PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2013 | 14 | 2 | 41-44
Article title

The use of oxycodone/naloxone in the treatment of pain in cancer patient with opioid-induced constipation

Title variants
PL
Zastosowanie oksykodonu /naloksonu w leczeniu bólu u chorego na nowotwór z zaparciem stolca wywołanym opioidami
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
U chorych na nowotwory, ból o umiarkowanym i silnym natężeniu wymaga stosowania analgetyków opioidowych. Choć opioidy cechuje zwykle wysoka skuteczność analgetyczna, leki te wywołują także liczne działania niepożądane, zwłaszcza ze strony przewodu pokarmowego, określane mianem poopioidowych zaburzeń czynności jelit (opioid-induced bowel dysfunction). W ostatnich latach podjęto próby leczenia przyczynowego zaburzeń jelitowych wywołanych opioidami, stosując antagonistów receptorów opioidowych, metylnaltrekson i oksykodon w połączeniu z naloksonem. W artykule przedstawiono opis 75-letniego pacjenta, z rozpoznaniem zaawansowanego raka żołądka, u którego doszło do rozwoju nasilonego zaparcia stolca, wywołanego podaniem morfiny, a następnie oksykodonu. Pomimo uzyskania zadowalającej analgezji, z powodu zaparcia stolca, oksykodon zamieniono na preparat złożony z oksykodonu i naloksonu o przedłużonym uwalnianiu. Oprócz podtrzymania zadowalającej analgezji, uzyskano znaczną poprawę w zakresie wypróżnień. Zastosowanie preparatu złożonego z oksykodonu i naloksonu pozwala nie tylko na skuteczne leczenie bólu, ale również na istotne zmniejszenie negatywnego wpływu opioidów na czynność przewodu pokarmowego i poprawę jakości życia chorych.
EN
Moderate to severe pain in cancer patients requires opioid analgesics administration. Although opioids are usually effective analgesics these drugs also evoke numerous adverse effects including gastrointestinal symptoms (opioid-induced bowel dysfunction, OIBD). In recent years OIBD has been treated through underlying mechanisms using opioid receptor antagonists: methylnaltrexone and oxycodone combined with naloxone. In this article a 75-years-old patient diagnosed with advanced stomach cancer was presented; this patient suffered from an intense constipation induced by morphine and later on by oxycodone administration. In spite of obtained satisfactory analgesia due to constipation oxycodone was switched to a combined prolonged-release (PR) oxycodone with PR naloxone. Apart from maintaining satisfactory analgesia a significant improvement was noted in bowel movements. The use of a combination of PR oxycodone with PR naloxone allows not only effectively treat pain but also significantly decreases a negative impact of opioids on a bowel function and improves patients’ quality of life.
Discipline
Journal
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
41-44
Physical description
Contributors
  • Katedra Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań
  • Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a1be0b8b-eb50-4b34-9e62-6da1a2f0e0cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.