PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 12 | 3 |
Article title

Pain in patients with cancer – pharmacotherapy, choice of opioid

Title variants
PL
Ból u chorych na nowotwory – farmakoterapia, wybór opioidu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Pharmacotherapy remains the primary therapeutic method for patients with pain accompanying cancer. Principles of pharmacological treatment of chronic pain are based on a three-step analgesic ladder, which includes the use of non opioid analgesics initially, in the absence of their effectiveness following a weak opioid, which is on the third level replaced by a strong opioid. The algorithm of cancer pain treatment is a simple stepwise approach to the effective use of analgesics and effective cancer pain treatment, and should become a standard for every doctor.
PL
Farmakoterapia pozostaje podstawową metodą terapeutyczną u chorych z bólami towarzyszącym chorobie nowotworowej. Zasady leczenia farmakologicznego bólu przewlekłego są oparte na trójstopniowej drabinie analgetycznej, która uwzględnia stosowanie początkowo analgetyków nieopioidowych, a w przypadku ich nieskuteczności dodatkowo słabego opioidu, który na trzecim szczeblu drabiny zastępowany jest silnym opioidem. Algorytm leczenia bólu nowotworowego jest sposobem etapowego podejścia do efektywnego wykorzystania środków przeciwbólowych w celu skutecznego leczenia bólu nowotworowego i powinien stać się standardem dla każdego lekarza
Discipline
Journal
Year
Volume
12
Issue
3
Physical description
Contributors
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Zakład Badania i L eczenia Bólu, Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedry Farmakologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Oddział Kliniczny Leczenia Bólu i O pieki Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Oddział Leczenia Bólu i O pieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
author
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Zakład Badania i L eczenia Bólu, Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a193a5a1-0387-4f03-b509-69bbb86b8175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.