PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 2 | 141-145
Article title

Możliwości leczenia kamicy moczowodowej u dzieci

Content
Title variants
EN
Possibilities of urolithiasis treatment among children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Urolithiasis is a disorder, in which deposits are formed either in kidneys or urinary tracts. Currently we can observe a rise of urolithiasis occurrence. The statistics show that approximately 0.5-5% adults and 0.1-5% of children suffer from this disease. To detect the presence of deposits is a significant problem when it comes to children and infants. Considering a rise of occurrence, relapses and complications of urolithiasis it is important to create treatment schemes, which will be both effective and safe, even if a necessity of repeating them arise. Non-operative procedures are effective in 80% as far as deposits to 4 mm size are concerned. The most common way to heal urolithiasis until the 80’s of 20th century was an open surgery. The aim of this surgery was to make an incision of the kidney pulp. Nowadays in most cases operation has been replaced by less invasive procedures such as: ESWL, PCNL, URSL. This report show the case of female patient, who suffer from urolithiasis and was treated by ESWL method several times, ineffectively. After this, URSL procedure was performed, because of the presence of deposits in the ureter. One of the complications of the ESWL procedure is a ”stone way”. After ESWL procedure, patient needs monitoring by USG, which can: quickly show the complication of ”stone way” and introduce additional treatment, which allow deposits to be expelled. ”Stone way” can cause difficulty in urine flow, which may lead to pain and dilatation of ureters and calyx-pelvis systems. In such situations often urgent surgery is the only solution. During last twenty years, a lot has changed when it comes to the methods of urolithiasis treatment in Poland. Today most common procedures are: ESWL, URSL. In comparison: setting up Zeiss loop or Dormia basket and open surgeries are rarely performed in order to remove deposits from the urinary system.
PL
Kamicą układu moczowego nazywamy schorzenie, w którym wytwarzane są złogi w obrębie nerek lub dróg moczowych. Obecnie obserwuje się wzrost częstości występowania kamicy. Szacuje się, iż częstość występowania kamicy układu moczowego wynosi 0,5-5% w grupie dorosłych i 0,1-5% u dzieci. Istotnym problemem jest wykrywanie złogów u małych dzieci, również u niemowląt. Biorąc pod uwagę coraz częstsze wykrywanie kamicy układu moczowego, jej nawrotowość i powikłania, ważne jest wypracowanie schematów leczniczych skutecznych i jednocześnie bezpiecznych, nawet przy konieczności ich kilkukrotnego powtarzania. Postępowanie zachowawcze jest skuteczne w 80%, w przypadkach złogów o wielkości do 4 mm. Powszechnie stosowane do lat 80. XX wieku leczenie operacyjne związane z nacięciem miąższu nerki obecnie w większości przypadków zastępowane jest metodami mniej inwazyjnymi, takimi jak ESWL, PCNL, URSL, a wskazania do leczenia chirurgicznego kamicy zostały znacznie ograniczone. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki z kamicą układu moczowego leczonej kilkakrotnie metodą ESWL bez efektu, a następnie z uwagi na obecność złogów w moczowodzie za pomocą URSL. Jednym z powikłań po zabiegu ESWL może być „droga kamieni”. Po wykonaniu zabiegu ESWL pacjent wymaga monitorowania poprzez wykonywanie badań USG, co pozwala na szybkie uwidocznienie powikłania w postaci „drogi kamieni” i wdrożenie dodatkowego postępowania ułatwiającego wydalenie złogów. „Droga kamieni” może spowodować utrudnienie odpływu moczu, co może być przyczyną dolegliwości bólowych oraz różnego stopnia poszerzeń moczowodów i układów kielichowo-miedniczkowych. Często wymaga interwencji zabiegowej w trybie pilnym. W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpiły w Polsce znaczne zmiany w sposobach leczenia kamicy moczowodowej. Rutynowo stosuje się URSL i ESWL, do rzadkości natomiast należy zakładanie pętli Zeissa, koszyczka Dormia, rzadko też przeprowadza się otwarte operacje w celu usunięcia złogów z układu moczowego.
Keywords
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
141-145
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Oddział Chirurgii Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Ordynator: dr n. med. Beata Jurkiewicz
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Olszewski S., Jung A.: Leczenie zachowawcze kamicy układu moczowego u dzieci. Klin. Pediatr. 1996; 4: 31-35.
 • 2. Iguchi M., Umekawa T., Katoh Y. i wsp.: Prevalence of urolithiasis in Kaizuka city, Japan - an epidemiologic study of urinary stones. Int. J. Urol. 1996; 3: 175-179.
 • 3. Milliner D.S., Murphy M.E.: Urolithiasis in pediatric patients. Mayo Clin. Proc. 1993; 68: 241-248.
 • 4. Pietrusa A., Duda W, Bochynek K. i wsp.: Leczenie kamicy układu moczowego w latach 1997-2002 w materiale własnym. Urol. Pol. 2004; 57.
 • 5. Shattock S.G.: A prehistoric or predynastic Egyptian calculus. Trans. Path. Soc. Lond. 1905; 61: 275-290.
