PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 2 | 99–102
Article title

Przebieg wczesnej rehabilitacji po udarze mózgu i ostrym zespole wieńcowym u chorego z przebytą obustronną amputacją podudzi. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
The course of early rehabilitation after brain stroke with acute coronary syndromes in the case of a patient with bilateral crural amputation. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Ischaemic stroke as a complication of acute coronary syndrome occurs in approximately 1.40% of cases. Multimodal rehabilitation is an essential component of treatment following a stroke. Case report: The clinical case refers to a patient after a stroke and acute coronary syndrome preceded by bilateral leg amputation. This paper presents the course of the 25-day psychomotor rehabilitation programme conducted in the department of neurological rehabilitation. Methods: The treatment has been evaluated using functional scales (Activity Daily Living Scale, Modified Rankin Scale, National Institutes of Health Stroke Scale, Rivermead Motor Assessment) and psychological tests (Geriatric Depression Scale, Mini–Mental State Examination). Results: The functional improvement focused mainly on the upper limb and global movements. The intensity of the depressive disorders decreased from severe to mild (21 versus 11). Mini–Mental State Examination results normalized (19 versus 27). Conclusions: Early-applied individual rehabilitation program with intensive psychological therapy is a very important element of treatment of patients with a multifactorial mobility decrease.
PL
Wstęp: Udar niedokrwienny mózgu jako powikłanie ostrego zespołu wieńcowego występuje w około 1,40% przypadków. Kompleksowa rehabilitacja jest niezbędnym elementem leczenia osób po udarze. Opis przypadku: Prezentowany przypadek kliniczny dotyczy pacjenta po udarze mózgu poprzedzonym ostrym zespołem wieńcowym; w przeszłości chory przebył obustronną amputację podudzi. Praca przedstawia przebieg 25-dniowego programu rehabilitacji psychoruchowej, którą prowadzono na oddziale rehabilitacji neurologicznej. Metody: Skuteczność zastosowanego leczenia oceniono za pomocą skal funkcjonalnych (skala czynności życia codziennego, zmodyfikowana skala Rankina, Skala Udaru Narodowego Instytutu Zdrowia, Ocena Motoryczności Rivermead) i psychologicznych (Geriatryczna Skala Oceny Depresji Yesavage’a, Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego). Wyniki: Poprawa funkcjonalna dotyczyła przede wszystkim kończyny górnej i ruchów globalnych. Zmniejszyło się nasilenie zaburzeń depresyjnych (21 versus 11 punktów w Geriatrycznej Skali Oceny Depresji Yesavage’a). Znormalizowały się wyniki uzyskiwane przez pacjenta w Krótkiej Skali Oceny Otępień (19 versus 27 punktów). Wnioski: Wcześnie zastosowany indywidualny program rehabilitacji wraz z intensywną terapią psychologiczną to bardzo ważny element leczenia osób z wieloczynnikowym obniżeniem sprawności ruchowej.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
99–102
Physical description
Contributors
 • Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
 • Zakład Rehabilitacji, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Zakład Medycyny Fizykalnej, Katedra Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, tel.: +48 42 672 19 88, faks: +48 42 676 17 85
References
 • Arkuszewski M, Rość-Bereza K, Opala G: Udar mózgu jako powikłanie ostrego zespołu wieńcowego – pytania do neurologa. Kardiochir Torakochir Pol 2011; 4: 534–538.
 • Brunelli S, Fusco A, Iosa M et al.: Mid- to long-term factors influencing functional status of people affected by lower-limb amputation associated with hemiparesis due to stroke. Disabil Rehabil 2013; 35: 982–989.
 • Kuczyńska-Zardzewiały A, Członkowska A: Co należy wiedzieć o udarze mózgu. Poradnik dla pacjentów, ich rodzin i wszystkich zainteresowanych. Available from: http://www.fum.info.pl/esp/ resources/download/podrecznik.pdf.
 • Lang CE, Wagner JM, Edwards DF et al.: Upper extremity use in people with hemiparesis in first few weeks after stroke. J Neurol Phys Ther 2007; 31: 56–63.
 • Paolucci S, Antonucci G, Grasso MG et al.: Functional outcome of ischemic and hemorrhagic stroke patients after inpatient rehabilitation: a matched comparison. Stroke 2003; 34: 2861–2865.
 • Rehabilitation therapy after a stroke. Available from: http://www. stroke.org/we-can-help/stroke-survivors/just-experienced-stroke/ rehab.
 • Vogel TR, Petroski GF, Kruse RL: Impact of amputation level and comorbidities on functional status of nursing home residents after lower extremity amputation. J Vasc Surg 2014; 59: 1323–1330.e1.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a22942b5-a61e-4de6-b843-b9ca3508b535
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.