PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 69 | 106–112
Article title

Sonographic detection of inferior subluxation in post-stroke hemiplegic shoulders

Content
Title variants
PL
Zastosowanie badania ultrasonograficznego w diagnostyce dolnego podwichnięcia stawu ramiennego u pacjentów poudarowych z porażeniem połowiczym
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: To evaluate the usefulness of ultrasonographic acromion-greater tuberosity distance measurement and Shoulder ratio in detecting post-stroke inferior shoulder subluxation. Material and methods: Forty-five hemiplegic stroke patients and 45 controls underwent shoulder sonography to measure their acromion-greater tuberosity distance. Side-to-side acromion-greater tuberosity distance differences and Shoulder ratios were derived from the acromion-greater tuberosity distance values. The long head of biceps tendon, subscapularis tendon, supraspinatus tendon, and the infraspinatus tendon were also evaluated to exclude full thickness tendon tears. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences version 20.0 for windows. Normality of data distribution was checked using the Kolmogorov–Smirnov test. Mann–Whitney U test and Chi-square tests were utilized. Results: Hemiplegic and control shoulders’ acromion-greater tuberosity distance values were 2.8 ± 0.6 cm and 2.4 ± 0.4 cm, respectively (p = 0.001). Hemiplegic and control shoulder ratios were 1.3 ± 0.3 and 1.1 ± 0.1, respectively; p < 0.001. Point biserial correlation showed that the presence of subluxation correlated moderately with higher shoulder ratios in all the hemiplegics (rpb = 0.520; p < 0.001). Conclusion: Our results suggest that acromion-greater tuberosity distance measurement is useful for detecting inferior shoulder subluxation. Shoulder ratio may be of complementary or supplemental value to acromion-greater tuberosity distance difference.
PL
Cel badania: Ocena przydatności ultrasonograficznego pomiaru odległości między wyrostkiem barkowym łopatki a guzkiem większym kości ramiennej oraz wskaźnika barkowego w diagnostyce poudarowego podwichnięcia barku w kierunku dolnym. Materiały i metody: Czterdziestu pięciu pacjentów z porażeniem połowiczym w przebiegu udaru mózgu oraz 45 osób z grupy kontrolnej poddano badaniu ultrasonograficznemu w celu zmierzenia odległości między wyrostkiem barkowym a guzkiem większym kości ramiennej. Na podstawie wartości odległości między wyrostkiem barkowym a guzkiem większym kości ramiennej obliczono różnice między stronami ciała w odniesieniu do odległości między wyrostkiem barkowym a guzkiem większym kości ramiennej oraz wskaźnik barkowy. Dokonano również oceny ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, ścięgna podłopatkowego, ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego i ścięgna mięśnia podgrzebieniowego w celu wykluczenia zerwania ścięgna na całej jego grubości. Dane analizowano z zastosowaniem Statistical Package for Social Sciences wersja 20.0 dla systemu Windows. Normalność rozkładu danych weryfikowano z zastosowaniem testu Kołmogorowa–Smirnowa. Wykorzystano testy U Manna–Whitneya i χ2. Wyniki: Odległość między wyrostkiem barkowym a guzkiem większym kości ramiennej u pacjentów z porażeniem połowiczym i w grupie kontrolnej wyniosła odpowiednio 2,8 ± 0,6 cm i 2,4 ± 0,4 cm (p = 0,001). Wskaźnik barkowy u pacjentów z porażeniem połowiczym i w grupie kontrolnej wynosił odpowiednio 1,3 ± 0,3 i 1,1 ± 0,1 (p < 0,001). Korelacja dwuszeregowa punktowa wykazała, że obecność podwichnięcia umiarkowanie korelowała z wyższym wskaźnikiem barkowym u wszystkich pacjentów z porażeniem połowiczym (rpb = 0,520; p < 0,001). Wniosek: Uzyskane przez nas wyniki sugerują, że pomiar odległości między wyrostkiem barkowym a guzkiem większym kości ramiennej jest przydatny w wykrywaniu podwichnięcia barku w kierunku dolnym. Wskaźnik barkowy może mieć dodatkową lub uzupełniającą wartość w pomiarze różnicy w odległości między wyrostkiem barkowym a guzkiem większym kości ramiennej. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-69
Discipline
Year
Volume
17
Issue
69
Pages
106–112
Physical description
Contributors
 • Departments of Radiology, Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex, Ile-Ife, Osun State, Nigeria
 • Departments of Radiology, Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex, Ile-Ife, Osun State, Nigeria
 • Departments of Radiology, Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex, Ile-Ife, Osun State, Nigeria
 • Internal Medicine, Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex, Ile-Ife, Osun State, Nigeria
 • Departments of Radiology, Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex, Ile-Ife, Osun State, Nigeria
References
 • 1. Gould R, Barnes SS: Shoulder pain in hemiplegia. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/328793-overview.
