PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 71 | 418-424
Article title

Analiza przyczyn zgonów w ciągu pierwszego roku życia wcześniaków i dzieci urodzonych o czasie w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Patomorfologii w Zabrzu w latach 2010–2015

Content
Title variants
EN
Analysis of causes of preterm and full-term infant death in postmortem examination data of Chair and Department of Pathomorphology in Zabrze
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
WSTĘP: Pomimo wysokich standardów opieki nad kobietą ciężarną i noworodkiem, pierwsze tygodnie po porodzie stanowią szczególny okres życia o podwyższonym ryzyku zgonu. Przeprowadzenie analizy zgonów może zrodzić cenne sugestie, służące zarówno ginekologom, jak i neonatologom, pozwalające zmniejszyć umieralność w obu grupach. CEL:Celem pracy była analiza przyczyn zgonów wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie w latach 2010– –2015. MATERIAŁ I METODY: Dane opracowano na podstawie protokołów sekcyjnych z lat 2010–2015 zgromadzonych w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii SUM w Zabrzu. Przeanalizowano 103 protokoły sekcyjne. Uzyskane informacje zebrano w programie Microsoft Office Excel 2010. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu StatSoft, Inc. Statistica version 12.0. WYNIKI: Okres noworodkowy obarczony jest wysoką śmiertelnością. W tym czasie zmarła większość poddanych badniu dzieci, w tym aż 55 wcześniaków (75%) i 24 dzieci urodzonych o czasie (80%). Choroby układu oddechowego występowały znamiennie częściej w grupie wcześniaków niż u dzieci urodzonych o czasie (42% i 17%; p = 0,0094). Odmienną tendencję stwierdzono w przypadku wad wrodzonych, które zdecydowanie częściej pojawiały się u dzieci urodzonych o czasie (p = 0,0012). Odnotowano je u 50% noworodków, podczas gdy w grupie wcześniaków wystąpiły jedynie u 18% badanych. WNIOSKI: Główną przyczyną śmierci wcześniaków była niewydolność wielonarządowa, która wystąpiła u 38% badanej grupy. Wśród noworodków urodzonych o czasie zasadniczą przyczyną zgonu było nagłe zatrzymanie krążenia.
EN
INTRODUCTION: Despite the extreme levels of care given to pregnant women and newborns, there is a high risk of infant mortality during the first weeks post-delivery. Understanding the causes might be fruitful for gynaecologists and neonatologists in reducing the risk factors involved. This could be achieved by targeting perinatal and postnatal care. The aim of this research project was to analyse the causes of preterm and full term infant deaths during the period of 2010 to 2015. MATERIAL AND METHODS: The analysis was performed in accordance with the autopsy protocols provided by the Chair and Department of Pathomorphology, Zabrze. The data contains 103 protocols which involved infants within the age range 0–1 years. The obtained information collected in Microsoft Office Excel 2010. Further analysis of the data was conducted using the software StatSoft, Inc. Statistica 12.0. RESULTS: The highest mortality rate was observed in the neonatal period – 55 (75%) premature babies and 24 (80%) full-term babies. There was statistical significance in the frequency of both pulmonary diseases (p = 0.0094) – full-term (17%) and pre-term (42%) babies – and in congenital defects (p = 0.0012) – full-term (50%) and pre-term (18%) babies. CONCLUSIONS: The research showed that the main cause of death in 38% of pre-term babies was due to multi-organ failure, whereas those in the case of full-term babies (14%) was due to sudden cardiac arrest.
Discipline
Year
Volume
71
Pages
418-424
Physical description
Contributors
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
author
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Patomorfologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Dzieci w Polsce w 2014 roku. Charakterystyka demograficzna. Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2015.
 • 2. Podstawy neonatologii. Red. J. Gadzinowski, M. Szymankiewicz, E. Gulczyńska. Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. Poznań 2014.
 • 3. DiPietro Mager N. Preventing infant mortality: Pharmacists' call to action. J. Am. Phrm. Assoc. 2016; 56(1): 82–87.
 • 4. Szczyt M. Przestrzenne zróżnicowanie umieralności niemowląt w Polsce w latach 1997–2004. Katedra Statystyki i Demografii. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011.
 • 5. Sobczyk W. i in. Umieralność niemowląt oraz wybrane aspekty ochrony zdrowia kobiet i dzieci w województwie śląskim w latach 2012–2013. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej. Katowice 2014.
 • 6. Raju T.N., Higgins R.D., Stark A.R., Leveno K.J. Optimizing care and outcome for late – preterm (near-term) infants. A summary of the workshop sponsored by the National Institute of Child Health and Human Development. Pediatrics 2006; 118(3): 1207–1214.
 • 7. Helwich E. Wcześniactwo, http://pediatria.mp.pl/choroby/noworodek/ show.html?id=79079 [dostęp: 12.04.2016].
 • 8. Maliński M., Szymszal J. Współczesna statystyka matematyczna w medycynie w arkuszach kalkulacyjnych. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice 1999.
 • 9. Bury A., Meissner E., Szram S., Berent J. Analiza przyczyn zgonów płodów, noworodków i niemowląt w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Łodzi w latach 2000-2010. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2011; 61(4): 360–366.
 • 10. Kunz J., Kopacz P. Analiza porównawcza zgonów gwałtownych i nagłych dzieci i młodzieży do 14 roku życia w latach 1946–1973 i 1996–2005 w materiale sekcyjnym krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2007; 57(3): 318–321.
 • 11. Bloch-Bogusławska E., Wolska E., Paradowska A. Zgony dzieci w wie-ku noworodkowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieciobójstwa w mate-riale Zakładu Medycyny Sądowej w Bydgoszczy w latach 1992–2006. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2008; 58(4): 145–149.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a4f79d5c-9d5b-4dc0-a2c2-b8c4bb6a8a76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.