PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 2 | 127-131
Article title

Zespół bólowy kręgosłupa i bóle głowy jako wstępna manifestacja guza rdzenia kręgowego - opis dwóch przypadków

Content
Title variants
EN
Spinal pain syndrome and headache as initial manifestation of spinal cord tumour – a report of two cases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Two cases of intraspinal thoracolumbar tumours with meningeal involvement in boys aged 10.5 and 12 years are presented. Medical history of both patients comprised headaches and back pains lasting for some weeks and months before admission. Because of the significant extension of the neoplastic process, one patient was disqualified from tumour resection and was administered with neoadjuvant chemotherapy. The second patient received partial tumour resection and supplementary intense chemotherapy. Both children died of disease progression after 2 and 15 months after first symptoms occurrence, respectively. Autopsy revealed malignant gliomas with extensive meningeal involvement as well as neoplasm dissemination within central nervous system via cerebro-spinal fluid in both cases. Vertebral pain is a rare neurological symptom in children, requiring particular attention and thorough radiological examination. It needs to be stressed that headaches may be also the first symptom of the tumour located within vertebral column.
PL
Przedstawiamy dwa przypadki guzów śródrdzeniowych odcinka piersiowo-lędźwiowego z towarzyszącym zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych u chłopców w wieku 10,5 i 12 lat. Klinicznie choroba zamanifestowała się bólami głowy i kręgosłupa w okresie kilku tygodni i kilku miesięcy przed hospitalizacją. U jednego dziecka wykonanie zabiegu operacyjnego było niemożliwe ze względu na rozległość procesu nowotworowego, poddano je chemioterapii. U drugiego chłopca przeprowadzono częściową resekcję guza i zastosowano intensywną chemioterapię. Obydwaj chłopcy zmarli w wyniku progresji choroby, odpowiednio - w 2 i 15 miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów neurologicznych. Badanie sekcyjne ujawniło w obydwu przypadkach utkanie glejaków złośliwych z rozległymi naciekami opony miękkiej oraz rozsiew nowotworu drogą płynu mózgowo-rdzeniowego w obrębie układu nerwowego. Zespół bólowy kręgosłupa jest rzadkim zespołem neurologicznym w wieku dziecięcym, wymagającym wnikliwej diagnostyki, ze szczególnym wskazaniem do wykonania badań obrazowych. Pierwszym objawem procesu rozrostowego w kanale kręgowym mogą być również bóle głowy.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
127-131
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
 • Katedra i Zakład Patomorfologii
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
 • Klinika Onkologii i Radioterapii
author
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
 • Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
References
 • 1. Drożyńska E., Połczyńska K., Bień E. i wsp.: Guzy lite kręgosłupa i kanału kręgowego u dzieci. Przyczyny i konsekwencje opóźnień rozpoznania. Med. Wieku Rozwoj. 2004; 2: 183-191.
 • 2. Hertl M.: Ból. W: Hertl M.: Diagnostyka różnicowa w pediatrii. WM, Warszawa 1993: 7-39.
 • 3. Quinones-Hinojosa A., Gulati M., Schmidt M.H.: Intramedullary spinal cord tumors. W: Gupta N., Banerjee A., Haas-Kogan D.: Pediatric CNS Tumors. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2004: 167-182.
 • 4. Strother D.R., Pollack I.F., Fisher P.G. i wsp.: Tumors of the central nervous system. W: Pizzo P.A., Poplack D.G. (red.): Principles and Practice of Pediatric Oncology. Lip-pincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2004: 804-805.
 • 5. O’Sullivan C., Jenkin R.D., Doherty M.A. i wsp.: Spinal cord tumors in children: long-term results of combined surgical and radiation treatment. J. Neurosurg. 1994; 81: 507-512.
 • 6. Colby C., Rozance P., Goodwin T.L., Fisher P.G.: Rapid deterioration of a newborn with congenital spinal cord astrocytoma. Med. Pediatr. Oncol. 2001; 36: 500-502.
 • 7. Weiss E., Klingebiel T., Kortmann R.D. i wsp.: Intraspinal high-grade astrocytoma in a child-rationale for chemotherapy and more intensive radiotherapy? Childs Nerv. Syst. 1997; 13: 108-112.
 • 8. Ciappetta P., Salvati M., Capoccia G. i wsp.: Spinal glioblastomas: report of seven cases and review of the literature. Neurosurgery 1991; 28: 302-326.
 • 9. Allen J.C., Aviner S., Yates A.J. i wsp.: Treatment of high-grade spinal cord astrocytoma of childhood with “8-in-1” chemotherapy and radiotherapy: a pilot study of CCG-945. Children’s Cancer Group. J. Neurosurg. 1998; 88:215-220.
 • 10. Santi M., Mena H., Wong K. i wsp.: Spinal cord malignant astrocytomas. Clinicopathologic features in 36 cases. Cancer 2003; 98: 554-561.
 • 11. Merchant T.E., Nguyen D., Thompson S.J. i wsp.: High-grade pediatric spinal cord tumors. Pediatr. Neurosurg. 1999; 30: 1-5.
 • 12. Przybylski G.J., Albright A.L., Martinez A.J: Spinal cord astrocytomas: long-term results comparing treatments in children. Childs Nerv. Syst. 1997; 13: 375-382.
 • 13. Cohen A.R., Wisoff J.H., Allen J.C., Epstein F.: Malignant astrocytomas of the spinal cord. J. Neurosurg. 1989: 70: 50-54.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a3791eca-7868-4ac7-a90b-564a4122cff9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.