PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 2 | 41-46
Article title

Problem rozpoznawania neuropatii słuchowej w ramach Programu Powszechnych Badań Przesiewowych Słuchu u Noworodków

Content
Title variants
EN
The problem of recognizing auditory neuropathy in the framework of the Universal Hearing Screening Program in Newborns
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od stycznia 2003 r. w całej Polsce działa Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków (PPPBSN), którego zadaniem jest bardzo wczesne wykrycie niedosłuchu w całej populacji nowonarodzonych dzieci. Program ten jest skuteczną metodą wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci, a także rozpoczęcia leczenia i rehabilitacji niedosłuchu, określanej terminem wczesnej interwencji audiologicznej. Terminem neuropatii słuchowej określa się zespół zaburzeń czynności narządu słuchu, charakteryzujący się prawidłową funkcją komórek słuchowych zewnętrznych, przy nieprawidłowej czynności dalszych odcinków drogi słuchowej. Neuropatia słuchowa występuje u ok. 9% niemowląt. Zadaniem ośrodków I poziomu skryningu jest przeprowadzenie badania przesiewowego słuchu u wszystkich żywo urodzonych noworodków w pierwszej lub drugiej dobie życia. Wykonywanym na tym etapie badaniem słuchu jest badanie otoemisji akustycznej; aktualnie rejestruje się otoemisję produktów zniekształceń nieliniowych ślimaka. Ponieważ otoemisja akustyczna rejestruje jedynie czynność komórek słuchowych zewnętrznych, a nie ocenia funkcji dalszych odcinków drogi słuchowej, istnieje pewne ryzyko „przeoczenia” dzieci z neuropatią słuchową. Dotyczy to zwłaszcza tych dzieci, u których nie stwierdza się innych czynników ryzyka uszkodzenia słuchu.
EN
Since January 2003, the Program for Universal Hearing Screening in Newborns (PPPBSN) has been operating throughout Poland. Its aim is to detect hearing loss at an early stage in the entire population of newborn children. This program is an effective method of early detection of hearing disorders in children, as well as the initiation of treatment and rehabilitation of hearing loss, referred to as early audiological intervention. The term auditory neuropathy is defined as the syndrome of hearing organ dysfunction, characterized by the normal function of the external auditory cells, with the abnormal function of the distal auditory path. Auditory neuropathy occurs in approximately 9% of infants. The task of the first level of screening centers is to perform a hearing screening test in all live born newborns in the first or second day of life. The hearing test performed at this stage is the study of otoacoustic emission, currently the otoacoustic of non-linear distortion products is registered. Because otoacoustic emission records the activity of external auditory cells and does not assess the function of distal auditory path, there is a certain risk of „missing” children with auditory neuropathy. This regards in particular children for whom there are no other risk factors of hearing disorders.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
41-46
Physical description
Contributors
 • Oddział Kliniczny Foniatrii i Audiologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
References
 • 1. Sininger YS, Hood LJ, Starr A, Berlin CI, Picton TW. Hearing loss due to auditory neuropathy. Audiol Today 1995; 7: 10-13.
 • 2. Berlin CI, Linda J, Hood T et al. Multi-site diagnosis and management of 260 patients with Auditory Neuropathy/ Dys-synchrony (Auditory Neuropathy Spectrum Disorder). Int J Audiol 2010; 49(1): 30-43.
 • 3. Caruso G, Santoro L, Perretti A. Clinical and electrophysiological findings in various hereditary sensory neuropathies. Acta Neurol (Napoli) 1992; 14(4-6): 345-62.
 • 4. Berlin CI, Hood LJ, Cecola RP, Jackson DF, Szabo P. Does type afferent neuron dysfunction reveal itself through lack of efferent suppression? Hear Res 1993; 65(1-2): 40-50.
 • 5. Kraus N, Bradlow AR, Cheatham M, Cunningham  J, King  CD, Koch DB, et al. Consequences of neural asynchrony: a case of auditory neuropathy. J Assos Res Otolaryngol 2000; 1(1): 33-45.
 • 6. Starr A, Sininger Y, Nguyen T, Michalewski HJ, Oba S, Abdala C. Cochlear receptor microphonic and summating potentials, otoacoustic emissions and auditory pathway (auditory brain stem potentials) activity in auditory neuropathy. Ear Hear 2001; 22(2): 91-9.
 • 7. Ptok M. Otoacoustic emissions, auditory evoked potentials, pure tone thresholds and speech intelligibility in cases of auditory neuropathy. HNO 2000; 48(1): 28-32.
