Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | XXVI | 3 | 311–329

Article title

COVID-19 related fear during the economic freeze in Poland

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Celem badania było zidentyfikowanie obaw związanych z COVID-19 w końcowej fazie zamrożenia gospodarki w Polsce. Skonstruowana ankieta zawierała część demograficzną oraz 21 pytań, w tym 8 związanych z doświadczanymi obawami. Do oceny związku pomiędzy obawami badanych a poszczególnymi zmiennymi zastosowano test niezależności chi-kwadrat. Wyniki badań wskazują, że większość respondentów obawiała się wpływu pandemii na polską gospodarkę oraz zakażenia swoich bliskich. Kobiety częściej od mężczyzn obawiały się negatywnych konsekwencji pandemii. Respondenci z wyższym wykształceniem i powyżej 30. roku życia częściej zgłaszali obawy przed zakażeniem koronawirusem. Osoby pracujące częściej wyrażały strach przed utratą pracy lub obniżeniem wynagrodzeń. Badania wskazują, że utrzymująca się pandemia może negatywnie wpłynąć na wiele sfer ludzkiego życia, w tym na zdrowie psychiczne. Uzyskane dane można wykorzystać w celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii w określonych grupach ryzyka.

Keywords

Year

Volume

Issue

3

Pages

311–329

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-a22dbc7f-a135-46e5-b342-5f62d482ea61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.