PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 1 | 121–125
Article title

Niecharakterystyczne objawy neuroinfekcji po ugryzieniu przez kleszcza u 10-letniego chłopca – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Non-specific signs of neuroinfection after a tick bite in a 10-year-old boy – a case report
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dwa spośród patogenów przenoszonych przez kleszcze na terenie Polski stanowią ważną przyczynę zakażeń ośrodkowego układu nerwowego: krętki Borrelia burgdorferi (czynnik etiologiczny boreliozy z Lyme) oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Zgodnie z danymi Państwowego Zakładu Higieny w roku 2014 odnotowano 13 866 przypadków boreliozy i 196 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Największą zachorowalność na boreliozę obserwuje się latem w północno- -wschodniej części kraju. Choroba może manifestować się objawami ze strony skóry oraz układów ruchu, sercowo- -naczyniowego i nerwowego. Wywiad obciążony narażeniem na kleszcze jest ważną wskazówką pomocną przy ustalaniu etiologii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Wczesne rozpoznanie oraz skuteczne leczenie neuroinfekcji zmniejsza ryzyko trwałych powikłań. Prezentowany przypadek ilustruje konieczność uwzględniania boreliozy z Lyme w diagnostyce różnicowej zakażeń ośrodkowego układu nerwowego.
EN
Borrelia burgdorferi (the aetiological factor in Lyme disease) and the tick-borne encephalitis virus are two of the pathogens transmitted by ticks in Poland, which are an important cause of central nervous system infections. According to the data of the National Institute of Hygiene, a total of 13,866 cases of Lyme disease and 196 cases of tick-borne encephalitis were reported in 2014. The highest incidence of Lyme disease is observed in summer in the north-eastern part of the country. The disease may manifest with skin, motor, cardiovascular and neural symptoms. A history of exposure to ticks is important information for determining the aetiology of meningitis. An early diagnosis and effective treatment of neuroinfection reduces the risk of permanent complications. The presented case illustrates the need to include Lyme disease in the differential diagnosis of central nervous system infections.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
121–125
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Warszawa, Polska
 • Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Warszawa, Polska
author
 • Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Paradowska-Stankiewicz I, Piotrowska A: Meningitis and encephalitis in Poland in 2013. Przegl Epidemiol 2015; 69: 229–234, 353–356.
 • 2. Kmieciak W, Ciszewski M, Szewczyk EM: Choroby odkleszczowe w Polsce – występowanie i trudności diagnostyczne. Med Pr 2016; 67: 73–87.
 • 3. Chomel B: Lyme disease. Rev Sci Tech 2015; 34: 569–576.
 • 4. Legatowicz-Koprowska M, Walczak E: Borelioza – wciąż trudne wyzwanie. Forum Med Rodz 2011; 5: 336–344.
 • 5. López-Alberola RF: Neuroborreliosis and the pediatric population: a review. Rev Neurol 2006; 42 Suppl 3: S91–S96.
 • 6. Sanchez E, Vannier E, Wormser GP et al.: Diagnosis, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: a review. JAMA 2016; 315: 1767–1777.
 • 7. Zajkowska J, Drozdowski W: Neuroborelioza – trudności diagnostyczne. Neurol Dypl 2013; 8: 6–15.
 • 8. Halperin JJ: Chronic Lyme disease: misconceptions and challenges for patient management. Infect Drug Resist 2015; 8: 119–128.
 • 9. European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis (EUCALB): Treatment of Lyme borreliosis in Europe. Available from: http://www.eucalb.com/
 • 10. Mygland A, Ljøstad U, Fingerle V et al.; European Federation of Neurological Societies: EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis. Eur J Neurol 2010; 17: 8–16, e1–e4.
 • 11. Halperin JJ, Shapiro ED, Logigian E et al.; Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology: Practice parameter: treatment of nervous system Lyme disease (an evidencebased review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2007; 69: 91–102.
 • 12. Flisiak R, Pancewicz S: Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Przegl Epidemiol 2008; 62: 193–199.
 • 13. Dersch R, Sarnes AA, Maul M et al.: Quality of life, fatigue, depression and cognitive impairment in Lyme neuroborreliosis. J Neurol 2015; 262: 2572–2577.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a213b65f-76d6-441b-8b61-1158cd9bfafb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.