PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 50 | 245–261
Article title

Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie sonomammograficzne

Content
Title variants
EN
Standards of the Polish Ultrasound Society – update. Sonomammography examination
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The use of BIRADS classification has been recommended in sonomammography examinations
in Poland since the year 2010. It was developed by the Polish Ultrasound Society
and published in Ultrasound Examinations Standards of the Polish Ultrasound Society.
Standards, based on BIRADS-usg classification, introduced uniformity in breast ultrasound
examination descriptions and in the terminology of pathological lesions in breasts.
BIRADS-usg classification takes into account breast morphological structure elements
and pathological focal lesions in them. It enables the distinction between benign lesions
and lesions suspected of being malignant. It contains information on the malignancy risk
of focal lesions and proposals of diagnostic-therapeutic algorithms (including biopsy)
in relation to lesions of different character. The Polish Ultrasound Society recommends
performing prophylactic sonomammography examinations every 12 months in women
over the age of 30 because of the increasing breast cancer morbidity in women from all
age groups. In this article a spectrum of focal changes in breasts are presented within
the relevant BIRADS-usg classification categories. The features of ultrasound morphology,
enabling them to be classified to particular categories of BIRADS-usg classification
are discussed. Management algorithms which may help clinicians to diagnose breast
cancer and to treat it are proposed. Elements of medical history, physical examination,
recommended techniques of sonomammography examination performance, technical
parameters of ultrasound machine and examination description standards are presented.
This article was prepared based on the Ultrasound Examination Standards of the Polish
Ultrasound Society which was published in 2011 and updated. It contains numerous pictures
visualizing BIRADS-usg classification.
PL
Od 2010 roku w Polsce w badaniach sonomammograficznych obowiązuje stosowanie
klasyfikacji BIRADS. Została ona opracowana przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
oraz opublikowana w Standardach badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego. Standardy, opierające się na klasyfikacji BIRADS‑usg,
wprowadziły ujednolicenie opisów badań ultrasonograficznych piersi oraz terminologii
nieprawidłowych zmian w piersiach. Klasyfikacja BIRADS‑usg
uwzględnia elementy
morfologiczne budowy piersi oraz występujących w nich nieprawidłowych zmian ogniskowych.
Pozwala różnicować zmiany łagodne od podejrzanych o złośliwość. Zawiera
informacje nt. ryzyka złośliwości zmian ogniskowych oraz propozycje algorytmów
diagnostyczno‑terapeutycznych
(z uwzględnieniem biopsji) w odniesieniu do zmian o różnym
charakterze. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne rekomenduje wykonywanie
profilaktycznych badań sonomammograficznych co 12 miesięcy u kobiet od 30. roku
życia, w związku ze wzrastającą zachorowalnością na raka piersi u kobiet we wszystkich
grupach wiekowych. W pracy przedstawiono spektrum zmian ogniskowych w piersiach,
zaliczanych do poszczególnych kategorii klasyfikacji BIRADS‑usg.
Omówiono cechy
morfologii ultrasonograficznej zmian, pozwalające na zakwalifikowanie ich do poszczególnych
kategorii w klasyfikacji BIRADS‑usg.
Zaproponowano algorytmy postępowania,
które mogą pomóc klinicystom w rozpoznawaniu raka piersi oraz jego leczeniu.
Przedstawiono elementy badania podmiotowego, przedmiotowego, zalecaną technikę
wykonywania badania sonomammograficznego, parametry techniczne aparatury oraz
standard opisu badania. Praca została przygotowana na podstawie Standardów badań
ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, które zostały opublikowane
w 2011 roku, i zaktualizowana zgodnie z najnowszymi doniesieniami z piśmiennictwa.
Zawiera liczne zdjęcia obrazujące klasyfikację BIRADS‑usg.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
50
Pages
245–261
Physical description
Contributors
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Zakład Radiodiagnostyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Warszawa, Polska
author
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. Jakubowski W, Słowiaczek M: Klasyfikacja zmian w sutkach BIRADS w odniesieniu do sonomammografii. Ultrasonografia 2007; 7 (30): 27–31.
 • 2. Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2008: 106–108.
 • 3. Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011: 91–96.
 • 4. Krzakowski M, Dziadziuszko R, Fijuth J, Herman K, Jarosz J, Jarząb M et al. (red.): Zalecenia postępowania diagnostyczno‑terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2011 r. Tom 1, Via Medica, Gdańsk 2011: 196.
 • 5. BI‑RADS ® – ultrasound, first edition. W: Breast Imaging Reporting and Data System Atlas (BI‑RADS ® Atlas). Wyd. 4, American College of Radiology, Reston, VA 2003.
 • 6. Stavros AT: Ultrasonografia piersi. Medipage, Warszawa 2007.
 • 7. Jakubowski W: BIRADS‑usg problemy i kontrowersje. Ultrasonografia 2008; 8 (35): 47–67.
 • 8. Jakubowski W: Propozycje kwalifikacji zmian morfologicznych w sutkach z wykorzystaniem skali BIRADS w badaniach sonomammograficznych. Ultrasonografia 2008; 8 (32): 75–77.
 • 9. Jakubowski W: Klasyfikacja BIRADS w badaniach sonomammograficznych. Wyd. 1, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2009.
 • 10. Raza S, Chikarmane SA, Neilsen SS, Zorn LM, Birdwell RL: BI‑RADS 3, 4, and 5 lesions: value of US in management – follow‑up and outcome. Radiology 2008; 248: 773–781.
 • 11. Alimoğlu E, Bayraktar ŞD, Bozkurt S, Çeken K, Kabaalioğlu A, Apaydın A et al.: Follow‑up versus tissue diagnosis in BI‑RADS category 3 solid breast lesions at US: a cost‑consequence analysis. Diagn Interv Radiol 2012; 18: 3–10.
 • 12. Sadigh G, Carlos RC, Neal CH, Dwamena BA: Ultrasonographic differentiation of malignant from benign breast lesions: a meta‑analytic comparison of elasticity and BIRADS scoring. Breast Cancer Res Treat 2012; 133: 23–35.
 • 13. Schaefer FKW, Heer I, Schaefer PJ, Mundhenke C, Osterholz S, Order BM et al.: Breast ultrasound elastography – results of 193 breast lesions in a prospective study with histopathologic correlation. Eur J Radiol 2011; 77: 450–456.
 • 14. Taskin F, Koseoglu K, Ozbas S, Erkus M, Karaman C: Sonographic features of histopathologically benign solid breast lesions that have been classified as BI‑RADS 4 on sonography. J Clin Ultrasound 2012; 40: 261–265.
 • 15. Wojcinski S, Farrokh A, Weber S, Thomas A, Fischer T, Slowinski T et al.: Multicenter study of ultrasound real‑time tissue elastography in 779 cases for the assessment of breast lesions: improved diagnostic performance by combining the BI‑RADS ®‑US classification system with sonoelastography. Ultraschall Med 2010; 31: 484–491.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-a14cb057-3ec3-4854-be07-c7a036c75053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.