PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 216–224
Article title

Anhedonia w zaburzeniach depresyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Anhedonia in depressive disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Anhedonia bywa elementem obrazu klinicznego wielu zaburzeń psychicznych i neurologicznych, jednak najczęściej i w sposób najbardziej typowy występuje w przebiegu epizodu depresyjnego, jako jeden z jego osiowych objawów. Zarówno wyjściowe nasilenie anhedonii, jak i jej ustępowanie w trakcie leczenia są silnymi predyktorami skuteczności farmakoterapii przeciwdepresyjnej i mogą znacząco wpływać na możliwość osiągnięcia przez pacjenta remisji funkcjonalnej. Mimo to wpływ leków przeciwdepresyjnych na możliwość redukcji nasilenia objawów należących do spektrum anhedonii bardzo rzadko był dotąd przedmiotem badań. Odrębnym zagadnieniem klinicznym jest zespół podobnych do anhedonii depresyjnej zaburzeń emocjonalnych, które są przez chorych kojarzone z włączeniem leku przeciwdepresyjnego (zazwyczaj z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub serotoniny i noradrenaliny) i często doświadczane jako odmienne jakościowo od tej pierwszej. Niekiedy mogą być korzystne i stanowić formę uwalniania pacjenta od objawów lękowych i depresyjnych, ale też często postrzegane są jako uciążliwe działania niepożądane, odbierające intensywność życia emocjonalnego oraz interakcji społecznych. Uważa się, że anhedonia depresyjna i zaburzenia emocjonalne kojarzone z leczeniem przeciwdepresyjnym mają podobne podłoże neurobiologiczne i wiążą się ze spadkiem aktywności (zwłaszcza w postaci osłabienia transmisji dopaminergicznej) struktur związanych z układem nagrody, takich jak kora przedczołowa czy rejon brzuszny nakrywki. Lekiem przeciwdepresyjnym o najlepiej udokumentowanej i udowodnionej skuteczności w zakresie redukcji nasilenia anhedonii depresyjnej oraz o najmniejszym potencjale wywoływania anhedonii polekowej jest agomelatyna. Mogą o tym decydować jej specyficzne właściwości farmakodynamiczne, a przede wszystkim zdolność do silnej blokady postsynaptycznych receptorów 5-HT2C, której efektem jest torowanie transmisji dopaminergicznej i noradrenergicznej.
EN
Although anhedonia may be a component of the clinical picture in many mental and neurological conditions, it is one of the most common and typical negative symptoms observed in depressive episodes. Both, the baseline increase in the severity of anhedonia as well as its regression during treatment are strong predictors of the efficacy of antidepressant pharmacotherapy and can have a significant impact on patient’s ability to achieve functional remission. Nevertheless, studies on the effects of antidepressants on the possible reduction of anhedonia-spectrum symptoms are very sparse. Depressive anhedonia-like emotional disorders, which are considered by patients to be associated with the inclusion of an antidepressant (usually from the class of serotonin or serotonin–noradrenalin reuptake inhibitors) and often experienced as qualitatively different from the former, are another clinical issue. Although they may be beneficial in some cases by helping the patient release anxiety and depressive symptoms, they are often seen as adverse effects eliminating the emotional intensity and social interactions. It is believed that depressive anhedonia and emotional disorders associated with antidepressant therapy have similar neurobiological mechanisms and result from the reduced activity (particularly in the form of reduced dopaminergic transmission) of reward system structures, such as the prefrontal cortex or the ventral tegmental area. Agomelatine is an antidepressant with the best documented and proven efficacy in reducing the increased depressive anhedonia and the lowest potential to cause drug-induced anhedonia. This may be due to its specific pharmacodynamic properties and, most of all, the ability to potently block the postsynaptic 5-HT2C receptors, which results in the enhancement of dopaminergic and noradrenergic transmission.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
216–224
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków, Polska
References
 • American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders. 3rd ed., Washington, DC 1980.
 • American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 2013. Available from: https://www. psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm.
 • Andreasen NC: The Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS): conceptual and theoretical foundations. Br J Psychiatry Suppl 1989; (7): 49–58.
 • Barnhart WJ, Makela EH, Latocha MJ: SSRI-induced apathy syndrome: a clinical review. J Psychiatr Pract 2004; 10: 196–199.
