Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2011 | 12 | 3 |

Article title

Pain in patients with cancer – pharmacotherapy, choice of opioid

Title variants

PL
Ból u chorych na nowotwory – farmakoterapia, wybór opioidu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Pharmacotherapy remains the primary therapeutic method for patients with pain accompanying cancer. Principles of pharmacological treatment of chronic pain are based on a three-step analgesic ladder, which includes the use of non opioid analgesics initially, in the absence of their effectiveness following a weak opioid, which is on the third level replaced by a strong opioid. The algorithm of cancer pain treatment is a simple stepwise approach to the effective use of analgesics and effective cancer pain treatment, and should become a standard for every doctor.
PL
Farmakoterapia pozostaje podstawową metodą terapeutyczną u chorych z bólami towarzyszącym chorobie nowotworowej. Zasady leczenia farmakologicznego bólu przewlekłego są oparte na trójstopniowej drabinie analgetycznej, która uwzględnia stosowanie początkowo analgetyków nieopioidowych, a w przypadku ich nieskuteczności dodatkowo słabego opioidu, który na trzecim szczeblu drabiny zastępowany jest silnym opioidem. Algorytm leczenia bólu nowotworowego jest sposobem etapowego podejścia do efektywnego wykorzystania środków przeciwbólowych w celu skutecznego leczenia bólu nowotworowego i powinien stać się standardem dla każdego lekarza

Discipline

Journal

Year

Volume

12

Issue

3

Physical description

Contributors

  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Zakład Badania i L eczenia Bólu, Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedry Farmakologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Oddział Kliniczny Leczenia Bólu i O pieki Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Oddział Leczenia Bólu i O pieki Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
author
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedra Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Zakład Badania i L eczenia Bólu, Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-a193a5a1-0387-4f03-b509-69bbb86b8175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.