PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 2 | 87-94
Article title

Rola wybranych czynników oreksygenicznych: oreksyny A (OXA), oreksyny B (OXB), greliny (GRE) i anoreksygenicznych: leptyny (LEP) w kontroli homeostazy organizmu w warunkach fizjologii

Content
Title variants
EN
The role of orexigenic peptides: orexin A (OXA), orexin B (OXB), ghrelin (GRE) and anorexigenic peptide: leptin (LEP) in the control of homeostatic in the physiology
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Hunger and satiety are closely related to the systemic homeostasis. The neurophysiology of cerebral centres controlling food intake has generally been determined. However, new peptides are still being discovered which play a significant role in the food intake process as well as food-related behaviours. In order to understand the mechanisms related to hunger and satiety in food disorders, we have to learn the physiological role peptides play in this process. The aim of the present paper is to present the orexigenic peptides: orexin A (OXA), orexin B (OXB), ghrelin (GRE) and the anorexigenic peptide: leptin (LEP), their structure, location, and systemic functions, as well as the mechanisms of their molecular activity and to follow the controlling aprocess of systemic homeostasis in the physiological conditions. The presented data make us conclude that the cooperation of orexigenic and anorexigenic peptides determines the systemic homeostasis thru controlling the hunger and satiety states, and that secretion of ghrelin and leptin in the system takes place in the form of negative feedback.
PL
Z homeostazą ustroju nierozłącznie związane jest pojęcie głodu i sytości. Neurofizjologia ośrodków mózgowych kontrolujących przyjmowanie pokarmu w zasadzie została ustalona, nadal jednak odkrywane są kolejne peptydy, które odgrywają znaczącą rolę zarówno w odżywianiu, jak i w zachowaniach związanych z jedzeniem. Aby poznać mechanizmy związane z głodem i sytością działające w zaburzeniach odżywiania, należy zrozumieć fizjologiczną rolę peptydów biorących udział w tej regulacji. Celem pracy jest przedstawienie roli peptydów oreksygenicznych: oreksyny A (OXA), oreksyny B (OXB), greliny (GRE) i peptydu anoreksygenicznego – leptyny (LEP) w przedmiocie ich budowy, lokalizacji i funkcji w ustroju, jak również mechanizmów molekularnego działania oraz prześledzenie procesu kontroli homeostazy w warunkach fizjologii. Dane przedstawione w niniejszej pracy obligują do wysunięcia wniosków, iż współdziałanie peptydów oreksygenicznych i anoreksygenicznych warunkuje homeostazę organizmu poprzez kontrolę głodu i sytości, a wydzielanie greliny i leptyny w ustroju odbywa się na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
87-94
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii SAM w Katowicach Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego - Centrum Pediatrii w Sosnowcu
References
 • 1. de Lecea L., Kilduff TS., Peyron C. i wsp.: The hypocretins: hypothalamus-specific peptides with neuroexcitatory activity. Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 1998; 95: 322-327.
 • 2. Sakurai T., Amemiya A., Ishii M. i wsp.: Orexins and orexin receptors: a family of hypothalamic neuropeptides and G protein-coupled receptors that regulate feeding behavior. Cell 1998; 92: 573-585.
 • 3. Willie J.T, Chemelli R.M., Sinton C.M., Yanagisawa M.: To eat or to sleep? Orexin in the regulation of feeding and wakefulness. Annu. Rev. Neurosci. 2001; 24: 429-458.
 • 4. Mieda M., Yanagisawa M.: Sleep, feeding, and neuropeptides: roles of orexins and orexin receptors. Curr. Opin. Neurobiol. 2002; 12: 339-345.
 • 5. Gautvik K.M., de Lecea L., Gautvik VT i wsp.: Overview of the most prevalent hypothalamus-specific mRNAs, as identified by directional tag PCR subtraction. Proc. Natl Acad. Sci. U.S.A. 1996; 93: 8733-8738.
 • 6. Peyron C., Tighe D.K., van den Pol A.N. i wsp.: Neurons containing hypocretin (orexin) project to multiple neuronal systems. J. Neurosci. 1998; 18: 9996-10015.