 • Bech P: The Bech-Rafaelsen Melancholia Scale (MES) in clinical trials of therapies in depressive disorders: a 20-year review of its use as outcome measure. Acta Psychiatr Scand 2002; 106: 252–264.
 • Bewernick BH, Hurlemann R, Matusch A et al.: Nucleus accumbens deep brain stimulation decreases ratings of depression and anxiety in treatment-resistant depression. Biol Psychiatry 2010; 67: 110–116.
 • Blier P, El Mansari M: Serotonin and beyond: therapeutics for major depression. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2013; 368: 20120536.
 • Bolling MY, Kohlenberg RJ: Reasons for quitting serotonin reuptake inhibitor therapy: paradoxical psychological side effects and patient satisfaction. Psychother Psychosom 2004; 73: 380–385.
 • Boyer P, Tassin JP, Falissart B et al.: Sequential improvement of anxiety, depression and anhedonia with sertraline treatment in patients with major depression. J Clin Pharm Ther 2000; 25: 363–371.
 • Carver CS, White TL: Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. J Pers Soc Psychol 1994; 67: 319–333.
 • Chapman LJ, Chapman JP, Raulin ML: Scales for physical and social anhedonia. J Abnorm Psychol 1976; 85: 374–382.
 • Chenu F, El Mansari M, Blier P: Electrophysiological effects of repeated administration of agomelatine on the dopamine, norepinephrine, and serotonin systems in the rat brain. Neuropsychopharmacology 2013; 38: 275–284.
 • Corruble E, de Bodinat C, Belaïdi C et al.; agomelatine study group: Efficacy of agomelatine and escitalopram on depression, subjective sleep and emotional experiences in patients with major depressive disorder: a 24-wk randomized, controlled, double-blind trial. Int J Neuropsychopharmacol 2013; 16: 2219–2234.
 • Derogatis LR, Lipman RS, Covi L: SCL-90: an outpatient psychiatric rating scale – preliminary report. Psychopharmacol Bull 1973; 9: 13–28.
 • Di Giannantonio M, Di Iorio G, Guglielmo R et al.: Major depressive disorder, anhedonia and agomelatine: an open-label study. J Biol Regul Homeost Agents 2011; 25: 109–114.
 • Di Giannantonio M, Martinotti G: Anhedonia and major depression: the role of agomelatine. Eur Neuropsychopharmacol 2012; 22 Suppl 3: S505–S510.
 • Fawcett J, Clark DC, Scheftner WA et al.: Assessing anhedonia in psychiatric patients. Arch Gen Psychiatry 1983; 40: 79–84.
 • Fehnel SE, Bann CM, Hogue SL et al.: The development and psychometric evaluation of the Motivation and Energy Inventory (MEI). Qual Life Res 2004; 13: 1321–1336.
 • Fonken LK, Nelson RJ: Dim light at night increases depressive-like responses in male C3H/HeNHsd mice. Behav Brain Res 2013; 243: 74–78.
 • Gard DE, Germans Gard M, Kring AM et al.: Anticipatory and consummatory components of the experience of pleasure: a scale development study. J Res Pers 2006; 40: 1086–1102.
 • Gargoloff PD, Corral R, Herbst L et al.: Effectiveness of agomelatine on anhedonia in depressed patients: an outpatient, open-label, real-world study. Hum Psychopharmacol 2016; 31: 412–418.
 • Garland EJ, Baerg EA: Amotivational syndrome associated with selective serotonin reuptake inhibitors in children and adolescents. J Child Adolesc Psychopharmacol 2001; 11: 181–186.
 • Gooding DC, Pflum MJ: The assessment of interpersonal pleasure: introduction of the Anticipatory and Consummatory Interpersonal Pleasure Scale (ACIPS) and preliminary findings. Psychiatry Res 2014; 215: 237–243.
 • Goodwin GM, Price J, De Bodinat C et al.: Emotional blunting with antidepressant treatments: a survey among depressed patients. J Affect Disord 2017; 221: 31–35.
 • Gorwood P, Demyttenare K, Vaiva G et al.: An increase in joy after two weeks is more specific of later antidepressant response than a decrease in sadness. J Affect Disord 2015a; 185: 97–103.
 • Gorwood P, Vaiva G, Corruble E et al.: The ability of early changes in motivation to predict later antidepressant treatment response. Neuropsychiatr Dis Treat 2015b; 11: 2875–2882.