 • 6. Jeon S.S., Hyun J.H., Lee K.S.: A comparison of holmium: YAG laser with Lithoclast lithotripsy in ureteral calculi fragmentation. Int. J. Urol. 2005; 12: 544-547.
 • 7. Lam J.S., Greene TD., Gupta M.: Treatment of proximal ureteral calculi: holmium: YAG laser ureterolithotripsy versus extracorporeal shock wave lithotripsy. J. Urol. 2002; 167: 1972-1976.
 • 8. Bromber K., Wolski Z., Haliński A. i wsp.: Zastosowanie litotrypsji pozaustrojowej w przypadkach kamicy dolnego odcinka moczowodu. Urol. Pol. 2006; 59: 302-305.
 • 9. Bar K., Szkodny A., Szewczyk W i wsp.: Analiza powikłań po zabiegach ESWL. Urol. Pol. 1992; 45: 199-201.
 • 10. Lingeman J.E., Woods J., Toth P.D. i wsp.: The role of lithotripsy and its side effects. J. Urol. 1989; 141: 793-797.
 • 11. Picramenos D., Deliveliotis C., Alexopoulou K. i wsp.: Extracorporeal shock wave lithotripsy for renal stones in children. Urol. Int. 1996; 56: 86-89.
 • 12. Ołpiński M., Borówka A., Krzeski T, Judycki J.: ESWL u dzieci. Urol. Pol. 1992; 45: 87-91.
 • 13. Schmidt M.E., Sharma S., Schoeneich G. i wsp.: Acute complications during and after extracorporeal shockwave lithotripsy. Indian J. Urol. 2001; 17: 118-120.
 • 14. Soyupek S., Armagan A., Ko§ar A. i wsp.: Risk factors for the formation of a steinstrasse after shock wave lithotripsy. Urol. Int. 2005; 74: 323-325.
 • 15. Kellum C.D., Tegtmeyer C.J., Jenkins A.D. i wsp.: The role of radiology in extracorporeal shock wave therapy. Radiology 1987; 165: 431-438.
 • 16. Bagińska J.: Leczenie kamicy moczowodowej. Przegląd Urologiczny 2008; 9.
 • 17. Chaussy C., Wilbert D.M.: Extrakorporale Steßwellen-lithotripsie heute - eine Standortbestimmung. Urologe A 1997; 36: 194-199.
 • 18. Judycki J.: Nowości w ESWL. Urol. Pol. 2001; 3: 44-46.
 • 19. Miękoś E., Pawlak C., Cerski W i wsp.: Ocena wyników leczenia chorych na kamicę moczową na drodze litotrypsji - 10-letnie doświadczenie. Urol. Pol. 2001; 2A: 96.
 • 20. Tiselius H., Ackermann D., Alken P., Buck C.: Guidelines on urolithiasis. EAU 2005 - text updated May 2005.
 • 21. Antczak A., Kwias Z., Woźniak W. i wsp.: Algorytmy decyzyjne w leczeniu kamicy moczowej metodą ESWL. Urol. Pol. 1997; 50: 294-297.
 • 22. Thomas M.V, Sosa R.E.: Shock wave lithotripsy. W: Walsh P.C., Retik A.B., Vaughan E.D. Jr, Wein A.J. (red.): Campbell’s Urology. Wyd. 7, vol. 3, WB. Saunders, Philadelphia 1998: 2735-2749.
 • 23. Bieniec W, Pawłowski W, Myrta J., Gnacik W: Własne doświadczenia w leczeniu kamicy dolnego odcinka moczowodu za pomocą ureterorenoskopii. Urol. Pol. 1995; 48.
 • 24. Menon M., Parulkar B.G., Drach G.W: Urinary lithiasis: etiology, diagnosis, and medical management. W: Walsh P.C., Retik A.B., Vaughan E.D. Jr, Wein A.J. (red.): Campbell’s Urology. WB. Saunders, London 1998: 2661-2733.
 • 25. Schultz-Lampel D., Lampel A.: Chirurgiczne metody leczenia kamicy u dzieci. Wyd. pol., European Urology Update Series, 2001, 3: 19-28.
 • 26. Wieczorkiewicz-Płaza A., Sikora P., Bieniaś B. i wsp.: Leczenie pierwszych epizodów kamicy układu moczowego u dzieci w materiale własnym. Pol. Merkur. Lekarski 2008; 24 supl. 4: 68-70.
 • 27. Smaldone M.C., Cannon G.M. Jr, Wu H.Y. i wsp.: Is ureteroscopy first line treatment for pediatric stone disease? J. Urol. 2007; 178: 2128-2131.
 • 28. Thomas J.C., DeMarco R.T., Donohoe J.M. i wsp.: Pediatric ureteroscopic stone management. J. Urol. 2005; 174: 1072-1074.
 • 29. Bar K., Starownik R.: Małoinwazyjne metody leczenia kamicy układu moczowego. Przegląd Urologiczny 2006; 7.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a41ad016-21f3-45fc-9eaa-694e4331d761
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.