 • 8. Rance G, Beer DE, Cone-Wesson B, Shepherd RK, Dowell RC, King AM, et al. Clinical findings for a group of infants and young children with auditory neuropathy. Ear Hear 1999; 20(3): 238-52.
 • 9. Mikołajewska L, Niemczyk K, Walecka-Mazur A. Neuropatia słuchowa – nowa jednostka chorobowa. Przeg Lek 2005; 62(12): 1514.
 • 10. Berlin CI, Bordelon J, St John P, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear 1998; 19(1): 37-47.
 • 11. Starr A, Picton TW, Sininger Y, Hood LJ, Berlin CI. Auditory neuropathy. Brain 1996; 119(Pt 3): 741-53.
 • 12. Starr YS. Identification of auditory neuropathy / auditory dys-synchrony. Sem Hearing 2002; 23: 193.
 • 13. Zeng FG, Oba S, Garde S, Sininger Y, Starr A. Temporal and speech processing deficits in auditory neuropathy. Neuroreport 1999; 10(16): 3429-35.
 • 14. Kraus N, Ozdamar O, Stein L, Reed N. Absent auditory brainstem response: peripheral hearing loss or brain stem dysfunction. Laryngoscope 1984; 94(3): 400-6.
 • 15. Moser T, Strenzke N, Meyer A, Lesinski-Schiedat A, Lenarz  T, Beutner D, et al. Diagnosis and therapy of auditory synaptopathy/neuropathy. HNO 2006; 54(11): 833-9.
 • 16. Núñez-Batalla F, Carro-Fernández P, Antuña-León ME, González-Trelles T. Incidence of hypoacusia secondary to hyperbilirubinaemia in a universal neonatal auditory screening programme based on otoacoustic emissions and evoked auditory potentials. Acta Otorrinolaringol Esp 2008; 59(3): 108-13.
 • 17. Shapiro SM. Definition of the clinical spectrum of kernicterus and bilirubin-induced neurologic dysfunction (BIND). J Perinatol 2005; 25(1): 54-9.
 • 18. Shapiro SM. Bilirubin toxicity in the developing nervous system. Pediatr Neurol 2003; 29(5): 410-21.
 • 19. Hood LJ, Berlin CI, Hurley A, Cecola RP, Bell B. Contralateral suppression of click-evoked otoacoustic emissions: intensity effects. Hear Res 1996; 101(1-2): 113-8.
 • 20. Obrębowski A, Wiskirska-Woźnica B, Świdziński  P, Obrębowska Z. Problemy kliniczne w neuropatii słuchowej. (w) Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu. Gałkowski T, Radziszewska-Konopka M (red.). Polski Komitet Audiofonologii, Warszawa 2011, 65.
 • 21. Sawada S, Mori N, Mount RJ, Harrison RV. Differential vulnerability of inner and outer hair cell systems to chronic mild hypoxia and glutamate ototoxicity: insights into the cause of auditory neuropathy. J Otolaryngol 2001; 30(2): 106-14.
 • 22. Hille ET, Van Straaten HI, Verkerk PH. Prevalence and independent risk factors for hearing loss in NICU infants. Acta Paediatr 2007; 96(8): 1155-8.
 • 23. Jacobson JT, Jacobson CA, Spahr RC. Automated and conventional ABR screening techniques in high-risk infants. J Am Acad Audiol 1990; 1(4): 187-95.
 • 24. Xionis K, Weirather Y, Mavoori H, Shaha SH, Iwamoto LM. Extremely low birth weight infants are at high risk for auditory neuropathy. J Perinatol 2007; 27(11): 718-23.
 • 25. Kirkim G, Serbetcioglu B, Erdag TK, Ceryan K. The frequency of auditory neuropathy detected by universal newborn hearing screening program. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008; 72(10): 1461-9.
 • 26. Unlu I, Guclu E, Yaman H. When should automatic Auditory Brainstem Response test be used for newborn hearing screening? Auris Nasus Larynx 2015; 42(3): 199- 202.
 • 27. Shallop JK. Auditory neuropathy/dys-synchrony in adults and children. Sem Hear 2002; 23(3): 215-23.
 • 28. Shallop JK. Auditory Neuropathy and Electrically Evoked Potentials In Patients with Auditory Neuropathy. 7th International Cochlear Conference, 4-6 Sept 2002, Manchester.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a33158ec-2e3e-4961-ae41-b96d3e39a726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.