PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 2 | 137–141
Article title

Przegląd w pełni strukturalizowanych narzędzi do oceny zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży

Content
Title variants
EN
A review of fully structured diagnostic tools for psychiatric disorders in children and adolescents
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Fully structured interviews allow diagnosis of the majority of psychiatric disorders found in the paediatric and adolescent population. Administration requires relatively short time, and the presence of a psychiatrist specialising in children and adolescents is not essential. Since the interviews can be conducted by specially trained interviewers, the tools are primarily utilized in studies involving large groups. Nonetheless, the use of structured interviews is now increasingly common also in clinical practice. This paper reviews the currently available fully structured diagnostic interviews designed for the evaluation of paediatric patients and adolescents that cover the majority of psychiatric disorders present in this age group. Three interviews, namely the Mini-International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents (MINI-KID), the Diagnostic Interview Schedule for Children, and the Children’s Interview for Psychiatric Syndromes, have been discussed at length, including the range of psychiatric disorders covered by each format, age group, time required for administration and interviewer training, versions, and availability in various languages. This presentation is aimed at familiarising the reader with the available instruments, as at the moment only MINI-KID has a Polish version (Mały Międzynarodowy Kwestionariusz dla Dzieci i Młodzieży). The other two have not yet been translated or adapted to Polish conditions, so cannot be applied for either research or daily clinical practice in Poland.
PL
W pełni strukturalizowane kwestionariusze pozwalają na badanie większości zaburzeń psychicznych występujących w populacji pacjentów małoletnich. Badanie jest możliwe do wykonania w stosunkowo krótkim czasie oraz nie wymaga obecności specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Ze względu na możliwość przeprowadzania wywiadów przez odpowiednio przeszkolonych ankieterów narzędzia te stosuje się głównie w badaniach obejmujących duże grupy. Niemniej jednak wywiady strukturalizowane są także coraz częściej używane w praktyce klinicznej. Artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych kwestionariuszy w pełni strukturalizowanych przeznaczonych do badania dzieci i młodzieży; uwzględniają one większość zaburzeń psychicznych występujących w tej grupie wiekowej. Przedstawiono trzy kwestionariusze: Mały Międzynarodowy Kwestionariusz Neuropsychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Diagnostic Interview Schedule for Children oraz Children’s Interview for Psychiatric Syndromes. Przegląd uwzględnia wykaz zaburzeń psychicznych wziętych pod uwagę w każdym kwestionariuszu, grupę wiekową, czas przeprowadzania badania i szkolenia ankieterów, pokrewne wersje kwestionariuszy i dostępność wersji językowych. Zestawienie kwestionariuszy ułatwia wstępne zapoznanie się z istniejącymi narzędziami. Do tej pory powstała polska wersja tylko jednego z nich – Małego Międzynarodowego Kwestionariusza dla Dzieci i Młodzieży. Pozostałych narzędzi nie przetłumaczono i nie przystosowano do warunków polskich, nie ma więc niestety możliwości ich użycia w codziennej praktyce naukowej i klinicznej w naszym kraju.
Keywords
Discipline
Publisher

Year
Volume
17
Issue
2
Pages
137–141
Physical description
Contributors
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Tarnowskie Góry, Polska; Oddział Dziecięcy, Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie, Polska, katarzyna.kowol-trela@sum.edu.pl
 • Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Tarnowskie Góry, Polska
References
 • Adamowska S, Adamowski T, Frydecka D et al.: Diagnostic validity Polish language version of the questionnaire MINI-KID (Mini International Neuropsychiatry Interview for Children and Adolescent). Compr Psychiatry 2014; 55: 1744–1750.
 • de Azevedo Marques JM, Zuardi AW: Validity and applicability of the Mini International Neuropsychiatric Interview administered by family medicine residents in primary health care in Brazil. Gen Hosp Psychiatry 2008; 30: 303–310.
 • Drill R, Nakash O, DeFife JA et al.: Assessment of clinical information: comparison of the validity of a Structured Clinical Interview (the SCID) and the Clinical Diagnostic Interview. J Nerv Ment Dis 2015; 203: 459–462.
 • Fisher, Lucas L, Lucas C et al.: Interviewer Manual. Columbia University, DISC Development Group, March 2006.
 • Leffler JM, Riebel J, Hughes HM: A review of child and adolescent diagnostic interviews for clinical practitioners. Assessment 2015; 22: 690–703.
 • Mazurek J, Małyszczak K: Wstępna ocena rzetelności polskiej adaptacji kwestionariusza diagnostycznego MINI-Kid (Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents). Postępy Psychiatr Neurol 2006a; 15: 251–253.
 • Mazurek J, Małyszczak K: Wstępna ocena trafności polskiej wersji kwestionariusza MINI-Kid (Mini International Neuropsychiatric Interview for children and adolescents). Postępy Psychiatr Neurol 2006b; 15: 147–150.
 • Nock MK, Holmberg EB, Photos VI et al.: Structured and semistructured diagnostic interviews. In: Hersen M, Thomas JC (eds.): Handbook of Clinical Interviewing with Children. SAGE Publications, 2007: 30–49.
 • Paing WW, Weller RA, Dixon TA et al.: Face-to-face versus telephone administration of the parent’s version of the Children’s Interview for Psychiatric Syndromes (P-ChIPS). Curr Psychiatry Rep 2010; 12: 122–126.
 • Renou S, Hergueta T, Flament M et al.: [Diagnostic structured interviews in child and adolescent’s psychiatry]. Encephale 2004; 30: 122–134.
 • Shaffer D, Fisher P, Lucas CP et al.: NIMH Diagnostic Interview Schedule for Children Version IV (NIMH DISC-IV): description, differences from previous versions, and reliability of some common diagnoses. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39: 28–38.
 • Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH et al.: The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry 1998; 59 Suppl 20: 22–33.
 • Sheehan DV, Sheehan KH, Shytle RD et al.: Reliability and validity of the Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents (MINI-KID). J Clin Psychiatry 2010; 71: 313–326.
 • Weller EB, Weller RA, Fristad MA et al.: Children’s Interview for Psychiatric Syndromes (ChIPS). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39: 76–84.
 • Young ME, Bell ZE, Fristad MA: Validation of a brief structured interview: the Children’s Interview for Psychiatric Syndromes (ChIPS). J Clin Psychol Med Settings 2016; 23: 327–340.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a5608d8f-b678-4791-a447-3d61420f7946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.