 • 7. van den Pol A.N.: Hypothalamic hypocretin (orexin): robust innervation of the spinal cord. J. Neurosci. 1999; 19: 3171-3182.
 • 8. Backberg M., Hervieu G., Wilson S., Meister B.: Orexin receptor-1 (OX-R1) immunoreactivity in chemically identified neurons of the hypothalamus: focus on orexin targets involved in control of food and water intake. Eur. J. Neurosci. 2002; 15: 315-328.
 • 9. Kirchgessner A.L.: Orexins in the brain-gut axis. Endocr. Rev. 2002; 23: 1-15.
 • 10. CaiX.J., LiuX.H., Evans M. i wsp.: Orexins and feeding: special occasions or everyday occurrence? Regul. Pept. 2002; 104: 1-9.
 • 11. Cluderay J .E., Harrison D.C., Hervieu G.J.: Protein distribution of the orexin-2 receptor in the rat central nervous system. Regul. Pept. 2002; 104: 131-144.
 • 12. Blanco M., López M., García-Caballero T i wsp.: Cellular localization of orexin receptors in human pituitary. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001; 86: 1616-1619.
 • 13. Nakabayashi M., Suzuki T, Takahashi K. i wsp.: Orexin-A expression in human peripheral tissues. Mol. Cell. Endocrinol. 2003; 205: 43-50.
 • 14. Ouedraogo R., Naslund E., Kirchgessner A.L.: Glucose regulates the release of orexin-A from the endocrine pancreas. Diabetes 2003; 52: 111-117.
 • 15. Randeva H.S., Karteris E., Grammatopoulos D., Hillhouse E.W: Expression of orexin-A and functional orexin type 2 receptors in the human adult adrenals: implications for adrenal function and energy homeostasis. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001; 86: 4808-4813.
 • 16. Johren O., Neidert S.J., Kummer M. i wsp.: Prepro-orex-in and orexin receptor mRNAs are differentially expressed in peripheral tissues of male and female rats. Endocrinology 2001; 142: 3324-3331.
 • 17. Burdyga G., Lal S., Spiller D. i wsp.: Localization of orexin-1 receptors to vagal afferent neurons in the rat and humans. Gastroenterology 2003; 124: 129-139.
 • 18. Murray C.D.R., KammM.A., Bloom S.R., Emmanuel A.V: Ghrelin for the gastroenterologist: history and potential. Gastroenterology 2003; 125: 1492-1502.
 • 19. Neary N.M., Small C.J., Bloom S.R.: Gut and mind. Gut 2003; 52: 918-921.
 • 20. Camina J.P, Carreira M.C., Micic D. i wsp.: Regulation of ghrelin secretion and action. Endocrine 2003; 22: 5-12.
 • 21. Wu J.T., Kral J.G.: Ghrelin: integrative neuroendocrine peptide in health and disease. Ann. Surg. 2004; 239: 464-474.
 • 22. Lazarczyk MA, Lazarczyk M., Grzela T.: Ghrelin: a recently discovered gut-brain peptide (review). Int. J. Mol. Med. 2003; 12: 279-287.
 • 23. Nakai Y., Hosoda H., Nin K. i wsp.: Plasma levels of active form of ghrelin during oral glucose tolerance test in patients with anorexia nervosa. Eur. J. Endocrinol. 2003: 149: R1-R3.
 • 24. Date Y., Nakazato M., Hashiguchi S. i wsp.: Ghrelin is present in pancreatic alpha-cells of humans and rats and stimulates insulin secretion. Diabetes 2002; 51: 124-129.
 • 25. Wren A.M., Small C.J., Abbott C.R. i wsp.: Ghrelin causes hyperphagia and obesity in rats. Diabetes 2001; 50: 2540-2547.
 • 26. Bellone S., Rapa A., Vivenza D. i wsp.: Circulating ghrelin levels in newborns are not associated to gender, body weight and hormonal parameters but depend on the type of delivery. J. Endocrinol. Invest. 2003; 26: RC9-RC11.
 • 27. Lee H.M., Wang G., Englander E.W. i wsp.: Ghrelin, a new gastrointestinal endocrine peptide that stimulates insulin secretion: enteric distribution, ontogeny, influence of endocrine, and dietary manipulations. Endocrinology 2002; 143: 185-190.