 • Guardiola-Lemaitre B, De Bodinat C, Delagrange P et al.: Agomelatine: mechanism of action and pharmacological profile in relation to antidepressant properties. Br J Pharmacol 2014; 171: 3604–3619.
 • Henry C, M’Bailara K, Mathieu F et al.: Construction and validation of a dimensional scale exploring mood disorders: MAThyS (Multidimensional Assessment of Thymic States). BMC Psychiatry 2008; 8: 82.
 • Heshmati M, Russo SJ: Anhedonia and the brain reward circuitry in depression. Curr Behav Neurosci Rep 2015; 2: 146–153.
 • Hewett K, Chrzanowski W, Schmitz M et al.: Eight-week, placebo-controlled, double-blind comparison of the antidepressant efficacy and tolerability of bupropion XR and venlafaxine XR. J Psychopharmacol 2009; 23: 531–538.
 • Hoehn-Saric R, Lipsey JR, McLeod DR: Apathy and indifference in patients on fluvoxamine and fluoxetine. J Clin Psychopharmacol 1990; 10: 343–345.
 • Hughes S, Lacasse J, Fuller RR et al.: Adverse effects and treatment satisfaction among online users of four antidepressants. Psychiatry Res 2017; 255: 78–86.
 • ICD-10. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Vesalius, Kraków – Warszawa 1997.
 • Klein DF: Endogenomorphic depression. A conceptual and terminological revision. Arch Gen Psychiatry 1974; 31: 447–454.
 • Llerena K, Park SG, McCarthy JM et al.: The Motivation and Pleasure Scale-Self-Report (MAP-SR): reliability and validity of a selfreport measure of negative symptoms. Compr Psychiatry 2013; 54: 568–574.
 • Loas G: Vulnerability to depression: a model centered on anhedonia. J Affect Disord 1996; 41: 39–53.
 • Marin RS, Biedrzycki RC, Firinciogullari S: Reliability and validity of the Apathy Evaluation Scale. Psychiatry Res 1991; 38: 143–162.
 • Martinotti G, Sepede G, Gambi F et al.: Agomelatine versus venlafaxine XR in the treatment of anhedonia in major depressive disorder: a pilot study. J Clin Psychopharmacol 2012; 32: 487–491.
 • McMakin DL, Olino TM, Porta G et al.: Anhedonia predicts poorer recovery among youth with selective serotonin reuptake inhibitor treatment-resistant depression. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2012; 51: 404–411.
 • Millan MJ, Gobert A, Lejeune F et al.: The novel melatonin agonist agomelatine (S20098) is an antagonist at 5-hydroxytryptamine2C receptors, blockade of which enhances the activity of frontocortical dopaminergic and adrenergic pathways. J Pharmacol Exp Ther 2003; 306: 954–964.
 • Mottola CA: Measurement strategies: the visual analogue scale. Decubitus 1993; 6: 56–58.
 • Nakonezny PA, Morris DW, Greer TL et al.: Evaluation of anhedonia with the Snaith–Hamilton Pleasure Scale (SHAPS) in adult outpatients with major depressive disorder. J Psychiatr Res 2015; 65: 124–130.
 • Oleshansky MA, Labbate LA: Inability to cry during SRI treatment. J Clin Psychiatry 1996; 57: 593.
 • Opbroek A, Delgado PL, Laukes C et al.: Emotional blunting associated with SSRI-induced sexual dysfunction. Do SSRIs inhibit emotional responses? Int J Neuropsychopharmacol 2002; 5: 147–151.
 • Price J, Cole V, Doll H et al.: The Oxford Questionnaire on the Emotional Side-effects of Antidepressants (OQuESA): development, validity, reliability and sensitivity to change. J Affect Disord 2012; 140: 66–74.
 • Price J, Cole V, Goodwin GM: Emotional side-effects of selective serotonin reuptake inhibitors: qualitative study. Br J Psychiatry 2009; 195: 211–217.
 • Read J, Cartwright C, Gibson K: Adverse emotional and interpersonal effects reported by 1829 New Zealanders while taking antidepressants. Psychiatry Res 2014; 216: 67–73.
 • Ribot T: La psychologie des sentiments. Felix Alcan, Paris 1896.
