PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 23 | 3 | 137-142
Article title

Mepolizumab. Przeciwciało monoklonalne przeciwko interleukinie 5 w terapii pacjentów z ciężką astmą eozynofilową

Content
Title variants
EN
Mepolizumab. Anti-IL-5 monoclonal antibody therapy in patients with Severe Eosinophilic Asthma
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mepolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (IgG1, kappa) skierowanym przeciwko ludzkiej interleukinie 5 (IL-5), która wpływa na eozynofile odgrywające bardzo ważną rolę w procesie zapalnym toczącym się w drzewie oskrzelowym. Lek cechuje się wysokim powinowactwem do IL-5 i blokuje jej wiązanie z łańcuchem alfa kompleksu receptora IL-5 znajdującego się na powierzchni eozynofila. Opublikowane wyniki przeprowadzonych dotychczas badań klinicznych wykazują, iż mepolizumab dodany do leczenia pacjentów z ciężką astmą eozynofilową pozwala zredukować częstość zaostrzeń astmy oraz wykazuje oszczędzający wpływ na stosowanie systemowych glikokortykosteroidów, przy zachowaniu kontroli choroby. Mepolizumab jest lekiem zarejestrowanym w Europie w terapii uzupeł- niającej dla pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z rozpoznaną ciężką, oporną na leczenie astmą eozynofilową. W Polsce jest lekiem refundowanym od 1. listopada 2017 roku i dostępnym dla chorych w ramach programu lekowego leczenia cięż- kiej astmy eozynofilowej.
EN
Mepolizumab is a humanized monoclonal antibody (IgG1, kappa) against IL-5, which mediates the role of the eosinophils in the inflammatory process of the airways. The drug has a high affinity for IL-5 and blocks the binding of IL5 to the alpha chain of the IL-5 receptor complex expressed on the eosinophil cell surface. The published results of the clinical trials show that the use of mepolizumab in the treatment of patients with severe eosinophilic asthma reduces the exacerbation rates, as well as decreases the doses of glucocorticosteroids (with the maintenance of asthma control). At present, mepolizumab is registered in the European Union as an adjunctive therapy in adults and pediatric patients aged 6-17 years with inadequately controlled severe eosinophilic asthma. In Poland mepolizumab has been a reimbursable drug since 1st November, 2017 and is available under the national drug program for adults with severe eosinophilic asthma.
Discipline
Publisher
Year
Volume
23
Issue
3
Pages
137-142
Physical description
Contributors
author
 • Dział Medyczny GSK Polska
author
 • Dział Medyczny GSK Polska
References
 • 1. GBD 2015 Chronic Respiratory Disease Collaborators. Global, regional, and national deaths, prevalence, disability-adjusted life years, and years lived with disability for chronic obstructive pulmonary disease and asthma, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Respir Med 2017; 5: 691- 706.
 • 2. Chung KF, Wenzel SE, Brozek JL, et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. Eur Respir J 2014; 43: 343-73.
 • 3. Clutterbuck EJ, Hirst EM, Sanderson CJ. Human interleukin-5 regulates the production of eosinophils in human bone marrow cultures: comparison and interaction with IL-1, IL-3, IL-6 and GM-CSF. Blood 1989; 73: 1504-12.
 • 4. Varricchi G, Bagnasco D, Borriello F, et al. Interleukin-5 pathway inhibition in the treatment of eosinophilic respiratory disorders: evidence and unmet needs. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2016; 16: 186-200.
 • 5. Wenzel SE. Asthma phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches. Nat Med 2012; 18: 716-25.
 • 6. Charakterystyka Produktu Leczniczego Nucala, 2018.
 • 7. www.ginasthma.org.2016.
 • 8. http://www.ema.europa.eu.
 • 9. Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2017 (www.mz.gov.pl).
 • 10. Flood-Page P, Swenson C, Faiferman I, et al. A study to evaluate safety and efficacy of mepolizumab in patients with moderate persistent asthma. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: 1062-71.
 • 11. Haldar P, Brightling CE, Hargadon B, et al. Mepolizumab and exacerbations of refractory eosinophilic asthma. N Engl J Med 2009; 360: 973-84.
 • 12. Nair P, Pizzichini MM, Kjarsgaard M, et al. Mepolizumab for prednisone-dependent asthma with sputum eosinophilia. N Engl J Med 2009; 360: 985-93.
 • 13. Pavord ID, Korn S, Howarth P, et al. Mepolizumab for severe eosinophilic asthma (DREAM): a multicentre, doubleblind, placebo-controlled trial. Lancet 2012; 380: 651-9.
 • 14. Ortega HG, Liu MC, Pavord ID, et al. Mepolizumab treatment in patients with severe eosinophilic asthma. N Engl J Med 2014; 371: 1198-207.
 • 15. Bel EH, Wenzel SE, Thompson PJ, et al. Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma. N Engl J Med 2014; 371: 1189-97.
 • 16. Lugogo N, Domingo CH, Chanez P, et al. Long-term efficacy and safety of mepolizumab in patients with severe eosinophilic asthma: a multi-center, open-label, Phase IIIb study. Clin Ther 2016; 38: 2058-70.
 • 17. Chupp GL, Bradford ES, Albers FC, et al. Efficacy of mepolizumab add-on therapy on health-related quality of life and markers of asthma control in severe eosinophilic asthma (MUSCA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicentre, phase 3b trial. Lancet Respir Med 2017; 5: 390-400.
 • 18. Ortega HG, Yancey SW, Mayer B, et al. Severe eosinophilic asthma treated with mepolizumab stratified by baseline eosinophil thresholds: a secondary analysis of the DREAM and MENSA studies. Lancet Respir Med 2016; 4: 549-56.
 • 19. Yancey SW, Keene ON, Albers FC, et al. Biomarkers for severe eosinophilic asthma. J Allergy Clin Immunol 2017; 140: 1509-18.
 • 20. Pouliquen IJ, Kornmann O, Barton SV, et al. Characterization of the relationship between dose and blood eosinophil response following subcutaneous administration of mepolizumab. Int J Clin Pharmacol Ther 2015; 53: 1015-27.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a54dc961-8981-4345-9b02-e54157a1c0d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.