PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 38 | 2 | 97-115
Article title

Praca badawcza w naukach biomedycznych – wybrane zagadnienia

Content
Title variants
EN
Research in biomedical sciences – selected problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca przedstawia przemyślenia autora, pracownika nauki z ponad 50-letnim stażem, na temat ogólnych zasad pracy badawczej w naukach biomedycznych. Autor omawia takie zagadnienia, jak wybór tematu badań, formułowanie hipotezy roboczej, wybór obiektu (modelu) badawczego i metod badania, interpretacja danych, przygotowanie pracy do publikacji; omawia także specyfikę badań in vitro, badań na zwierzętach i badań klinicznych włącznie ze związaną z nimi problematyką etyczną.
EN
The paper presents the reflections of the author, a scientist with over 50 year scientific activity, concerning the general rules of biomedical research. The author discusses such problems, as the choice of the research topic, selection of the objective and experimental model, methods of the study, interpretation of the data and paper edition. The specific problems (including ethical problems) of the in vitro studies, animal experimentation and clinical studies are also discussed
Discipline
Year
Volume
38
Issue
2
Pages
97-115
Physical description
Contributors
 • Zakład Immunoendokrynologii I Katedry Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Jaeshke R, Cook D, Guyatt G. Evidence based medicine (EBM) czyli praktyka medyczna oparte na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – POWAP. Medycyna praktyczna 1999; 1:3-76.
 • Wehling M. Translational medicine: can it really facilitate the transition of research “from bench to bedside”? Eur J Clin Pharmacol 2005;13:1-5.
 • Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT i wsp. Introduction to Meta-Analysis. Wiley and Sons, San Francisco 2009.
 • Beveridge WIB. Sztuka badań naukowych. PZWL, Warszawa 1960; 65-78.
 • Popper KR. Logika odkrycia naukowego. PWN, Warszawa 1977; 224-225.
 • Pawlikowski M. Hipoteza w naukach biomedycznych. Folia Medica Lodz 1994; 21: 97-102.
 • Schweitzer A. Filozofia kultury. W: Lazari-Pawłowska I, Schweitzer, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976; 128-205.
 • WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects http://www.wma.net/en/30publications/10policies/ b3/index.html
 • Selye H. Od marzenia do odkrycia naukowego. PZWL, Warszawa 1967; 281.
 • Wilson EB. Wstęp do badań naukowych. PWN, Warszawa 1964.
 • Greń J. Statystyka matematyczna - modele i zadania. PWN, Warszawa 1976.
 • Patrie A, Sabin C. Statystyka medyczna w zarysie. Wyd Lek PZWL, Warszawa 2006.
 • Kozdraj T. Wnioskowanie statystyczne w badaniach medycznych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2007; http://protetyka.lodz.pl/~stn/staraStrona//downloads/ Wnioskowanie%20statystyczne%20w%20badaniach%20medycznych.pdf.
 • Szumowski W. Filozofia medycyny. Derewiecki, Kęty 2007.
 • Kazula A. Wykorzystanie mikromacierzy DNA w terapii i diagnostyce. Genetyka 2009; 65: 229-238.
 • Pisarek H, Pawlikowski M, Kunert-Radek J, Kubiak R, Winczyk K. SSTR1 and SSTR2 subtypes are the dominant forms of somatostatin receptor in neuroendocrine tumors. Folia Histochem Cytobiol 2010; 48: 142-147.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a1e0d7b1-cac8-47d6-9281-691d5b4da65a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.