PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 3 | 162–166
Article title

Udar niedokrwienny mózgu z zakresu unaczynienia tętnicy Percherona imitujący niedrgawkowy stan padaczkowy

Content
Title variants
EN
Ischaemic stroke in the artery of Percheron region mimicking nonconvulsive status epilepticus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Występowanie odmiany unaczynienia mózgu nazywanej tętnicą Percherona jest zjawiskiem rzadkim. W przypadku powstania niedrożności tego naczynia dochodzi do niedokrwienia przyśrodkowych części obu wzgórz i  zmiennie śródmózgowia. Charakterystyczne objawy kliniczne to zaburzenia świadomości i pamięci, ograniczenie ruchomości gałek ocznych w płaszczyźnie wertykalnej oraz patologie dotyczące reakcji źrenic. Czynniki etiologiczne to zazwyczaj choroba małych naczyń lub zatorowość kardiogenna. Objawy kliniczne występujące w związku z niedokrwieniem mózgu z zakresu tętnicy Percherona mogą imitować niedrgawkowy stan padaczkowy. W artykule przedstawiono przypadek chorej z udarem niedokrwiennym w zakresie obu wzgórz i śródmózgowia, u której początkowo rozpoznano i leczono stan padaczkowy. Dokładna znajomość objawów udaru mózgu z zakresu tętnicy Percherona pozwala na szybkie rozpoznanie i wdrożenie właściwego leczenia. Artykuł pokazuje trudności związane z diagnostyką i podejmowaniem decyzji terapeutycznych u pacjentów z nietypowymi objawami udaru mózgu.
EN
The occurrence of a cerebral circulation variant called the artery of Percheron is a rare phenomenon. In the case of its obstruction, the medial fragments of both thalami and sometimes the midbrain become ischaemic. Typical clinical signs include: consciousness and memory disorders, restricted vertical eyeball mobility and pupil reaction pathology. Aetiological factors are usually small vessel disease or cardiogenic embolism. The clinical signs of ischaemic stroke in the artery of Percheron region may mimic nonconvulsive status epilepticus. This article presents a patient with ischaemic stroke within both thalami and mesencephalon, initially diagnosed with and treated for status epilepticus. The exact knowledge of the signs produced by stroke in the artery of Percheron region offers chances for rapid diagnosis and implementation of proper treatment. The article illustrates difficulties associated with the diagnostic process and therapeutic decision-making in patients with atypical signs of stroke.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
3
Pages
162–166
Physical description
Contributors
 • Oddział Neurologii, Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom, Polska
author
 • Katedra iKlinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • Adamczyk P, Mack WJ: The artery of Percheron and etiologies of bilateral thalamic stroke. World Neurosurg 2014; 81: 80–82.
 • Agarwal N, Chaudhari A, Hansberry DR et al.: Redefining thalamic vascularization vicariously through Gerald Percheron: a historical vignette. World Neurosurg 2014; 81: 198–201.
 • Carrera E, Michel P, Bogousslavsky J: Anteromedian, central, and posterolateral infarcts of the thalamus: three variant types. Stroke 2004; 35: 2826–2831.
 • Caruso P, Manganotti P, Moretti R: Complex neurological symptoms in bilateral thalamic stroke due to Percheron artery occlusion. Vasc Health Risk Manag 2016; 13: 11–14.
 • Combarros O, Gutiérrez A, Pascual J et al.: Oral dyskinesias associated with bilateral thalamo-capsular infarction. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990; 53: 168–169.
 • Drislane FW: Presentation, evaluation, and treatment of nonconvulsive status epilepticus. Epilepsy Behav 2000; 1: 301–314.
 • Glauser T, Shinnar S, Gloss D et al.: Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults: report of the guideline committee of the American Epilepsy Society. Epilepsy Curr 2016; 16: 48–61.
 • Kamińska K, Tarasiuk J, Jakubowicz-Lachowska D et al.: Obustronny udar niedokrwienny wzgórza w zakresie unaczynienia tętnicy Percherona. Pol Przegl Neurol 2016; 12: 178–182.
 • Kim HJ, Lee MC, Kim JS et al.: Lingual dystonia as a manifestation of thalamic infarction. Mov Disord 2009; 24: 1703–1704.
 • Kumral E, Evyapan D, Balkir K et al.: Bilateral thalamic infarction. Clinical, etiological and MRI correlates. Acta Neurol Scand 2001; 103: 35–42.
 • Lazzaro NA, Wright B, Castillo M et al.: Artery of Percheron infarction: imaging patterns and clinical spectrum. AJNR Am J Neuroradiol 2010; 31: 1283–1289.
 • Mazurkiewicz-Bełdzińska M, Szmuda M, Zawadzka M et al.: Current treatment of convulsive status epilepticus – a therapeutic protocol and review. Anaesthesiol Intensive Ther 2014; 46: 293–300.
 • Pezzini A, Del Zotto E, Archetti S et al.: Thalamic infarcts in young adults: relationship between clinical-topographic features and pathogenesis. Eur Neurol 2002; 47: 30–36.
 • Restel M, Graban A, Witkowski G et al.: Midbrain and bilateral paramedian thalamic stroke due to artery of Percheron occlusion. Neurol Neurochir Pol 2016; 50: 180–184.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a2d53f09-f020-4f54-a1c7-c4e4f74585f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.