PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 4 | 304–307
Article title

Zespół Aspergera u osób dorosłych – zbieżność z innymi zaburzeniami, zaburzenia współwystępujące i problemy towarzyszące

Content
Title variants
EN
Asperger’s syndrome in adults – similarities with other disorders, comorbid disorders and associated problems
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Asperger’s disorder (Asperger’s syndrome) falls under the category of pervasive developmental disorders in DSM-IV and ICD-10. Not completely defined diagnostic criteria are the topic of discussion between investigators and clinicians. The new classification system – DSM-5 – eliminates Asperger’s disorder, the broad term – autism spectrum disorder appears. Common symptoms of Asperger’s syndrome include: verbal and nonverbal communication difficulties, egocentricity, problems with social skills, repetitive behaviors, limited range of interests, coordination problems. The manifestation of Asperger’s syndrome alters across life. Symptoms become more visible around the time of adolescence, when social demands increase. The awareness of being unusual leads to increasing withdrawal. It is difficult to make a proper diagnosis, especially in adult patients. Lots of adult psychiatric patients presenting major diagnostic difficulty actually have Asperger’s syndrome, which was previously undiagnosed. Asperger’s disorder can be misdiagnosed with personality disorders or schizophrenia. Moreover, many conditions may be comorbid to Asperger’s disorder (e.g. obsessive compulsive disorder, affective disorders, schizophrenia, eating disorders). Aggression, addictions, suicide attempts and ideation may also overshadow symptoms of Asperger’s syndrome. In conclusion, there are many comorbid disorders and associated problems, which can contribute towards obscuring the underlying Asperger’s syndrome in adult patients.
PL
W klasyfikacjach ICD-10 i DSM-IV zespół Aspergera należy do kategorii całościowych zaburzeń rozwoju. Nie w pełni zdefiniowane kryteria diagnostyczne są przedmiotem dyskusji badaczy i klinicystów. W nowym systemie klasyfikacji – DSM-5 – zespół Aspergera nie występuje, pojawiła się za to szeroka jednostka „spektrum zaburzeń autystycznych”. Do najpowszechniejszych objawów zespołu Aspergera zalicza się: zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, egocentryzm, upośledzenie umiejętności społecznych, stereotypowość zachowań, zawężenie zainteresowań, problemy z koordynacją. Manifestacja symptomów zmienia się w ciągu życia – z powodu wzrastających wymagań społecznych objawy stają się wyraźniejsze w okresie dorastania. Świadomość bycia innym prowadzi do pogłębiającego się wycofania. Postawienie właściwej diagnozy jest szczególnie trudne u osób dorosłych. Wielu pacjentów psychiatrycznych, w których przypadku istnieją duże trudności z ustaleniem rozpoznania, cierpi na – wcześniej niezdiagnozowany – zespół Aspergera. Jego objawy bywają błędnie rozpoznawane jako symptomy zaburzeń osobowości czy schizofrenii. Co więcej, wiele zaburzeń może współwystępować z zespołem Aspergera (np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia afektywne, schizofrenia, zaburzenia odżywiania). Agresja, uzależnienia, myśli i tendencje samobójcze także mogą zaciemniać jego objawy. Podsumowując: istnieje wiele zaburzeń współwystępujących i problemów towarzyszących, które utrudniają rozpoznanie omawianego zespołu u dorosłych.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
304–307
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik: dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Gałecki
References
 • 1. Frith U. (red.): Autyzm i zespól Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
 • 2. Ssucharewa G.E.: Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter. Monatsschr. Psychiatr. Neurol. 1926; 60: 253-261.
 • 3. Ssucharewa G.E., Wolff S.: The first account of the syndrome Asperger described? Eur. Child Adolesc. Psychiatry 1996; 5: 119-132.
 • 4. Gillberg I.C., Gillberg C.: Asperger syndrome - some epidemiological considerations: a research note. J. Child Psychol. Psychiatry 1989; 30: 631-638.
 • 5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed., rev. (DSM-IV). American Psychiatric Association, Washington 1994.
 • 6. The ICD-10. Classification of Mental and Behavioural Disorders. Diagnostics Criteria for Research. World Health Organization, Geneva 1993.
 • 7. Bryńska A.: Miejsce zespołu Aspergera w grupie całościowych zaburzeń rozwoju: kontinuum czy spektrum zaburzeń autystycznych? Psychiatr. Pol. 2011; 45: 749-758.
 • 8. Gerhant A., Olajossy M., Olajossy-Hilkesberger L.: Neuroana-tomiczne, genetyczne i neurochemiczne aspekty autyzmu dziecięcego. Psychiatr. Pol. 2013; 47: 1101-1111.
 • 9. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne: Aktualności. Adres: http:// www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2011/Aktual-nosci157_Psychiatria_Polska_6_2011.pdf.
 • 10. Reed G.M., Mendonca Correia J., Esparza P. i wsp.: The WPA-WHO Global Survey of Psychiatrists' Attitudes Towards Mental Disorders Classification. World Psychiatry 2011; 10: 118-131.
