PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 269–275
Article title

Przepukliny Spigla w badaniu ultrasonograficznym

Content
Title variants
EN
Sonographic imaging of Spigelian hernias
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the work was to present clinical material referring to rarely occurring abdominal
cavity hernias in semilunar line – Spigelian hernias diagnosed with the help of ultrasound.
Material and methods: In the period from 1995 to 2001 785 anterior abdominal
wall hernias were diagnosed including 11 Spigelian hernias (1.4%) diagnosed in 10 patients
(7 women and 3 men) aged from 38 to 65 years old (average age 48). Eight patients
complained of spastic pain in abdomen, in 5 of them it was accompanied by bloating and
sometimes loud peristalsis. All the patients had been observing the mentioned symptoms
from 2 to 5 years. Each of them had had colonoscopy and abdominal cavity ultrasound
examination performed, some of them even three times. In 3 women with uterine fibroid
the uterus was removed which did not eliminate the symptoms. The ultrasound examination
of the abdominal integument was performed mainly with the use of linear transducers
of the frequency of 7–12 MHz; in obese patients also convex transducers were used
(3,5–6 MHz). Each examination of abdominal integument included the assessment of the
following areas: linea alba from xiphoid process to pubic symphysis including umbilicus,
both semilunar lines from costal margins to pubic bones, and also inguinal areas. Moreover,
all types of postoperative scars were examined. Each hernia was assessed in terms of
size (the greatest dimension), hernia sac contents, width of the ring and reducibility under
the compression of the transducer. Moreover, cough test and Valsalva’s maneuver were
performed. Generally, the examination was performed in a standing position. Results:
In 9 patients hernias were localized unilaterally, in one patient bilaterally. In 7 cases
the hernia sac contained small bowel, in 2 cases the preperitoneal and omental fat, and
in 2 cases preperitoneal fat only. Eight patients presenting with clinical symptoms underwent
operative repair. Conclusion: Ultrasound examination is beneficial in confirming the
diagnosis of Spigelian hernias especially in terms of proper, therapeutic decision‑making.
PL
Celem pracy było zaprezentowanie materiału klinicznego dotyczącego rzadko występujących
przepuklin jamy brzusznej w kresie półksiężycowatej – przepuklin Spigla
rozpoznanych za pomocą ultrasonografii. Materiał i metoda: W okresie od 1995 do
2011 roku w badaniu ultrasonograficznym rozpoznano 785 przepuklin powłok przedniej
ściany brzucha, w tym 11 przepuklin Spigla (1,4%), stwierdzonych u 10 chorych
(7 kobiet i 3 mężczyzn) w wieku od 38 do 65 lat (średnia 48 lat). Ośmiu pacjentów
skarżyło się na kurczowe bóle w podbrzuszu, przy czym u 5 towarzyszyły
temu wzdęcia brzucha i niekiedy głośna perystaltyka. Wszyscy wymienione objawy
obserwowali od 2 do 5 lat. Każdy z nich miał wykonane badanie kolonoskopowe
i ultrasonograficzne jamy brzusznej, niektórzy nawet trzykrotnie. U 3 kobiet usunięto
zmienioną mięśniakowato macicę, co nie wyeliminowało dolegliwości. Badania
ultrasonograficzne powłok brzusznych przeprowadzono głównie głowicami liniowymi
o częstotliwości 7–12 MHz; u osób otyłych stosowano również głowice konweksowe
(3,5–6 MHz). Badanie powłok brzusznych obejmowało ocenę następujących okolic:
kresy białej od wyrostka mieczykowatego mostka do spojenia łonowego łącznie z pępkiem,
obu kres półksiężycowatych od łuków żebrowych do kości łonowych, a także
okolic pachwin. Ponadto badano wszelkie blizny pooperacyjne. Każdą przepuklinę
oceniano pod względem wielkości (największy wymiar), zawartości worka przepuklinowego,
szerokości wrót i odprowadzalności przy ucisku głowicą. Ponadto stosowano
próbę kaszlową i Valsalvy. Zasadniczo badanie przeprowadzano w pozycji
stojącej. Wyniki: U 9 osób przepukliny były zlokalizowane jednostronnie, u 1 osoby
obustronnie. W 7 przypadkach worek przepuklinowy zawierał jelito cienkie, w 2 przypadkach
– tłuszcz przedotrzewnowy i sieć, a w pozostałych 2 przypadkach – tylko
tłuszcz przedotrzewnowy. U 8 chorych przepukliny powodowały objawy kliniczne;
osoby te zostały zoperowane. Wniosek: Badanie ultrasonograficzne spełnia wymogi
skutecznej metody diagnostycznej w diagnostyce przepuklin Spigla i pozwala na podjęcie
właściwej decyzji terapeutycznej.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
269–275
Physical description
Contributors
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
author
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
 • Samokształceniowe Koło Ultrasonografii przy Zakładzie Genetyki i Patomorfologii PUM w Szczecinie
References
 • 1. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary. Wyd. 28, W.B. Saunders Company, Philadelphia – Tokyo 1994.
 • 2. Ciesielska‑Krosny A, Mazur D, Waszczuk E, Paradowski L: Przepuklina Spigela. Gastroenterol Pol 2011; 18: 80–83.
 • 3. Hodgson TJ, Collins MC: Anterior abdominal wall hernias: diagnosis by ultrasound and tangential radiographs. Clin Radiol 1991; 44: 185–188.
 • 4. Hiller N, Alberton Y, Shapira Y, Hadas‑Halpern I: Richter’s hernia strangulated in a Spigelian hernia: ultrasonic diagnosis. J Clin Ultrasound 1994; 22: 503–505.
 • 5. Miller PA, Mezwa DG, Feczko PJ, Jafri ZH, Madrazo BL: Imaging of abdominal hernias. Radiographics 1995; 15: 333–347.
 • 6. Ganz E, Tazzioli G, Mosca D, Amorotti C, Speranza M: Ventrolateral hernias of the abdominal wall. The anatomicopathologic, clinical and therapeutic considerations. Minerva Chir 1997; 52: 1441–1445.
 • 7. Kuś H, Mackiewicz Z: Przepukliny brzuszne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997: 76.
 • 8. Ianora AA, Midiri M, Vinci R, Rotondo A, Angelelli G: Abdominal wall hernias: imaging with spiral CT. Eur Radiol 2000; 10: 914–919.
 • 9. Rettenbacher T, Hollerweger A, Macheiner P, Gritzmann N, Gotwald T, Frass R et al.: Abdominal wall hernias: cross‑sectional imaging signs of incarceration determined with sonography. AJR Am J Roentgenol 2001; 177: 1061–1066.
 • 10. Aguirre DA, Casola G, Sirlin C: Abdominal wall hernias: MDCT findings. AJR Am J Roentgenol 2004; 183: 681–690.
 • 11. Levy G, Nagar H, Blachar A, Ben‑Sira L, Kessler A: Pre‑operative sonographic diagnosis of incarcerated neonatal Spigelian hernia containing the testis. Pediatr Radiol 2003; 33: 407–409.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a33df9a5-04fb-4acd-85a7-5cbc497cab5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.