PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 4 | 283-288
Article title

Krwotok wewnętrzny z nacieku nowotworowego u chorej z zaawansowanym rakiem szyjki macicy po chemioterapii – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Tumor-related internal hemorrhage in late-stage post-chemotherapy cervical cancer patient: case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Genital tract bleeding is among the most frequent and life-threatening complications of cervical cancer, potentially resulting in severe hemodynamic disturbances, including death. Bleeding may occur at any clinical stage, but is most frequent in women affected with late-stage tumor (FIGO stages IIIB-IVA). There are many literature reports of genital tract bleeding in patients treated by radio- or radiochemotherapy. The past decade provided a large body of evidence indicating high effectiveness of chemotherapy in both adjuvant and neoadjuvant treatment of patients with late-stage cervical cancer. Our experience with chemotherapy in the treatment of locally advanced tumors of various locations confirmed a risk of hemorrhagic complications, which are paradoxically a side effect of an otherwise favorable therapeutic response. The paper reports on an uncommon complication – internal hemorrhage in a patient with FIGO stage IV chemotherapy-treated cervical cancer. Based on this case discussed are conservative and surgical options for controlling genital tract hemorrhage. Prognosis in these patients is very poor; there is always a risk of hemorrhage, independent on treatment modality chosen. Management of internal hemorrhage in patients with genital malignancies poses a considerable challenge for surgeon’s expertise and requires an advanced technical support. The reported further case confirms the necessity of treating cervical cancer patients in multi-specialty centers.
PL
Krwawienie z dróg rodnych jest jednym z najczęstrzych i najgroźniejszych powikłań raka szyjki macicy (RSM) i może prowadzić do ciężkich powikłań hemodynamicznych u pacjentki ze zgonem włącznie. Krwotok może wystąpić u chorych na ten nowotwór w każdym stopniu klinicznego zaawansowania, jednakże znamiennie częściej występuje u kobiet dotkniętych zaawansowanym miejscowo nowotworem (IIIB-IVA wg FIGO). W literaturze opisano liczne przypadki krwawienia z dróg rodnych u pacjentek leczonych metodą radioterapii lub radiochemioterapii. Ostatnia dekada dostarczyła wielu dowodów wskazujących na wysoką skuteczność chemioterapii w leczeniu adiuwantowym i neoadiuwantowym chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy. Doświadczenia z zastosowaniem chemioterapii w leczeniu zaawansowanych miejscowo nowotworów w różnych lokalizacjach wskazują na możliwość wystąpienia powikłań krwotocznych będących paradoksalnie ubocznym skutkiem dobrej odpowiedzi na leczenie. W pracy przedstawiono nietypowe powikłanie – krwotok wewnętrzny u pacjentki z zaawansowanym RSM (FIGO IV) po leczeniu metodą chemioterapii. Na podstawie opisanego przypadku omówiono zarówno zachowawcze, jak i zabiegowe możliwości opanowania krwotoku z dróg rodnych. Rokowanie u tych pacjentek jest bardzo złe; musimy pamiętać, że bez względu na to, jaką metodę leczenia wybierzemy, zawsze trzeba liczyć się z możliwością wystąpienia krwotoku. Postępowanie z krwotokami wewnętrznymi u chorych na nowotwory narządu rodnego stwarza poważne wyzwanie dla umiejętności chirurga oraz wymaga bardzo zaawansowanego zaplecza technicznego. Opisany przypadek wskazuje na konieczność leczenia chorych na raka szyjki macicy w ośrodkach wielospecjalistycznych.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
283-288
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
References
 • 1. Martin-Hirsch P.P., Keep S.L., Bryant A.: Interventions for preventing blood loss during the treatment of cervical intra-epithelial neoplasia. Cochrane Database Syst. Rev. 2010: (6): CD001421.
 • 2. Frati A., Ducarme G., Wernet A. i wsp.: Uterine artery embolization as treatment for life-threatening haemorrhage from a cervical choriocarcinoma: a case report. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2008; 141: 87-88.
 • 3. Hiraoka O., Chao C.: Pelvic vascular bed isolation chemotherapy in the management of hemorrhage caused by advanced cervical cancer. A report of four clinical cases. Gynecol. Oncol. 1976; 4: 87-107.
 • 4. Greer B.E., Koh W.J., Abu-Rustum N.R. i wsp.: Cervical cancer. J. Natl Compr. Canc. Netw. 2010; 8: 1388-1416.
 • 5. Loizzi V, Cormio G., Vicino M., Selvaggi L.: Neoadjuvant chemotherapy: an alternative option of treatment for locally advanced cervical cancer. Gynecol. Obstet. Invest. 2008; 65: 96-103.
 • 6. Chen H., Liang C., Zhang L. i wsp.: Clinical efficacy of modified preoperative neoadjuvant chemotherapy in the treatment of locally advanced (stage IB2 to IIB) cervical cancer: randomized study. Gynecol Oncol. 2008; 110: 308-315.
 • 7. Gonzalez-Marti'n A., Gonzalez-Cortijo L., Carballo N. i wsp.: The current role of neoadjuvant chemotherapy in the management of cervical carcinoma. Gynecol. Oncol. 2008; 110 (supl. 2): S36-S40.
 • 8. Long H.J., Laack N.N.I., Gostout B.S.: Prevention, diagnosis, and treatment of cervical cancer. Mayo Clin. Proc. 2007; 82: 1566-1574.
 • 9. Neoadjuvant Chemotherapy for Cervical Cancer Meta-Analysis Collaboration NACCCMA Collaboration: Neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cervix cancer. Cochrane Database Syst. Rev. 2004; (2): CD001774.
 • 10. Picci P., Bohling T., Bacci G. i wsp.: Chemotherapy-induced tumor necrosis as a prognostic factor in localized Ewing‘s sarcoma of the extremities. J. Clin. Oncol. 1997; 15: 1553-1559.
 • 11. Papp Z., Murvay K., Szeverenyi M., Peter M.: [A life-saving hemostatic procedure by ligation of the hypogastric artery in hemorrhage caused by cervix carcinoma]. Orv. Hetil. 1989; 130: 1715-1718.
 • 12. Papp Z., Tóth-Pal E., Papp C. i wsp.: Hypogastric artery ligation for intractable pelvic hemorrhage. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2006; 92: 27-31.
 • 13. Doumouchtsis S.K., Papageorghiou A.T., Arulkumaran S.: Systematic review of conservative management of postpartum hemorrhage: what to do when medical treatment fails. Obstet. Gynecol. Surv. 2007; 62: 540-547.
 • 14. Sobiczewski P., Bidzinski M., Derlatka P.: Laparoscopic ligature of the hypogastric artery in the case of bleeding in advanced cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2002; 84: 344-348.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a351c954-284e-491a-b645-93b7c1b60cda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.