PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 16 | 2 | 58-61
Article title

Psychospołeczne konsekwencje laryngektomii

Content
Title variants
EN
Psychosocial consequences of laryngectomy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Praca prezentuje psychologiczne i społeczne konsekwencje laryngektomii, koncentruje się na problematyce związanej z  emocjami, komunikacją, seksualnością, funkcjonowaniem społecznym i jakością życia. Autorzy dokonują przeglądu badań w tym zakresie i podkreślają wagę rehabilitacji psychospołecznej.
EN
The paper presents the psychological and social consequences of laryngectomy, focuses on issues related to emotions, communication, sexuality, social functioning and quality of life. The authors present a review of research results in this field and underline the importance of psychosocial rehabilitation.
Discipline
Publisher
Year
Volume
16
Issue
2
Pages
58-61
Physical description
Contributors
 • Pracownia Psychologii Klinicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • / Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wielkopolskie Centrum Onkologii
author
 • / Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Wielkopolskie Centrum Onkologii
author
 • Pracownia Psychologii Klinicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • Pracownia Psychologii Klinicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii
References
 • 1. Studzińska K, Obrębowski A, Wiskirska-Woźnica B, Obrębowska Z. Problemy psychologiczne w rehabilitacji chorych po operacjach całkowitego usunięcia krtani. Pol Przegląd Otorynolaryngol 2012; 2(1): 124-8.
 • 2. Dooks P, McQuestion M, Goldstein D, Molassiotis A. Experiences of patients with laryngectomies as they reintegrate into their community. Support Care Cancer 2012; 20(3): 489-98.
 • 3. Kuśnierkiewicz M. Zaburzenia procesu komunikacji i  ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne osób po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi. Materiały zjazdowe, Konferencja „Współczesna fizjoterapia w nowotworach głowy i szyi”, Poznań, 21.01.2011.
 • 4. Cieślak K, Kędziora-Antkowiak J, Kuśnierkiewicz D i wsp. Emocjonalne konsekwencje zaburzeń komunikacji u osób leczonych z powodu nowotworów głowy i szyi. Forum Logopedy 2015; 10: 48-52.
 • 5. Kuśnierkiewicz M, Pruszewicz A, Kruk-Zagajewska A, Żebryk-Stopa A, Kraśny J, Zygarowicz M i wsp. Wpływ czynników osobowościowych na przebieg procesu rehabilitacji głosu i mowy u osób po operacji całkowitego usunięcia krtani. Psychoonkologia 2001; 9: 29-35.
 • 6. Augystyniak M. Chorzy po laryngektomii – problemy kliniczne. Psychoonkologia 1999; 5: 51-4.
 • 7. Urbańska G, Trzebiatowska IA, Paradowska D, Kowalska B. Próba oceny jakości życia laryngektomowanych w oparciu o badanie uczestników turnusu rehabilitacyjnego. Psychoonkologia 1999; 5: 21-5.
 • 8. Bussian C, Wollbrück D, Danker H, Herrmann E, Thiele A, Dietz A, et al. Mental health after laryngectomy and partial laryngectomy: a comparative study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010; 267(2): 261-6.
 • 9. Pruszewicz A, Gąsiorek J, Obrębowski A, Czerwiński A. Znaczenie rehabilitacji psychicznej w procesie wykształcania mowy zastępczej u laryngektomowanych. Otolaryng Pol 1979; 33: 533-8.
 • 10. Offerman MPJ, Pruyn JFA, de Boer MF, Busschbach JJ, Baatenburg de Jong RJ. Psychosocial consequences for partners of patients after total laryngectomy and for the relationship between patients and partners. Oral Oncology 2015; 51(4): 389-98.
 • 11. Cox SR, Theurer JA, Spaulding SJ, Doyle PC. The multidimensional impact of total laryngectomy on women. J Commun Disord 2015; 56: 59-75.
 • 12. Singer S, Danker H, Guntinas-Lichius O, Oeken J, Pabst F, Schock J, et al. Quality of life before and after total laryngectomy: Results of multicenter prospective cohort study. Head Neck 201; 36(3): 359-68.
 • 13. Devins GM, Otto KJ, Irish JC, Rodin GM. Head and neck cancer. (w) Psycho-Oncology. Holland JC, Breitbart WS, Jacobsen PB, Loscalzo MJ, McCorkle R, Butow PN (red.). Oxford University Press, New York 2015: 92-7.
 • 14. Wiegand S. Evidence and evidence gaps of laryngeal cancer surgery. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2016; 15: 1-30.
 • 15. Kazi R, De Cordova J, Kanagalingam J, Venkitaraman R, Nutting CM, Clarke P, et al. Quality of life following total Laryngectomy: assessment using the UW-QOL Scale. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2007; 69(2): 100-6.
 • 16. Eadie TL, Doyle PC. Quality of life in male tracheoesophageal (TE) speakers. J Rehabil Res Dev 2005; 42(1): 115-24.
 • 17. Nalbadian M, Nikolaou A, Nikolaidis V, Petridis D, Themelis C, Daniilidis I. Factors Influencing quality of life in laryngectomized patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2001; 258(7): 336-40.
 • 18. Giordano L, Toma S, Teggi R, Palonta F, Ferrario F, Bondi S, et al. Satisfaction and quality of life in laryngectomees after voice prosthesis rehabilitation. Folia Phoniatr Logop 2011; 63(5): 231-6.
 • 19. Palmer AD, Graham MS. The relationship between communication and quality of life in alaryngeal speakers. J Speech Lang Pathol Audiol 2004; 28(1): 6-24.
 • 20. Pereira da Silva A, Feliciano T, Vaz Freitas S, Esteves S, Almeida E Sousa C. Quality of life in patients submitted to total laryngectomy. J Voice 2015; 29(3): 382-8.
 • 21. Campbell BH, Marbella A, Layde PM. Quality of life and recurrence concern in survivors of head and neck cancer. Laryngoscope 2000; 110(6): 895-906.
 • 22. Blood GW, Simpson KC, Dineen M, Kauffman SM, Raimondi SC. Spouses of individuals with laryngeal cancer: caregiver strain and burden. J Commun Disord 1994; 27(1): 19-35.
 • 23. Meyer A, Keszte J, Wollbrück D, Dietz A, Oeken J, Vogel HJ, et al. Psychological distress and need for psychooncological suport in spouses of total laryngectomised cancer patients- results for the first 3 years after surgery. Support Care Cancer 2015; 23(5): 1331-9.
 • 24. Keszte J, Danker H, Dietz , Meister E, Pabst F, Vogel HJ, et al. Mental disorders and psychosocial suport during the first year after total laryngectomy: a prospective cohort study. Clin Otolaryngol 2013; 38(6): 494-501. Erratum in: Clin Otolaryngol 2014; 39(2): 134.
 • 25. Gorajska J. Rehabilitacja osób po wycięciu krtani – doświadczenia własne. Psychoonkologia 1999; 5: 55-9.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a27b3671-ca32-4a06-a0bf-b28e8ab66f92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.