 • 11. Łoza B., Heitzman J., Kosmowski W.: W kierunku nowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych - opinie polskich psychiatrów dotyczące projektu ICD-11. Psychiatr. Pol. 2011; 45: 785-798.
 • 12. Attwood T: Zespól Aspergera. Kompletny przewodnik. Harmonia, Gdańsk 2013.
 • 13. Bryńska A.: Zespól Aspergera - kryteria diagnostyczne, obraz kliniczny. W: Komender J., Jagielska G., Bryńska A.: Autyzm i zespól Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 14. Eisenmajer R., Prior M., Lekkam S. i wsp.: Delayed language onset as a predictor of clinical symptoms in pervasive developmental disorders. J. Autism Dev. Disord. 1998; 28: 527-533.
 • 15. Howlin P., Asgharian A.: The diagnosis of autism and Asperger syndrome: findings from a survey of 770 families. Dev. Med. Child Neurol. 1999; 41: 834-839.
 • 16. Willey L.H.: Pretending to be Normal: Living with Asperger Syndrome. Jessica Kingsley Publishers, London 1999.
 • 17. Schopler E.: Are autism and Asperger syndrome (AS) different labels or different disabilities? J. Autism Dev. Disord. 1996; 26: 109-110.
 • 18. Szatmari P., Tuff L., Finlayson M.A., Bartolucci G.: Asperger's syndrome and autism: neurocognitive aspects. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1990; 29: 130-136.
 • 19. Gillberg C.: Asperger syndrome and high-functioning autism. Br. J. Psychiatry 1998; 172: 200-209.
 • 20. Gillberg C.: Asperger's syndrome in 23 Swedish children. Dev. Med. Child Neurol. 1989; 31: 520-531.
 • 21. Everall I.P., LeCouteur A.: Firesetting in an adolescent boy with Asperger's syndrome. Br. J. Psychiatry 1990; 157: 284-287.
 • 22. Klin A., Volkmar F.R.: Autism and the pervasive developmental disorders. Child Adolesc. Psychiatry Clin. N. Am. 1995; 493: 617-630.
 • 23. Bryńska A.: Zaburzenia wspólwystępujące w autyzmie i zespole Aspergera. W: Komender J., Jagielska G., Bryńska A.: Autyzm i zespól Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 24. Lai M.C., Lombardo M.V, Ruigrok A.N. i wsp.: Cognition in males and females with autism: similarities and differences. PLoS One 2012; 7: e47198.
 • 25. Goodman R., Scott S.: Psychiatria dzieci i mlodzieży. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wroclaw 2000.
 • 26. Gillberg C., Steffenburg S.: Outcome and prognostic factors in autism and similar conditions: a population-based study of 46 cases followed through puberty. J. Autism Dev. Disord. 1987; 17: 273-287.
 • 27. Gillberg C.: A Guide to Asperger Syndrome. Cambridge University Press, New York 2002.
 • 28. Ruta L., Mugno D., D'Arrigo V.G. i wsp.: Obsessive-compulsive traits in children and adolescents with Asperger syndrome. Eur. Child Adolesc. Psychiatry 2010; 19: 17-24.
 • 29. Tantam D., Prestwood S.: A Mind of One's Own. A Guide to the Special Difficulties and Needs of the More Able Person with Autism or Asperger Syndrome. National Autistic Society, London 1999.
 • 30. Lainhart J.E., Folstein S.E.: Affective disorders in people with autism: a review of published cases. J. Autism Dev. Disord. 1994; 24: 587-601.
 • 31. Ringman J.M., Jankovic J.: Occurrence of tics in Asperger's syndrome and autistic disorder. J. Child Neurol. 2000; 15: 394-400.
 • 32. Kadesjö B., Gillberg C.: Tourette's disorder: epidemiology and comorbidity in primary school children. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2000; 39: 548-555.
 • 33. Attwood T.: Asperger's Syndrome. A Guide for Parents and Professionals. Jessica Kingsley Publishers, London 1998.
 • 34. Bölte S., Ozkara N., Poustka F.: Autism spectrum disorders and low body weight: is there really a systematic association? Int. J. Eat. Disord. 2002; 31: 349-351.
 • 35. Gillberg C., Billstedt E.: Autism and Asperger syndrome: coexistence with other clinical disorders. Acta Psychiatr. Scand. 2000; 102: 321-330.
 • 36. Oyane N.M., Bjorvatn B.: Sleep disturbances in adolescents and young adults with autism and Asperger's syndrome. Autism 2005; 9: 83-94.
 • 37. Jagielska G.: Diagnostyka różnicowa i badania diagnostyczna. W: Komender J., Jagielska G., Bryńska A.: Autyzm i zespól Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 38. Klin A., Sparrow S., Marans W. i wsp.: Assessment issues in children and adolescents with Asperger syndrome. W: Klin A., Volkmar F.R., Sparrow S.S. (red.): Asperger Syndrome. Guilford Press, New York 2000.
 • 39. American Psychiatric Association: Autism spectrum disorder. Adres: www.dsm5.org/Documents/Autism%20Spectrum%20 Disorder%20Fact%20Sheet.pdf.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a2074900-509e-4ae5-aac1-c5c08b15acc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.