 • Rizvi SJ, Pizzagalli DA, Sproule BA et al.: Assessing anhedonia in depression: potentials and pitfalls. Neurosci Biobehav Rev 2016; 65: 21–35.
 • Rizvi SJ, Quilty LC, Sproule BA et al.: Development and validation of the Dimensional Anhedonia Rating Scale (DARS) in a community sample and individuals with major depression. Psychiatry Res 2015; 229: 109–119.
 • Rush AJ, Gullion CM, Basco MR et al.: The Inventory of Depressive Symptomatology (IDS): psychometric properties. Psychol Med 1996; 26: 477–486.
 • Sansone RA, Sansone LA: SSRI-induced indifference. Psychiatry (Edgmont) 2010; 7: 14–18.
 • Schlaepfer TE, Cohen MX, Frick C et al.: Deep brain stimulation to reward circuitry alleviates anhedonia in refractory major depression. Neuropsychopharmacology 2008; 33: 368–377.
 • Snaith P: Anhedonia: a neglected symptom of psychopathology. Psychol Med 1993; 23: 957–966.
 • Snaith RP, Hamilton M, Morley S et al.: A scale for the assessment of hedonic tone the Snaith-Hamilton Pleasure Scale. Br J Psychiatry 1995; 167: 99–103.
 • Sternat T, Katzman MA: Neurobiology of hedonic tone: the relationship between treatment-resistant depression, attention-deficit hyperactivity disorder, and substance abuse. Neuropsychiatr Dis Treat 2016; 12: 2149–2164.
 • Tapia-Osorio A, Salgado-Delgado R, Angeles-Castellanos M et al.: Disruption of circadian rhythms due to chronic constant light leads to depressive and anxiety-like behaviors in the rat. Behav Brain Res 2013; 252: 1–9.
 • Thome J, Foley P: Agomelatine: an agent against anhedonia and abulia? J Neural Transm (Vienna) 2015; 122 Suppl 1: S3–S7.
 • Tomarken AJ, Dichter GS, Freid C et al.: Assessing the effects of bupropion SR on mood dimensions of depression. J Affect Disord 2004; 78: 235–241.
 • Trivedi MH, Rush AJ, Ibrahim HM et al.: The Inventory of Depressive Symptomatology, Clinician Rating (IDS-C) and Self-Report (IDS-SR), and the Quick Inventory of Depressive Symptomatology, Clinician Rating (QIDS-C) and Self-Report (QIDS-SR) in public sector patients with mood disorders: a psychometric evaluation. Psychol Med 2004; 34: 73–82.
 • Vinckier F, Gourion D, Mouchabac S: Anhedonia predicts poor psychosocial functioning: results from a large cohort of patients treated for major depressive disorder by general practitioners. Eur Psychiatry 2017; 44: 1–8.
 • Vrieze E, Demyttenaere K, Bruffaerts R et al.: Dimensions in major depressive disorder and their relevance for treatment outcome. J Affect Disord 2014; 155: 35–41.
 • Vrieze E, Pizzagalli DA, Demyttenaere K et al.: Reduced reward learning predicts outcome in major depressive disorder. Biol Psychiatry 2013; 73: 639–645.
 • Wang S, Qian M, Zhong H et al.: Comparison of the effectiveness of duloxetine in depressed patients with and without a family history of affective disorders in first-degree relatives. Shanghai Arch Psychiatry 2015; 27: 237–245.
 • Watson D, Clark LA, Weber K et al.: Testing a tripartite model: II. Exploring the symptom structure of anxiety and depression in student, adult, and patient samples. J Abnorm Psychol 1995a; 104: 15–25.
 • Watson D, Weber K, Assenheimer JS et al.: Testing a tripartite model: I. Evaluating the convergent and discriminant validity of anxiety and depression symptom scales. J Abnorm Psychol 1995b; 104: 3–14.
 • Winer ES, Veilleux JC, Ginger EJ: Development and validation of the Specific Loss of Interest and Pleasure Scale (SLIPS). J Affect Disord 2014; 152–154: 193–201.
 • Zisner A, Beauchaine TP: Neural substrates of trait impulsivity, anhedonia, and irritability: mechanisms of heterotypic comorbidity between externalizing disorders and unipolar depression. Dev Psychopathol 2016; 28: 1177–1208.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a30c4ec2-c812-45aa-a784-6711ca8faf53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.