PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 9 | 1 | 38-46
Article title

Rzadkie nowotwory złośliwe gruczołu piersiowego

Content
Title variants
EN
Rare malignant breast tumors
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This paper presents a concise discussion of atypical presentations of selected malignant breast tumors, including both tumors of epithelial origin (adenocarcinomas other than ductal carcinoma and lobular carcinoma, which together account for about 10% of malignant breast tumors; this group includes: tubular carcinoma, invasive cribriform carcinoma, “pure” mucinous carcinoma, invasive solid papillary carcinoma, medullary carcinoma, metaplastic carcinoma and Paget cancer), non-epithelial origin (primary sarcoma and primary lymphoma) and mixed tumors (malignant phyllodes tumor – adenomyxoma) and metastases to the breast of tumors originating in other locations (taken together, non-adenomatous tumors account for about 5% of all malignant breast tumors). Summarized are epidemiological data and characteristic features of histological appearance and clinical presentation of selected, rare breast tumors. In total, the so-called atypical forms of breast cancer account for 10-15% of all newly diagnosed cases of malignancies at this location, resulting in 1500-2200 new cases annually in Poland alone. Principles of diagnosis and treatment of these rare entities may be slightly different from those used in typical forms of breast cancer, particularly in the case of non-adenocarcinomatous tumors. Furthermore, the authors emphasize the crucial role of histological verification prior to institution of any treatment in the case of clinical doubt and discordance of data provided by histological and imaging studies and clinical observation (the “triple diagnosis” principle).
PL
W niniejszym artykule zwięźle omówiono nietypowe postaci wybranych nowotworów złośliwych gruczołu piersiowego, uwzględniając zarówno guzy pochodzenia nabłonkowego (gruczolakoraki inne niż rak przewodowy lub zrazikowy, które łącznie stanowią około 10% nowotworów złośliwych piersi; należą do tej grupy: rak cewkowy, naciekający rak sitowaty, „czysty” rak śluzowy, naciekający lity rak brodawkowaty, rak rdzeniasty, rak metaplastyczny, rak Pageta), pochodzenia nienabłonkowego (pierwotny mięsak piersi, pierwotny chłoniak piersi), jak i guzy o utkaniu mieszanym (złośliwy guz liściasty) oraz przerzuty do piersi pochodzące ze zlokalizowanych poza gruczołem piersiowym innych nowotworów złośliwych (łącznie niegruczolakoraki stanowią około 5% nowotworów złośliwych piersi). W niniejszym tekście przedstawiono w skrócie dane epidemiologiczne oraz omówiono charakterystyczne cechy budowy histologicznej i obrazu klinicznego wybranych, rzadkich nowotworów piersi. Ogółem tak zwane nietypowe odmiany raka piersi stanowią 10-15% wszystkich rozpoznawanych de novo nowotworów złośliwych tego gruczołu (co odpowiada w Polsce około 1500-2200 nowym zachorowaniom rocznie). Zasady diagnostyki i leczenia tych rzadziej występujących nowotworów złośliwych piersi mogą być nieco odmienne niż w przypadku typowych postaci raka piersi, w szczególności w odniesieniu do niegruczolakoraków. Ponadto w tekście podkreślono konieczność uzyskiwania weryfikacji histologicznej przed rozpoczęciem leczenia w przypadku wątpliwości klinicznych i niezgodności danych pochodzących z badań mikroskopowych, obrazowych i klinicznych (zasada „potrójnego rozpoznania”).
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
38-46
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, tel.: 12 421 49 28
 • Klinika Chirurgii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
author
 • Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
References
 • 1. Krzakowski M., Herman K., Jassem J. i wsp. (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych. Część 1. Polska Unia Onkologii. Via-Medica, Gdańsk 2009.
 • 2. Yerushalmi R., Hayes M.M., Gelmon K.A.: Breast carcinoma - rare types: review of the literature. Ann. Oncol. 2009; 20: 1763-1770.
 • 3. Weigelt B., Geyer F.C., Horlings H.M. i wsp.: Mucinous and neuroendocrine breast carcinomas are transcriptionally distinct from invasive ductal carcinomas of no special type. Mod. Pathol. 2009; 22: 1401-1414.
 • 4. Park H.S., Park S., Kim J.H. i wsp.: Clinicopathologic features and outcomes of metaplastic breast carcinoma: comparison with invasive ductal carcinoma of the breast. Yonsei Med. J. 2010; 51: 864-869.
 • 5. Agrawal A., Saha S., Ellis I.O., Bello A.M.: Adenosquamous carcinoma of breast in 19 years old woman: a case report. World J. Surg. Oncol. 2010; 8: 44.
 • 6. Hemalatha A.L., Rao S., Nataraju G. i wsp.: Metaplastic carcinoma of the breast - a rare neoplasm with transitional cell differentiation: an exceptional feature. Indian J. Pathol. Microbiol. 2010; 53: 356-358.
 • 7. Kollmorgen D.R., Varanasi J.S., Edge S.B., Carson WE 3rd: Paget’s disease of the breast: a 33-year experience. J. Am. Coll. Surg. 1998; 187: 171-177.
 • 8. Tse G.M., Tan P.H.: Diagnostyka zmian w piersi: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa czy biopsja gruboigłowa? Medycyna Praktyczna - Onkologia 2010; 6: 13-21.
 • 9. Mituś J.: Badania nad skutecznością leczenia chirurgicznego i czynnikami prognostycznymi u chorych na guza liściastego sutka. Centrum Onkologii, Kraków 1997.
 • 10. Reinfuss M., Mituś J., Duda K. i wsp.: The treatment and prognosis of patients with phyllodestumor of the breast: an analysis of 170 cases. Cancer 1996; 77: 910-916.
 • 11. Liang M.I., Ramaswamy B., Patterson C.C. i wsp.: Giant breast tumors: surgical management of phyllodes tumors, potential for reconstructive surgery and a review of literature. World J. Surg. Oncol. 2008; 6: 117.
 • 12. Pencavel T.D., Hayes A.: Breast sarcoma - a review of diagnosis and management. Int. J. Surg. 2009; 7: 20-23.
 • 13. Farkash E.A., Ferry J.A., Harris N.L. i wsp.: Rare lymphoid malignances of the breast: a report of two cases illustrating potential diagnostic pitfalls. J. Hematop. 2009; 2: 237-244.
 • 14. Daneshbod Y., Oryan A., Khojasteh H.N. i wsp.: Primary ALK-positive anaplastic large cell lymphoma of the breast: a case report and review of the literature. J. Pediatr. Hema-tol. Oncol. 2010; 32: e75-e78.
 • 15. Pinheiro R.F., Colleoni G.W, Baiocchi O.C. i wsp.: Primary breast lymphoma: an uncommon but curable disease. Leuk. Lymphoma 2003; 44: 149-151.
 • 16. Zack J.R., Trevisan S.G., Gupta M.: Primary breast lymphoma originating in a benign intramammary lymph node. AJR Am. J. Roentgenol. 2001; 177: 177-178.
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a1981717-8d27-4fc0-a4e0-4dfb0766c899
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.