PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 4 | 315-323
Article title

Podstawowe zasady postępowania w przebiegu chorób układu pokarmowego u kobiet w ciąży

Content
Title variants
EN
Basal management of gastrointestinal diseases in pregnant women
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Pregnancy is a physiologic state, however pregnant women often require diagnosis and treatment of serious gastrointestinal tract disorders (GI) which are some of the most frequent complaints during pregnancy. Some women have GI disorders that are unique to pregnancy. Other pregnant patients present with chronic GI disorders that require special consideration during this period. Understanding the presentation and prevalence of various GI disorders is necessary to optimize care for these patients. Pregnancy has little effect on gastrointestinal secretion or absorption, but it has a major effect on gastrointestinal motility. Pregnancy‑related changes in motility are present throughout the gastrointestinal tract and are related to increased levels of female sex hormones. In addition, the enlarging uterus displaces bowel, which can affect the presentation of common omplaints such us constipation. Knowledge of the gastrointestinal adaptation to pregnancy is necessary for accurate interpretation of laboratory tests, as well as imaging studies in the gravid patient. Endoscopy is rarely required during pregnancy. The potential risks of endoscopy during pregnancy include foetal hypoxia due to sedative drugs and exposure to radiation. There is no evidence that endoscopy precipitates premature labour, and studies in this area have concluded that endoscopy during pregnancy is generally safe. There should be a strong indication for the procedure, which should be deferred whenever possible to the second trimester. Procedures should be performed without any sedation, or with the lowest dose of sedative medication. Radiation exposure should be kept to a minimum. Support should be obtained from specialists in obstetrics and anaesthesia.
PL
Chociaż ciąża jest stanem fizjologicznym, to jednak kobiety ciężarne często wymagają diagnostyki i leczenia z powodu poważnych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego. Zwykle są one najczęściej zgłaszanymi dolegliwościami klinicznymi w przebiegu ciąży. U części kobiet pojawiają się zaburzenia specyficzne dla ciąży. Inne ciężarne, z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego, wymagają specjalnego postępowania w tym okresie. Zrozumienie przebiegu i chorobowości różnorodnych zaburzeń przewodu pokarmowego jest niezbędne, by zoptymalizować opiekę nad tymi pacjentkami. Ciąża ma niewielki wpływ na wydzielanie i wchłanianie, ale wpływa istotnie na motorykę przewodu pokarmowego. Te zaburzenia motoryki są związane z podwyższonym stężeniem żeńskich hormonów płciowych. Dodatkowo powiększająca się macica przemieszcza jelita, co jest przyczyną powszechnych dolegliwości, jakimi są zaparcia. Wiedza na temat mechanizmów adaptacyjnych przewodu pokarmowego w czasie ciąży umożliwia prawidłową interpretację testów laboratoryjnych i badań obrazowych u ciężarnych. Rzadko konieczne jest wykonywanie badań endoskopowych w ciąży. Potencjalne ryzyko wynikające z endoskopii to niedotlenienie płodu powodowane lekami sedatywnymi oraz ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie. Nie stwierdzono, by badania endoskopowe wywoływały wcześniejsze porody, a obserwacje potwierdzają, że endoskopia w czasie ciąży jest generalnie bezpieczna, przy zachowaniu określonych standardów. Badania powinno się wykonywać w przypadku mocnych wskazań, jeśli to możliwe – w drugim trymestrze ciąży. Procedury najlepiej wykonywać bez sedacji lub z użyciem najmniejszych dawek leków, minimalizując czas ekspozycji na fluoroskopię, optymalnie w obstawie anestezjologicznej i położniczej.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
315-323
Physical description
Contributors
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Radomiu. Kierownik: lek. med. Andrzej Cholewiński
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
author
 • Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny MON WIM w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
References
 • 1. Otugo O., Chou J., Ogundare O. i wsp.: Consistency of pregnancy labeling across therapeutic class for the top 20 drugs (2010) by sales. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Clinical Meeting, May 5‑9, 2012, San Diego, CA. Adres: www.fda.gov/downloads/ScienceResearch/SpecialTopics/Womens‑HealthResearch/UCM309040.pdf.
 • 2. Hoogerwerf W.: Postępowanie w chorobach przewodu pokarmowego i wątroby w ciąży. W: Yamada T. (red.): Postępy w gastroenterologii. Tom 2, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006: 556‑574.
 • 3. Waluga M., Hartleb M.: Rozpoznawanie i leczenie chorób gastroenterologicznych w ciąży. Prz. Gastroenterol. 2009; 4: 61‑70.
 • 4. Krawczyńska A., Pawlik M., Rydzewska G.: Leczenie chorób przewodu pokarmowego w ciąży. Terapia 2011; (5): 6‑13.
 • 5. Keller J., Frederking D., Layer P.: The spectrum and treatment of gastrointestinal disorders during pregnancy. Nat. Clin. Pract. Gastroenterol. Hepatol. 2008; 5: 430‑443.
 • 6. Madanick R., Katz P.O.: GERD and pregnancy. Practical Gastroenterology 2006; 29: 30‑39.
 • 7. Pastenak B., Hviid A.: Use of proton‑pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N. Engl. J. Med. 2010; 363: 2114‑2123.
 • 8. Szałek E., Grześkowiak E.: Bezpieczeństwo farmakoterapii w ciąży. Farmacja Współczesna 2008; (1): 110‑115.
 • 9. Linke K., Klincewicz P.: Choroba trzewna. W: Dąbrowski A. (red.): Gastroenterologia. Tom 2, Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 216‑231.
 • 10. Blok R., Gaweł J., Klimkiewicz‑Blok D.: Zespół złego wchłaniania na przykładzie celiakii – problem niedoceniany w rozrodzie człowieka. Gastroenterol. Pol. 2011; 18: 77‑83.
 • 11. Radwan P., Radwan‑Kwiatek K., Kwiatek M. i wsp.: Wpływ nieswoistych zapaleń jelit na płodność oraz przebieg ciąży i porodu. Przegląd Gastroenterologiczny 2008; (3): 295‑301.
 • 12. Szczeblowska D., Serwin D., Hebzda A.: Nieswoiste zapalenia jelit a płodność, przebieg ciąży, porodu i karmienie piersią. Pediatr. Med. Rodz. 2011; 7: 104‑109.
 • 13. Minter A., Malik M.: Colon cancer in pregnancy. Cancer Control 2005; 12: 196‑202.
 • 14. Hay J.E.: Liver disease in pregnancy. Hepatology 2008; 47: 1067‑1076.
 • 15. Milkiewicz P.: Choroby wątroby u ciężarnych. W: Dąbrowski A. (red): Gastroenterologia. Tom 1, Medical Tribune Polska, Warszawa 2010: 679‑685.
 • 16. Jaroszewicz W.: Choroby wątroby w przebiegu ciąży. Gastroenterol. Pol. 2002; 9: 51‑65.
 • 17. Szczepaniak‑Chicheł L., Bręborowicz G., Tykarski A.: Leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży. Nadciśn. Tętn. 2006; 10: 83‑98.
 • 18. Qureshi W.A., Rajan E., Adler D.G. i wsp.: ASG Guide‑line: guidelines for endoscopy in pregnant and lactating women. Gastrointest. Endosc. 2005; 61: 357‑362.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a1dc56b8-84d6-4496-acd2-e46f7eb08827
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.