PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 2 | 197–204
Article title

Profil zaburzeń psychicznych na podstawie psychiatrii konsultacyjnej u pacjentów hospitalizowanych w wielospecjalistycznym dziecięcym szpitalu klinicznym

Content
Title variants
EN
The profile of mental disorders based on consultation psychiatry in patients of the multidisciplinary children’s teaching hospital
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Consultation psychiatry plays an important role in developmental medicine. The concept of consultation psychiatry in general medicine includes diagnosis, support and assistance in solving psychiatric, psychological or psychosocial problems of the patient. Child psychopathology, which results from the interaction of biological and psychosocial factors, may be manifested by categorical psychiatric disorders, which may coexist with somatic diseases, and may also be a secondary reaction in response to other illnesses. The disorganisation of behaviour in patients at the developmental period may also result from the response to the disease or hospitalisation. On the other hand, mental disorders can significantly hamper the treatment of somatic diseases. The objective of this study was to determine the spectrum of psychopathology and to analyse the reasons for psychiatric consultation on the multidisciplinary wards of the University Children’s Teaching Hospital. During 9 years, 741 psychiatric consultations were carried out. The results obtained indicate that anxiety, stress-related and somatoform disorders were the most common category of mental disorders (30.5%) observed in consulted girls (30.0%) and boys (31.5%). Emotional and conduct disorders were found in 22.8% of the consulted children. There was a significant difference (p = 0.02) between boys (31%) and girls (18.3%). Eating disorders were identified in 17% of the examined group. This category, which includes anorexia nervosa, atypical anorexia and bulimia, was significantly more frequently (p < 0.001) observed in girls (23.9%) than boys (3.6%). A refusal to eat (24.4%) was, next to deliberate intake of pharmacological agents (21.7%), the most common reason for psychiatric consultations in the examined group.
PL
Psychiatria konsultacyjna zajmuje ważne miejsce w medycynie wieku rozwojowego. Pojęcie psychiatrii konsultacyjnej obejmuje problematykę psychiatrii w medycynie ogólnej dotyczącą świadczeń klinicznych, wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu psychiatrycznych, psychologicznych czy psychospołecznych trudności pacjenta. Psychopatologia dziecka, wynikająca z oddziaływania czynników biologicznych i psychospołecznych, może przejawiać się kategorialnymi zaburzeniami psychicznymi, które mogą współwystępować ze schorzeniami somatycznymi, jak również być odpowiedzią wtórną na chorobę somatyczną. W sytuacji leczenia szpitalnego dezorganizacja zachowania pacjentów w okresie rozwojowym może wynikać również z reakcji na chorobę czy hospitalizację. Z drugiej strony zaburzenia psychiczne mogą znacząco utrudniać proces leczenia choroby somatycznej. Celem podjętej pracy były ustalenie spektrum psychopatologii oraz analiza przyczyn kierowania na konsultacje psychiatryczne pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Badaniami objęto okres 9 lat, podczas których udzielono 741 konsultacji psychiatrycznych. Uzyskane wyniki badań wykazały, że zaburzenia lękowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną, były najczęściej (30,5%) stwierdzaną kategorią zaburzeń wśród konsultowanych dziewcząt (30,0%) i chłopców (31,5%). Dużą grupę pacjentów stanowiły osoby z mieszanymi zaburzeniami zachowania i emocji (22,8%), które istotnie częściej (p = 0,02) były rozpoznawane w populacji badanych chłopców (31,0%). Zaburzenia odżywiania stwierdzono u 17% konsultowanych. Kategoria zaburzeń odżywiania, obejmująca jadłowstręt psychiczny, anoreksję atypową, bulimię, istotnie częściej (p < 0,001) dotyczyła dziewcząt (23,9%) niż chłopców (3,6%). Odmowa jedzenia (24,4%) obok celowego zażycia środków farmakologicznych (21,7%) była najczęstszym powodem kierowania pacjentów na konsultacje psychiatryczne w badanej grupie.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
197–204
Physical description
Contributors
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny, Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, Białystok, Polska. Dyrektor: dr n. med. Janusz Pomaski
References
 • 1. Powell RC: Helen Flanders Dunbar (1902–1959) and a holistic approach to psychosomatic problems: I. The rise and fall of a medical philosophy. Psychiatr Q 1977; 49: 133–152.
 • 2. Leder S, Brykczyńska C (eds.): Psychiatryczne i psychologiczne aspekty praktyki medycznej. Wybrane zagadnienia psychiatrii konsultacyjnej/liaison. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1999.
 • 3. Blumenfield M, Tiamson MLA: Consultation-Liaison Psychiatry. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2003.
 • 4. Rymaszewska J: Zagadnienia i ogólne zasady w psychiatrii konsultacyjnej. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2007; 7: 1–7.
 • 5. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Kraków – Warszawa 1997.
 • 6. Wittchen HU, Lieb R, Wunderlich U et al.: Comorbidity in primary care: presentation and consequences. J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl. 7): 29–38.
 • 7. Ballenger JC, Davidson JR, Lecrubier Y et al.: Consensus statement on the primary care management of depression from the International Consensus Group on Depression and Anxiety. J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl. 7): 54–61.
 • 8. Ballenger JC, Davidson JR, Lecrubier Y et al.; International Consensus Group on Depression and Anxiety: Consensus statement on depression, anxiety, and cardiovascular disease. J Clin Psychiatry 2001; 62 (Suppl. 8): 24–27.
 • 9. Ballenger JC, Davidson JR, Lecrubier Y et al.; International Consensus Group on Depression and Anxiety: Consensus statement on depression, anxiety, and oncology. J Clin Psychiatry 2001; 62 (Suppl. 8): 64–67.
 • 10. Ballenger JC, Davidson JR, Lecrubier Y et al.; Internatinal Consensus Group on Depression and Anxiety: Consensus statement on depression, anxiety, and functional gastrointestinal disorders. J Clin Psychiatry 2001; 62 (Suppl. 8): 48–51.
 • 11. Schulberg HC, Katon WJ, Simon GE et al.: Best clinical practice: guidelines for managing major depression in primary medical care. J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl. 7): 19–28.
 • 12. Gorczyca P, Kapinos-Gorczyca A: Zaburzenia psychiczne wśród konsultowanych dzieci w oddziałach szpitala wielospecjalistycznego. Psychiatria i Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży 2001; 1: 244–252.
 • 13. Dejong M, Fombonne E: Depression in paediatric cancer: an overview. Psychooncology 2006; 15: 553–566.
 • 14. Gili M, Comas A, García-García M et al.: Comorbidity between common mental disorders and chronic somatic diseases in primary care patients. Gen Hosp Psychiatry 2010; 32: 240–245.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a34d4954-a0d0-4619-9532-009d1ea97920
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.