 • 2. Huang SW, Liu SY, Tang HW, Wei TS, Wang WT, Yang CP: Relationship between severity of shoulder subluxation and soft-tissue injury in hemiplegic stroke patients. J Rehabil Med 2012; 44: 733–739.
 • 3. Paci M, Nannetti N, Rinaldi LA: Glenohumeral subluxation in hemiplegia: an overview. J Rehabil Res Dev 2005; 42: 557–568.
 • 4. Moreels B, Walker W, Beckers J, Buxton S, O’Reilly N: Shoulder subluxation. Available from: http://www.physio-pedia.com/Shoulder_ subluxation.
 • 5. Kumar P, Kassam J, Denton C, Taylor E, Chatterley A: Risk factors for inferior shoulder subluxation in patients with stroke. Phys Ther Rev 2010; 15: 3–11.
 • 6. Park GY, Kim JM, Sohn SI, Shin IH, Lee MY: Ultrasonographic measurement of shoulder subluxation in patients with post-stroke hemiplegia. J Rehabil Med 2007; 39: 526–530.
 • 7. Kumar P, Mardon M, Bradley M, Gray S, Swinkels A: Assessment of glenohumeral subluxation in poststroke hemiplegia: Comparison between ultrasound and fingerbreadth palpation methods. Phys Ther 2014; 94: 1622–1631.
 • 8. Kumar P, Bradley M, Swinkels A: Within-day and day-to-day intrarater reliability of ultrasonographic measurements of acromion greater tuberosity distance in healthy people. Physiother Theory Pract 2010; 26: 347–351.
 • 9. Kumar P, Chetwynd J, Evans A, Wardle G, Crick C, Richardson B: Interrater and intrarater reliability of ultrasonographic measurements of acromion-greater tuberosity distance in healthy people. Physiother Theory Pract 2011; 27: 172–175.
 • 10. Kumar P, Bradley M, Gray S, Swinkels A: Reliability and validity of ultrasonographic measurements of acromion-greater tuberosity distance in poststroke hemiplegia. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92: 731–736.
 • 11. Kumar P, Cruziah R, Bradley M, Gray S, Swinkels A: Intra-rater and inter-rater reliability of ultrasonographic measurements of acromion-greater tuberosity distance in patients with post-stroke hemiplegia. Top Stroke Rehabil 2016; 23: 147–153.
 • 12. Duerr M: Reliability and accuracy of distance measurements between shoulder bony landmarks evaluated by ultrasound in asymptomatic subjects [Master of Philosophy Thesis]. Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand 2010.
 • 13. Cholewinski JJ, Kusz DJ, Wojciechowski P, Cielinski LS, Zoladz MP: Ultrasound measurement of rotator cuff thickness and acromiohumeral distance in the diagnosis of subacromial impingement syndrome of the shoulder. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008; 16: 408–414.
 • 14. Lev-Toaff AS, Karasick D, Rao VM: “Drooping shoulder” – nontraumatic causes of glenohumeral subluxation. Skeletal Radiol 1984; 12: 34–36.
 • 15. Resnik CS: Septic arthritis: a rare cause of drooping shoulder. Skeletal Radiol 1992; 21: 307–309.
 • 16. Pop T: Subluxation of the shoulder joint in stroke patients and the influence of selected factors on the incidence of instability. Ortop Traumatol Rehabil 2013; 15: 259–267.
 • 17. Suethanapornkul S, Kuptniratsaikul PS, Kuptniratsaikul V, Uthensut P, Dajpratha P, Wongwisethkarn J: Post stroke shoulder subluxation and shoulder pain: a cohort multicenter study. J Med Assoc Thai 2008; 91: 1885–1892.
 • 18. Kumar P, Bourke C, Flanders J, Gorman T, Patel H: The effect of arm position on the ultrasonographic measurements of the acromion-greater tuberosity distance. Physiother Theory Pract 2014; 30: 171–177.
 • 19. Idowu BM, Ayoola OO, Adetiloye VA, Komolafe MA: Sonographic evaluation of structural changes in post-stroke hemiplegic shoulders. Pol J Radiol 2017; 82: 141–148.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a327f9cf-a127-4b6f-89a5-240ff2254aa9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.