PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 22 | 4 | 72-79
Article title

Związki między astmą, kaszlem i refluksem krtaniowo-gardłowym u dzieci – doniesienie wstępne

Content
Title variants
EN
Associations between asthma, cough and laryngopharyngeal reflux in children – preliminary report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Streszczenie Cel pracy. Ocena cech klinicznych kaszlu u dzieci chorujących na astmę, których obecność może świadczyć o współwystępowaniu refluksu krtaniowo-gardłowego. Materiał i metody. Do badania włączono 22 dzieci w wieku 4-17 lat z astmą oskrzelową i kaszlem utrzymującym się co najmniej 4 tygodnie. Zebrano dane demograficzne (płeć, wiek) i kliniczne (wskaźnik BMI, stopień kontroli astmy, obecność atopii). Od badanych uzyskano kwestionariusz RSI (ang. Reflux Syndrom Index) i kwestionariusz kaszlu. U wszystkich wykonano pH-metrię gardła. Wyniki. Wśród 22 dzieci, 14 (63,6%) miało dodatni wynik badania pH- -metrii gardła, 8 (36,4%) - wynik ujemny. W grupie z ujemnym wynikiem pH-metrii gardła astma kontrolowana, częściowo kontrolowana i niekontrolowana występowała z częstością 25%, 50% i 25%, a w grupie z dodatnim wynikiem pH-metrii 14,3%, 57,1% i 28,6%. W grupie badanych z dodatnim i ujemnym wynikiem pH-metrii gardła wykładniki atopii stwierdzono z częstością 87,5% i 71,4% odpowiednio. W obu grupach badanych częstość występowania, czas trwania i charakter kaszlu nie różniły się istotnie. Czynniki wyzwalające kaszel, objawy towarzyszące kaszlowi, pora dnia i pora roku również były podobne. Wnioski. Stopień kontroli astmy oskrzelowej wśród dzieci z refluksem krtaniowo-gardłowym i bez refluksu był porównywalny. Atopia nie wpływała na występowanie refluksu krtaniowo-gardłowego u dzieci z astmą oskrzelową. W obu grupach badanych nie wykazano istotnych różnic w charakterze kaszlu, jego częstotliwości, intensywności, czasie trwania i okolicznościach występowania.
EN
Summary Aim. Assessment of clinical characteristics of cough as a predictor of comorbidity with laryngopharyngeal reflux in children with bronchial asthma. Materials and methods. 22 children aged 4 to 17 with bronchial asthma and cough lasting at least 4 weeks were enrolled into the study. Demographic data (sex, age) and clinical data (body mass index - BMI, degree of asthma control and presence of atopy) were collected. Examinations by means of RSI (Reflux Syndrome Index) questionnaire and cough questionnaire were performed as well. All children underwent pharyngeal pH-metry. Results. Out of 22 children, 14 (63.6%) had positive results of pharyngeal pH-metry, 8 (36.4%) - negative. Levels of asthma control (controlled/partially controlled/uncontrolled) were 25%/50%/25% among children with negative pH-metry and 14.3%/57.1%/28.6% respectively in the group with positive pH-metry. Atopy was present in 87.5% of children with positive pH-metry and 71.4% with negative pH-metry. In both studied groups prevalence of cough, length of cough and other cough characteristics were not significantly different. Cough triggers, symptoms accompanying the cough, timing of cough during the day and timing of cough during the year were also similar in both groups. Conclusion. Levels of asthma control were similar in groups of children with laryngopharyngeal reflux and without laryngopharyngeal reflux. Atopy was not associated with laryngopharyngeal reflux in children suffering from bronchial asthma. No significant differences in clinical cough characteristics - its prevalence, intensity or duration were found between the studied groups.
Discipline
Publisher
Year
Volume
22
Issue
4
Pages
72-79
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce-Zdrój
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce-Zdrój
author
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce-Zdrój
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce-Zdrój
author
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce-Zdrój
 • Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce-Zdrój
 • Zakład Fizjopatologii Układu Oddychania, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział w Rabce-Zdrój
References
 • 1. Boeckxstaens G, El-Serag HB, Smout AJ i wsp. Symptomatic reflux disease: the present, the past and the future. Gut 2014; 6: 1185-93.
