PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 3 | 4 | 250-253
Article title

Nowoczesna tonometria – więcej niż pomiar ciśnienia

Content
Title variants
EN
Modern tonometry – more than pressure measurement
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem Goldmanna, opisany po raz pierwszy w 1957 r., do dziś jest standardem. Jednak jego ograniczenia stały się podstawą licznych poszukiwań zmierzających do opracowania nowego tonometru, którego wyniki pomiarowe byłyby jak najmniej uzależnione od grubości rogówki i innych jej cech. Obecnie badane są urządzenia, które nie tylko mierzą ciśnienie wewnątrzgałkowe, ale także określają inne parametry, jakie mogą być użyteczne w codziennej praktyce okulistycznej. Jednym z nich jest bezkontaktowy tonometr aplanacyjny Reicherta, który wykonuje także analizę właściwości wiskoelastycznych rogówki. Zasada jego działania opiera się na podwójnej aplanacji pojedynczym strumieniem powietrza, co umożliwia ocenę współczynnika oporu rogówki oraz jej histerezy.
EN
Goldmann tonometer intraocular pressure measurement was described in 1957, and is still the standard method in use. However, its limitations were the basis of numerous studies aimed to develop a new device whose dependence on factors such as the thickness and other characteristics of the cornea would be kept to a minimum. Currently, different devices are tested that do not only measure the intraocular pressurebut also define other parameters that may be useful in the daily practice of ophthalmology. These include non-contact applanation tonometer (ORA, Ocular Response Analyzer, Reichert), which performs the analysis of the viscoelastic properties of the cornea too. The principle of operation is based on a bidirectional applanation using a single stream of air, which enables assessment of the corneal resistance factor and corneal hysteresis.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
4
Pages
250-253
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
author
 • Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Klinika Okulistyki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
References
 • 1. European Glaucoma Society. Terminology and guidelines for glaucoma. The fourth edition. Savona, Italy 2014; 33-38.
 • 2. Goldmann H, Schmidt T. Überapplanationstonometrie [Applanation tonometry]. Ophthalmologica 1957; 134(4): 221-242.
 • 3. Hong Y, Shoji N, Morita T, et al. Comparison of corneal biomechanical properties in normal tension glaucoma patients with different visual field progression speed. International Journal of Ophthalmology 2016; 9(7): 973-978.
 • 4. Berk TA, Yang PT, Chan CC. Prospective comparative analysis of 4 different intraocular pressure measurement techniques and their effects on pressure readings. J Glaucoma 2016; 25(10): e897-e904.
 • 5. Miszczyk J, Karwat-Szwabowicz M, Taranek A, et al. Charakterystyka i współczesne metody pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego. Magazyn Lekarza Okulisty 2015; 9(6): 249-257.
 • 6. Hager A, Loge K, Schroeder B, et al. Effect of central corneal thickness and corneal hysteresis on tonometry as measured by dynamic contour tonometry, ocular response analyser, and Goldmann tonometry on glaucomatous eyes. J Glaucoma 2008; 17(5): 361-365.
 • 7. Streho M, Dariel R, Giraud JM, et al. Evaluation of the Ocular Response Analyzer in ocular hypertension, glaucoma and normal populations. Prospective study in 329 eyes. J Fr Ophthalmol 2008; 31(10): 953-960.
 • 8. Congdon NG, Broman AT, Bandeen-Roche K, et al. Central corneal thickness and corneal hysteresis associated with glaucoma damage. Am J Ophthalmol 2006; 141(5): 868-875.
 • 9. Mulak M, Czak W, Grobarek B, et al. Pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego przy pomocy tonometru aplanacyjnego Goldmanna oraz tonometru rezonansowego – badania porównawcze. Magazyn Lekarza Okulisty 2015; 9(3): 140-144.
 • 10. Vandewalle E, Vandenbroeck S, Stalmans I, Zeyen T. Comaparison of Icare, dynamic contour tonometer and ocular response analyzer with Goldmann applanation tonometer in patients with glaucoma. Eur J Ophthalmol 2009; 19(5): 783-789.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a4007737-0e40-49cb-bb51-0b1f8b6ff150
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.