Ogden C.L., Carroll M.D., Flegal K.M.: Epidemiologic trends in overweight and obesity. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2003; 324: 741–760.
 • 3. Sorof J.M., Lai D., Turner J. i wsp.: Overweight, ethnicity, and the prevalence of hypertension in school-aged children. Pediatrics 2004; 113: 475–482.
 • 4. World Health Organization: Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Report of a WHO Consultation on Obesity, Geneva 3–5 June 1997. World Health Organ. Tech. Rep. Ser. 2000; 894: 1–253.
 • 5. Mazur A., Rogozińska E., Mróz K. i wsp.: Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci przedszkolnych z regionu rzeszowskiego. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008; 4: 159–162.
 • 6. Zimna-Walendzik E., Kolmaga A., Tafalska E.: Styl życia – aktywność fizyczna, preferencje żywieniowe dzieci kończących szkołę podstawową. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2009; 65: 195–203.
 • 7. Ostrowska-Nawarycz L., Nawarycz T.: Ciśnienie tętnicze oraz parametry i wskaźniki stanu odżywienia u dzieci i młodzieży łódzkiej w wieku 3–19 lat – normy, postępowanie diagnostyczne, prewencja. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź 2008.
 • 8. Kohl H.W. 3rd, Craig C.L., Lambert E.V. i wsp.: The pandemic of physical inactivity: global action for public health. Lancet 2012; 380: 294–305.
 • 9. Blair S.N.: Physical inactivity: the biggest public health problem of the 21st century. Br. J. Sports Med. 2009; 43: 1–2.
 • 10. Strong W.B., Malina R.M., Blimkie C.J. i wsp.: Evidence based physical activity for school-age youth. J. Pediatr. 2005; 146: 732–737.
 • 11. Council on Sports Medicine and Fitness; Council on School Health: Active healthy living: prevention of childhood obesity through increased physical activity. Pediatrics 2006; 117: 1834–1842.
 • 12. World Health Organization: Global Recommendations on Physical Activity for Health. World Health Organization, 2010: 17–21.
 • 13. Fakhouri T.H., Hughes J.P., Brody D.J. i wsp.: Physical activity and screen-time viewing among elementary school-aged children in the United States from 2009 to 2010. JAMA Pediatr. 2013; 167: 223–229.
 • 14. Yamamoto-Kimura L.T., Alvear-Galindo M.G., Morán-Álvarez C. i wsp.: [Activities after school time and obesity in children. Influence of family and neighborhood environment]. Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc. 2013; 51: 378–383.
 • 15. Laguna M., Ruiz J.R., Gallardo C. i wsp.: Obesity and physical activity patterns in children and adolescents. J. Paediatr. Child Health 2013; 49: 942–949.
 • 16. Drenowatz C., Steiner R.P., Brandstetter S. i wsp.: Organized sports, overweight, and physical fitness in primary school children in Germany. J. Obes. 2013; 2013: 935245.
 • 17. Huberty J., Dinkel D., Coleman J. i wsp.: The role of schools in children’s physical activity participation: staff perceptions. Health Educ. Res. 2012; 27: 986–995.
 • 18. Kjønniksen L., Anderssen N., Wold B.: Organized youth sport as a predictor of physical activity in adulthood. Scand. J. Med. Sci. Sports. 2009; 19: 646–654.
 • 19. Moore L.L., Gao D., Bradlee M.L. i wsp.: Does early physical activity predict body fat change throughout childhood? Prev. Med. 2003; 37: 10–17.
 • 20. Golan M., Crow S.: Parents are key players in the prevention and treatment of weight-related problems. Nutr. Rev. 2004; 62: 39–50.
 • 21. Bhamani S.S.: Parents’ role in prevention of childhood obesity. J. Pak. Med. Assoc. 2013; 63: 933–934.
 • 22. Sallis J.F., Alcaraz J.E., McKenzie T.L. i wsp.: Parental behavior in relation to physical activity and fitness in 9-year-old children. Am. J. Dis. Child. 1992; 146: 1383–1388.
 • 23. Woynarowska B.: Wybrane zagadnienia w sporcie dzieci i młodzieży. W: Jegier A., Nazar K., Dziak A. (red.): Medycyna sportowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013: 179–239.
 • 24. Krenc Z.: Medyczne aspekty sportu dzieci i młodzieży. W: Jegier A., Krawczyk J. (red.): Wybrane zagadnienia medycyny sportowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012: 33–50.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a5c4addb-195e-42db-8c37-accd5203818a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.