 • 2. Ciorba A, Bianchini C, Pelucchi S i wsp. Gastroesophageal reflux and its possible role in the pathogenesis of upper aerodigestive tract disorders. Minerva Gastroenterol Dietol 2007; 53: 171-80.
 • 3. Havemann BD, Henderson CA, El-Serag HB. The association between gastro-oesophageal reflux disease and asthma: a systematic review. Gut 2007; 56: 1654-64.
 • 4. Vaezi MF. Extraesophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease. Clin Cornerstone 2003; 5: 32-8.
 • 5. Wiener GJ, Tsukashima R, Kelly C i wsp. Oropharyngeal pH monitoring for the detection of liquid and aerosolized supraesophageal gastric reflux. Voice 2009; 23: 498-504.
 • 6. Dymek A, Dymek L. Refluks krtaniowo-gardłowy. PZWL, Warszawa 2013.
 • 7. Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. Validity and reliability of the reflux symptom index (RSI). J Voice 2002; 16: 274-7.
 • 8. Ayazi S, Lipham JC, Hagen JA i wsp. A new technique for measurement of pharyngeal pH: normal values and discriminating pH threshold. J Gastrointest Surg 2009; 13: 1422-9.
 • 9. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, 2017, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.
 • 10. Kilic M, Ozturk F, Kirmemis O i wsp. Impact of laryngopharyngeal and gastroesophageal reflux on asthma control in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2013; 77: 341-5.
 • 11. Little JP, Matthews BL, Glock MS i wsp. Extraesophageal pediatric reflux: 24-hour double-probe pH monitoring of 222 children. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl 1997; 169: 1-16.
 • 12. Komatsu Y, Hoppo T, Jobe BA. Proximal reflux as a cause of adult- -onset asthma: the case for hypopharyngeal impedance testing to improve the sensitivity of diagnosis. JAMA Surg 2013; 148: 50-8.
 • 13. Banaszkiewicz A, Dembinski L, Zawadzka-Krajewska A i wsp. Evaluation of laryngopharyngeal reflux in pediatric patients with asthma using a new technique of pharyngeal pH-monitoring. Adv Exp Med Biol 2013; 755: 89-95.
 • 14. Hamdan AL, Jaffal H, Btaiche R i wsp. Laryngopharyngeal symptoms in patients with asthma: a cross-sectional controlled study. Clin Respir J 2016; 10: 40-7.
 • 15. Smith J, Woodcock A, Houghton L. New developments in reflux-associated cough. Lung 2010; 188: S81-6.
 • 16. Irwin RS, Zawacki JK, Wilson MM i wsp. Chronic cough due to gastroesophageal reflux disease: failure to resolve despite total/near- -total elimination of esophageal acid. Chest 2002; 121: 1132-40.
 • 17. Borrelli O, Marabotto C, Mancini V i wsp. Role of gastroesophageal reflux in children with unexplained chronic cough. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011; 53: 287-92.
 • 18. Patterson N, Mainie I, Rafferty G i wsp. Nonacid reflux episodes reaching the pharynx are important factors associated with cough. J Clin Gastroenterol 2009; 43: 414-9.
 • 19. Ummarino D, Vandermeulen L, Roosens B i wsp. Gastroesophageal reflux evaluation in patients affected by chronic cough: Restech versus multichannel intraluminal impedance/pH metry. Laryngoscope 2013; 123: 980-4.
 • 20. Chiou E, Rosen R, Jiang H i wsp. Diagnosis of supra-esophageal gastric reflux: correlation of oropharyngeal pH with esophageal impedance monitoring for gastro-esophageal reflux. Neurogastroenterol Motil 2011; 23: 717-e326.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a5b58dcc-0d8e-4967-8811-d397055a80cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.