 • 28. Allison D.B., Faith M.S.: Issues in mapping genes for eating disorders. Psychopharmacol. Bull. 1997; 33: 359-368.
 • 29. Zaborowska H., Rabe-Jabłońska J.: Rola leptyny w jadlowstręcie psychicznym i innych zaburzeniach odżywiania. Postępy Psychiatr. Neurol. 2001; 10: 59-65.
 • 30. Kiess W, Reich A., Meyer K. i wsp.: A role for leptin in sexual maturation and puberty? Horm. Res. 1999; 51 supl. 3: 55-63.
 • 31. Nogalska A., Swierczyński J.: Leptyna - hormon o wielu funkcjach. Postępy Biochem. 2001; 47: 200-211.
 • 32. Diamond F.B. Jr, Eichler D.C., Duckett G. i wsp.: Demonstration of a leptin binding factor in human serum. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1997; 233: 818-822.
 • 33. Liu C., Liu X.J., Barry G. i wsp.: Expression and characterization of a putative high affinity human soluble leptin receptor. Endocrinology 1997; 138: 3548-3554.
 • 34. Ahima R.S., Flier J.S.: Leptin. Annu. Rev. Physiol. 2000: 62: 413-437.
 • 35. Walczewska A.: Leptyna -nowy hormon. Endokrynol. Pol. 2000; 51: 125-148.
 • 36. Mondal M.S., Nakazato M., Date Y. i wsp.: Widespread distribution of orexin in rat brain and its regulation upon fasting. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1999; 256: 495-499.
 • 37. Matsuzaki I., Sakurai T., Kunii K. i wsp.: Involvement of the serotonergic system in orexin-induced behavioral alterations in rats. Regul. Pept. 2002; 104: 119-123.
 • 38. Collin M., Backberg M., Ovesjo M.L. i wsp.: Plasma membrane and vesicular glutamate transporter mRNAs/proteins in hypothalamic neurons that regulate body weight. Eur. J. Neurosci. 2003; 18: 1265-1278.
 • 39. Okumura T., Takeuchi S., Motomura W. i wsp.: Requirement of intact disulfide bonds in orexin-A-induced stimulation of gastric acid secretion that is mediated by OX1 receptor activation. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2001; 280: 976-981.
 • 40. Asahi S., Egashira S., MatsudaM. i wsp.: Development of an orexin-2 receptor selective agonist, [Ala11, D-Leu15]orexin-B. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003; 13: 111-113.
 • 41. Jones D.N.C., Gartlon J., Parker F. i wsp.: Effects of centrally administered orexin-B and orexin-A: a role for orex-in-1 receptors in orexin-B-induced hyperactivity. Psychopharmacology (Berl.) 2001; 153: 210-218.
 • 42. Monda M., Viggiano A., De Luca V: Paradoxical effect of orexin A: hypophagia induced by hyperthermia. Brain Res. 2003; 961: 220-228.
 • 43. Szekely M., Petervari E., Balasko M. i wsp.: Effects of orexins on energy balance and thermoregulation. Regul. Pept. 2002; 104: 47-53.
 • 44. Yang B .O., Samson WK., Ferguson A.V: Excitatory effects of orexin-A on nucleus tractus solitarius neurons are mediated by phospholipase C and protein kinase C. J. Neuro-sci. 2003; 23: 6215-6222.
 • 45. Lawrence A.J., Jarrott B.: Neurochemical modulation of cardiovascular control in the nucleus tractus solitarius. Prog. Neurobiol. 1996; 48: 21-53.
 • 46. Switoñska M.M., Kaczmarek P., Malendowicz L.K., Nowak K.W.: Orexins and adipoinsular axis function in the rat. Regul. Pept. 2002; 104: 69-73.
 • 47. CaiX.J., Widdowson P.S., Harrold J. i wsp.: Hypothalamic orexin expression: modulation by blood glucose and feeding. Diabetes 1999; 48: 2132-2137.
