PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 72 | 9–15
Article title

Cartilaginous compression of the liver – clinical and ultrasonographic aspects

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: The musculocartilaginous complex is a structure composed of cartilaginous, osseous and muscular elements, which is located at the thoracoabdominal junction, at the level of the right costal arch. Aim: To determine the ultrasonographic characteristics of this complex under normal conditions as well as to demonstrate its effects on the liver depending on the constitutional body built, respiratory phase and patient’s body position. Materials and methods: All abdominal ultrasound scans were performed between 2006 and 2015. A total of 1000 patients (566 females and 434 males aged between 35 and 82 years, mean age 52 years), who had no significant upper abdominal pathologies identified based on clinical and imaging data, were enrolled for the analysis. In addition to standard internal organ assessment, we also attempted to identify the symptoms of hepatic compression by the musculocartilaginous complex. We used 3–6 MHz convex and 7–12 MHz linear transducers. The degree of musculocartilaginous compression of the liver was assessed during breathing in supine and sitting position, as well as with trunk inclined forward. Results: The study showed that musculocartilaginous compression of the liver mostly affects females (96%) with leptosomatic body build. The complex compressing the liver shows a heterogeneous echostructure. Increased hepatic compression was observed during exhalation, in a sitting position and with trunk inclined forward. Conclusions: Cartilaginous compression of the liver depends on body built and patient’s body position. The musculocartilaginous complex may cause focal or segmental compression of the hepatic parenchyma, causing pain in the right upper abdomen in some patients.
PL
Wprowadzenie: Kompleks chrząstkowo-mięśniowy to struktura składająca się z elementów chrzęstnych, kostnych i mięśniowych, zlokalizowana na pograniczu piersiowo-brzusznym, na poziomie prawego łuku żebrowego. Cel: Określenie ultrasonograficznych cech tego kompleksu w warunkach prawidłowych oraz wykazanie jego wpływu na wątrobę w zależności od budowy konstytucjonalnej, fazy oddechowej oraz pozycji przyjmowanej przez pacjenta. Materiał i metoda: Wszystkie badania ultrasonograficzne jamy brzusznej przeprowadzono w okresie od 2006 do 2015. Do analizy zakwalifikowano 1000 osób (566 kobiet i 434 mężczyzn, w przedziale wiekowym 35–82 lata, średnio 52 lata), u których na podstawie danych klinicznych i obrazowych nie stwierdzono istotnych zmian w narządach nadbrzusza. W badaniach ultrasonograficznych jamy brzusznej, oprócz standardowo ocenianych narządów wewnętrznych, skupiono się na poszukiwaniu objawów ucisku wątroby przez kompleks chrząstkowo-mięśniowy. Do badań wykorzystywano głowice konweksowe o częstotliwości 3–6 MHz oraz liniowe o częstotliwości 7–12 MHz. Stopień ucisku wątroby przez kompleks chrząstkowo-mięśniowy oceniano w trakcie oddychania, w ułożeniu pacjenta na plecach, w pozycji siedzącej i w przodopochyleniu tułowia. Wyniki: Wykazano, że ucisk chrząstkowopochodny wątroby dotyczy głównie kobiet (96%) o budowie leptosomicznej. Uciskający wątrobę kompleks najczęściej wykazuje heterogeniczną echostrukturę. Większy stopień ucisku wątroby występował w trakcie wydechu, w pozycji siedzącej i w przodopochyleniu tułowia. Wnioski: Ucisk chrząstkowopochodny wątroby jest uzależniony od budowy ciała oraz przyjmowanej przez pacjenta pozycji. Kompleks chrząstkowo-mięśniowy może wywierać ucisk ogniskowy lub odcinkowy na miąższ wątroby, powodując u części osób ból w prawym nadbrzuszu. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-18-no-72
Discipline
Year
Volume
18
Issue
72
Pages
9–15
Physical description
Contributors
 • Department of Genetics and Pathomorphology of the Pomeranian Medical University Self-Education Ultrasound Study Group, Szczecin, Poland
References
 • 1. Philips DM, LaBrecque DR, Shirazi SS: Gorset liver. J Clin Gastroenterol 1985; 7: 361–368.
 • 2. Kruś S: Patomorfologia wątroby. PZWL, Warszawa 1986.
 • 3. Bluemke DA, Soyer P, Fishman EK: Nontumorous low-attenuation defects in the liver on helical CT during arterial portography: frequency, location, and appearance. AJR Am J Roentgenol 1995; 164: 1141–1145.
 • 4. Kanematsu M, Kondo H, Enya M, Yokoyama R, Hoshi H: Nondiseased portal perfusion defects adjacent to the right ribs shown on helical CT during arterial portography. AJR Am J Roentgenol 1998; 171: 445–448.
 • 5. Yoshimitsu K, Honda H, Kuroiwa T, Irie H, Tajima T, Jimi M et al.: Pseudolesion of the liver possibly caused by focal rib compression: analysis based on hemodynamic change. AJR Am J Roentgenol 1999; 172: 645–649.
 • 6. Yoshimitsu K, Honda H, Kuroiwa T, Irie H, Aibe H, Shinozaki K et al.: Unusual hemodynamics and pseudolesions of the noncirrhotic liver at CT. Radiographics 2001; 21: S81–S96.
 • 7. Nishie A, Yoshimitsu K, Irie H, Aibe H, Tajima T, Asayama Y et al.: The incidence of hepatic pseudolesions caused by focal rib compression as seen on multidetector row CT in patients of different hepatic function. Eur J Radiol 2006; 57: 108–114.
 • 8. Smereczyński A: Kostnopochodny ucisk wątroby – znaczenie badania USG. Pol Przegl Radiol 2000; 65: 105–108.
 • 9. Bochenek A, Reicher M: Anatomia człowieka. Tom 1. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.
 • 10. Schünke M, Schulte E, Schumacher U: Prometeusz – atlas anatomii człowieka. Tom 1: Anatomia ogólna i układ mięśniowo-szkieletowy. MedPharm Polska, Wrocław 2015.
 • 11. Meuwly JY, Wicky S, Schnyder P, Lepori D: Slipping rib syndrome: A place for sonography in the diagnosis of a frequently overlooked cause of abdominal or low thoracic pain. J Ultrasound Med 2002; 21: 339–343.
 • 12. Meuwly JY, Gudinchet F: Sonography of the thoracic and abdominal walls. J Clin Ultrasound 2004; 32: 500–510.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a20193b0-5bb5-4d00-937d-a28c9cf77edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.