PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 3 | 138-141
Article title

Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów z jaskrą

Authors
Content
Title variants
EN
Non-compliance in glaucoma patients
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich w  terapii jaskry ogranicza skuteczność leczenia i prowadzi do progresji choroby. Cel: Analiza współpracy pacjentów z jaskrą metodami subiektywną i obiektywną. Materiał i metody: Badaniem objęto 127 pacjentów z jaskrą. Subiektywna ocena compliance została przeprowadzona przy użyciu ankiety złożonej z 2 pytań. Odpowiedzi 28 pacjentów zostały dodatkowo zweryfikowane za pomocą urzą- dzenia Travalert Dosing Aid®. Wyniki: Stosowanie się do zaleceń oszacowane za pomocą aparatu Travalert® było dużo niższe niż określone w ankiecie (57% vs 93%; p = 7,896 × 10-16). Wnioski: Lekarze leczący jaskrę powinni mieć świadomość, że subiektywna metoda pomiaru compliance jest niemiarodajna. Nie należy podejmować decyzji terapeutycznych wyłącznie na podstawie wyników kwestionariusza samooceny.
EN
Non-compliance in glaucoma therapy lowers the efficacy of the treatment and leads to progression of the disease. Aim of the study: The aim of the study was to analize the compliance of glaucoma patients with subjective and objective methods. Material and methods: The study was conducted in a group of 127 glaucoma patients. Subjective compliance was studied with the use of a short survey consisting of 2 questions. Compliance of 28 patients was additionally assessed with the use of an electronic measuring tool Travalert Dosing Aid. Results: The real compliance measured with Travalert Dosing Aid was much lower than what was declared in the survey (57% vs. 93%; p = 7.896 × 10-16). Conclusions: Glaucoma professionals must be aware that surveys tend to overestimate compliance. Decisions in glaucoma management should not be based only on patients’ self reported compliance.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
138-141
Physical description
Contributors
 • Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry, Katedra Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. Haynes R, McDonald H, Garg A. Helping patients follow prescribed treatment: clinical applications. JAMA 2002; 288(22): 2880-2883.
 • 2. Kingman S. Glaucoma is second leading cause of blindness globally. Bull World Health Organization 2004; 82(11): 887-888.
 • 3. European Glaucoma Society. Terminology and guidelines for glaucoma. The fourth edition. Dogma, Savona, Italy 2014: 1-191.
 • 4. Quigley H, Broman A. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br J Ophthalmol 2006; 90(3): 262-267.
 • 5. Postępowanie w jaskrze – wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 2017 r. [online: http://pto.com.pl/wytyczne].
 • 6. Cate H, Bhattacharya D, Clark A, et al. A comparison of measures used to describe adherence to glaucoma medication in a randomised controlled trial. Clin Trials 2015; 12(6): 608-617.
 • 7. Olthoff CM, Schouten JS, van de Borne BW, et al. Noncompliance with ocular hypotensive treatment in patients with glaucoma or ocular hypertension an evidence-based review. Ophthalmology 2005; 112(6): 953-961.
 • 8. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005; 353(5): 487-497.
 • 9. Friedman DS, Jampel HD, Congdon NG, et al. The Travatan Dosing Aid accurately records when drops are taken. Am J Ophthalmol 2007; 143(4): 699-701.
 • 10. Tsai J, McClure C, Ramos S, et al. Compliance barriers in glaucoma: a systemic classification. J Glaucoma 2003; 12(5): 393-398.
 • 11. Kholdebarin R, Campbell R, Jin Y, et al. Multicenter study of and drop administration in glaucoma. Can J Ophthalmol 2008; 43(4): 454-461.
 • 12. Okeke C, Quigley H, Jampel H, et al. Adherence with topical glaucoma medication monitored electronically the Travatan Dosing Aid Study. Ophthalmology 2009; 116(2): 191-199.
 • 13. Sabate E, De Geest S. Adherence to Long-Term Therapies: Evidence for Action. Eur J Cardiovasc Nurs 2003; 2(4): 323.
 • 14. Bansal R, Tsai J. Compliance/Adherence to Glaucoma Medications – A Challenge. J Curr Glaucoma Pract 2007; 1(2): 22-25.
 • 15. Sitek A, Turkiewicz J. Co pacjenci myślą o lekarzach? Gazeta Lekarska 2016; 3: 44-45.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a2f60b43-4e34-46c9-bc3d-458e59ace9d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.