 • 48. Cummings D.E., Purnell J.Q., Frayo R.S. i wsp.: A preprandial rise in plasma ghrelin levels suggests a role in meal initiation in humans. Diabetes 2001; 50: 1714-1719.
 • 49. Tschop M., Smiley D.L., Heiman M.L.: Ghrelin induces adiposity in rodents. Nature 2000; 407: 908-913.
 • 50. Cuntz U., Fruhauf E., Wawarta R. i wsp.: A role for the novel weight-regulating hormone ghrelin in anorexia nervosa. Am. Clin. Lab. 2002; 21: 22-23.
 • 51. Broglio F., Arvat E., Benso A. iwsp.: Ghrelin, a natural GH secretagogue produced by the stomach, induces hyperglycemia and reduces insulin secretion in humans. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2001; 86: 5083-5086.
 • 52. Caixas A., Bashore C., Nash W i wsp.: Insulin, unlike food intake, does not suppress ghrelin in human subjects. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002; 87: 1902.
 • 53. Nagaya N., Uematsu M., Kojima M. i wsp.: Elevated circulating level of ghrelin in cachexia associated with chronic heart failure: relationships between ghrelin and anabolic/catabolic factors. Circulation 2001; 104: 2034-2038.
 • 54. Licinio J., Mantzoros C., Negrao A.B. i wsp.: Human leptin levels are pulsatile and inversely related to pituitaryadrenal function. Nat. Med. 1997; 3: 575-579.
 • 55. Matsuda J., Yokota I., Iida M. i wsp.: Serum leptin concentration in cord blood: relationship to birth weight and gender. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1997; 82: 1642-1644.
 • 56. Volkoff H., Eykelbosh A.J., Peter R.E.: Role of leptin in the control of feeding of goldfish Carassius auratus: interactions with cholecystokinin, neuropeptide Y and orexin A, and modulation by fasting. Brain Res. 2003; 972: 90-109.
 • 57. Kolaczynski J.W, Nyce M.R., Considine R.V i wsp.: Acute and chronic effects of insulin on leptin production in humans: studies in vivo and in vitro. Diabetes 1996; 45: 699-701.
 • 58. Kulik-Rechberger B.: Leptyna - sygnał metaboliczny z tkanki tłuszczowej. Przegl. Lek. 2003; 60: 35-39.
 • 59. van den Pol A.N., Patrylo PR., Ghosh P.K., Gao X.B.: Lateral hypothalamus: early developmental expression and response to hypocretin (orexin). J. Comp. Neurol. 2001: 433: 349-363.
 • 60. Larsson K.P, Akerman K.E., Magga J. i wsp.: The STC-1 cells express functional orexin-A receptors coupled to CCK release. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2003; 309: 209-216.
 • 61. Eriksson K.S., Sergeeva O., Brown R.E., Haas H.L.: Orexin/hypocretin excites the histaminergic neurons of the tuberomammillary nucleus. J. Neurosci. 2001; 21: 9273-9279.
 • 62. Smith PM., Connolly B.C., Ferguson A.V: Microinjection of orexin into the rat nucleus tractus solitarius causes increases in blood pressure. Brain Res. 2002; 950:261-267.
 • 63. Kohno D., Gao H.Z., Muroya S. i wsp.: Ghrelin directly interacts with neuropeptide-Y-containing neurons in the rat arcuate nucleus: Ca2+ signaling via protein kinase A and N-type channel-dependent mechanisms and cross-talk with leptin and orexin. Diabetes 2003; 52: 948-956.
 • 64. Konturek S.J., Konturek J.W., Pawlik T., Brzozowski T.: Brain-gut axis and its role in the control of food intake. J. Physiol. Pharmacol. 2004; 55 (1 cz. 2): 137-154.
 • 65. LiuX.H., Morris R., SpillerD. iwsp.: Orexin A preferentially excites glucose-sensitive neurons in the lateral hypothalamus of the rat in vitro. Diabetes 2001; 50: 2431-2437.
 • 66. Zigman J.M., Elmquist J.K.: Minireview: From anorexia to obesity - the yin and yang of body weight control. Endocrinology 2003; 144: 3749-3756.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a178793a-5840-48e0-aefb-8128f94cced5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.